Artiklar inom Hyresanalys

"Det är en stadsdel under utveckling"

Louise Appelros på Kungsleden om läget i Kirseberg/Bulltofta.

Stor efterfrågan på kommunikationsnära lägen

Efterfrågan på kontorslokaler i Öresundsregionen är relativt god, det gäller i synnerhet de kommunikationsnära lägena, enligt Charlotte Norell och Peter Bergquist på Croisette som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Öresund.

"Höga hyror och låg ruljangs är klimatet som råder"

Vakansgraderna i Solna/Sundbyberg, Kista och Närförort sjunker parallellt med att de stiger något i CBD och övriga innerstaden, även om vakansgraderna i innerstaden fortfarande är historiskt låga. Den analysen gör Benjamin Rush, tillförordnad analys- och värderingschef på Jones Lang Lasalle.

Stor efterfrågan på begränsat utbud i city

Det är en stor efterfrågan på centralt belägna kontors­lokaler, men det begränsade utbudet gör att fastig­hets­ägare kan göra lite som de vill. – De ser sig inte alltid behöva erbjuda vad kunderna efterfrågar, säger Jesper Trotzig på Tenant & Partner.

"Många ifrågasätter sitt lokalbehov"

Efterfrågan på kontorslokaler i Söderort är låg. Därför anser Jesper Trotzig, senior manager och partner på Tenant & Partner att planerna för Söderstaden är nödvändiga, för att Söderort inte ska halka ytterligare efter Norrort.

Vilka områden kommer att vara vinnare?

Hur kommer marknaden att hantera den större mängd kontor som snart kommer ut på marknaden, och vilka områden kommer att vara vinnare? Här resonerar Erik Norrman på NAI Svefa om framtidens kontorsmarknad i Göteborg.

"Stigande hyror på sikt"

Låg vakansgrad och kontrollerad nyproduktion håller uppe hyresnivåerna, trots att efterfrågan inte är särskilt stark. Den analysen gör Karin Witalis, analyschef på DTZ. – Av samma anledning kan vi förvänta oss stigande hyror på lite sikt när väl efterfrågan tar fart, säger hon.

"Alla vill inte åka in till city"

Två aktörer i stadsdelen om läget på lokalmarknaden i Bromma.

"Vakanserna finns främst i det äldre beståndet"

Det är ont om lediga lokaler i Stockholm generellt, men i Kista finns en del vakanser i det äldre beståndet. Det säger Helena Edberg på Forum Fastighetsekonomi som här svarar på frågor om Stockholms lokalhyresmarknad.

"Fortsatt hög efterfrågan"

Företagen har längre beslutsprocesser. Annars har inte den finansiella oron påverkat hyresmarknaden i Stockholm nämnvärt. Tvärtom väntas en fortsatt hög efterfrågan av lokaler. Den analysen gör Magnus Stenback, fastighetsvärderare på Forum Fastighetsekonomi.

"Balans mellan utbud och efterfrågan"

Trots ett skakigt ekonomiskt läge och hög arbetslöshet ser Thomas Green, fastighetsvärderare på NAI Svefa, positivt på fastighetsmarknadens utveckling i Öresundsregionen. – Den bedöms klara sig relativt bra framöver, säger han.

"Moderna kontor i centrala lägen efterfrågas"

Relativt låga vakanser och en positiv hyresutveckling.Johanna Artell, värderare på NAI Svefa i Jönköping, ger här sin syn på hyresmarknaden i Jönköping.

"Vår 400-årspresent till ­Göteborgs stad"

Här, en bit ut i vattnet, ska det internationella handels­klustret Global Business Gate byggas. – Det här blir vår 400-årspresent till Göteborgs stad, säger Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter.

"Tuffare tider på hyresmarknaden"

Att Sverige och Göteborg ska kunna stå emot en recession är osannolikt, menar NAI Svefas analyschef Åsa Henninge som spår ökande vakanser på hyresmarknaden framöver.

Ändrat konsumtionsmönster i city

Vakanta butikslokaler i city som fylls upp av restauranger och kaféer tyder på ett förändrat konsumtionsmönster, enligt Thomas Green på NAI Svefa, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Öresund.

"Fokus skiftas till de anställda"

Trenden med stigande hyresnivåer misstänks fortsätta och verksamhetsanpassade arbetsplatser blir allt viktigare, menar Magnus Johansson på Tenant & Partner.

Hur lågt kan det bli?

P-O Skoog på Forum Fastighetsekonomi ställer frågan; hur lågt kan direktavkastningskraven sjunka?

Vad händer på den globala fastighetsmarknaden?

Ingemar Rindstig, chef på EY Real Estate, skriver om läget på den globala fastighetsmarknaden.

Större företag samlar verksamheterna i Stockholm

Magnus Stenback på Forum Fastighetsekonomi märker att en centralisering pågår på lokalhyresmarknaden i Stockholm, där större aktörer samlar verksamheterna.

"Hyrorna pressas till högre nivåer"

Vakansgraden ligger nu under fyra procent i CBD och efterfrågan på lokaler är hög. Detta innebär att hyrorna kommer att pressas till högre nivåer, enligt Sofia Törnqvist, värderare på Savills Stockholmskontor.