Artiklar inom Hyresanalys

"Stigande hyror på sikt"

Låg vakansgrad och kontrollerad nyproduktion håller uppe hyresnivåerna, trots att efterfrågan inte är särskilt stark. Den analysen gör Karin Witalis, analyschef på DTZ. – Av samma anledning kan vi förvänta oss stigande hyror på lite sikt när väl efterfrågan tar fart, säger hon.

"Alla vill inte åka in till city"

Två aktörer i stadsdelen om läget på lokalmarknaden i Bromma.

"Vakanserna finns främst i det äldre beståndet"

Det är ont om lediga lokaler i Stockholm generellt, men i Kista finns en del vakanser i det äldre beståndet. Det säger Helena Edberg på Forum Fastighetsekonomi som här svarar på frågor om Stockholms lokalhyresmarknad.

"Fortsatt hög efterfrågan"

Företagen har längre beslutsprocesser. Annars har inte den finansiella oron påverkat hyresmarknaden i Stockholm nämnvärt. Tvärtom väntas en fortsatt hög efterfrågan av lokaler. Den analysen gör Magnus Stenback, fastighetsvärderare på Forum Fastighetsekonomi.

"Balans mellan utbud och efterfrågan"

Trots ett skakigt ekonomiskt läge och hög arbetslöshet ser Thomas Green, fastighetsvärderare på NAI Svefa, positivt på fastighetsmarknadens utveckling i Öresundsregionen. – Den bedöms klara sig relativt bra framöver, säger han.

"Moderna kontor i centrala lägen efterfrågas"

Relativt låga vakanser och en positiv hyresutveckling.Johanna Artell, värderare på NAI Svefa i Jönköping, ger här sin syn på hyresmarknaden i Jönköping.

"Vår 400-årspresent till ­Göteborgs stad"

Här, en bit ut i vattnet, ska det internationella handels­klustret Global Business Gate byggas. – Det här blir vår 400-årspresent till Göteborgs stad, säger Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter.

"Tuffare tider på hyresmarknaden"

Att Sverige och Göteborg ska kunna stå emot en recession är osannolikt, menar NAI Svefas analyschef Åsa Henninge som spår ökande vakanser på hyresmarknaden framöver.

Ändrat konsumtionsmönster i city

Vakanta butikslokaler i city som fylls upp av restauranger och kaféer tyder på ett förändrat konsumtionsmönster, enligt Thomas Green på NAI Svefa, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Öresund.

"Fokus skiftas till de anställda"

Trenden med stigande hyresnivåer misstänks fortsätta och verksamhetsanpassade arbetsplatser blir allt viktigare, menar Magnus Johansson på Tenant & Partner.

Hur lågt kan det bli?

P-O Skoog på Forum Fastighetsekonomi ställer frågan; hur lågt kan direktavkastningskraven sjunka?

Vad händer på den globala fastighetsmarknaden?

Ingemar Rindstig, chef på EY Real Estate, skriver om läget på den globala fastighetsmarknaden.

Större företag samlar verksamheterna i Stockholm

Magnus Stenback på Forum Fastighetsekonomi märker att en centralisering pågår på lokalhyresmarknaden i Stockholm, där större aktörer samlar verksamheterna.

"Hyrorna pressas till högre nivåer"

Vakansgraden ligger nu under fyra procent i CBD och efterfrågan på lokaler är hög. Detta innebär att hyrorna kommer att pressas till högre nivåer, enligt Sofia Törnqvist, värderare på Savills Stockholmskontor.

"Hyresminskning i CBD"

Flera banker flyttar från CBD och lämnar efter sig stora vakanser. Det kan leda till hyresminskningar på bättre lokaler i CBD, skriver Pernilla Arnrud Melin, head of research på CBRE Sverige, i sin analys av kontorshyresmarknaden.

"Stor efterfrågan på moderna logistiklokaler"

Efterfrågan på moderna logistiklokaler är stor och aktivitets­baserade kontor står högt på hyresgästernas önskelistor. Emil Bergsten på Cushman & Wakefield beskriver lokalhyresmarknaden i staden.

"Det aktivitetsbaserade kontoret har kommit för att stanna"

Det aktivitetsbaserade konceptet fortsätter att vara efter­frågat på kontorsmarknaden, enligt Fredrik Ramner på Niras. – Dock gäller det att först noggrant analysera organisationens behov av vilket arbete som ska bedrivas i lokalerna, säger han.

"E 18 möjliggör utvecklingen av Kista"

Just nu pågår arbetet med ombyggnaden av E 18 mellan Hjulsta och Kista. Förutom att göra den gamla vägen säkrare och skapa ett bättre trafikflöde, får den en ny dragning via dagens Kymlingelänk och till trafikplats Kista vid E 4.

Storbankernas flyttar förändrar hyresmarknaden

Att många storbanker funderar på att lämna CBD kan påverka hyresmarknaden, enligt Gustaf Benndorf, fastighetsvärderare på Nordier. Man exakt hur är ännu svårt att sia om. – Avvakta bankflyttarna och se hur de förändrar marknaden, råder han.

"Hyresnivån kommer sjunka i innerstaden"

Ökad efterfrågan på miljöcertifierade kontor och bankernas flytt från CBD. Det är två tydliga trender som Gustaf Benndorf, fastighetsvärderare på Nordier, ser på hyresmarknaden.– Utflyttningen kan ge stigande vakanser i CBD, säger han.