Artiklar inom Hyresanalys

Stort intresse för gröna lokaler i Öresund

Moderna och yteffektiva lokaler blir allt viktigare för hyresgästerna och kontorens och byggnadens miljöaspekter kommer att spela en allt större roll framöver, analyserar Anton Franker på DTZ.

"Hyresnivåerna på lokaler kan stiga något"

Jesper Trotzig på Tenant & Partner tror att hyresnivåerna stiger något för effektiva kontorslokaler till följd av förändrade arbetssätt och högre lokaleffektivitet.

Mest efterfrågan på moderna och effektiva fastigheter i centrala Stockholm

Antalet lediga lokaler kommer öka inom de mest centrala delarna av Stockholm (CBD) då banker och andra stora bolag har omlokaliserat sig. Dock kommer det inte att påverka hyresnivåerna nämnvärt, menar Tomas Nyström, värderingschef Nordier Property Advisors.

Hårt tryck på lokaler i Stockholms city - men lång process

Antalet lediga lokaler i Stockholms innerstad är på historiskt låga nivåer och kommer att bestå det närmsta året, tror Charlotte Danielsson, seniorkonsult på Newsec.

Kommunikationen avgörande för lokalhyresmarknaden i Stockholmsregionen

Stockholmsregionen växer och näringslivet står sig starkt. Efterfrågan kommer att vara fortsatt stark på kontorslokaler, spår Magnus Stenback på Forum Fastighetsekonomi.

Samordningsförbundet till Kungsledens Järnbrott

Kungsleden hyr ut 545 kvadratmeter kontorsyta av Kungsleden i Järnbrott.