Artiklar inom Hyresanalys

Konvertering av lokaler till bostäder allt vanligare

Cushman & Wakefield diskuterar omvandling av kontorslokaler till bostäder och menar att ett bättre utnyttjande av omoderna kontorslokaler kan leda till ökade värden på fastigheterna.

"2012 förväntas bli trögare"

Det blir lättare att hitta nyproducerade lokaler men svårare att hitta större lokaler i centrum. Den analysen gör Olle Winroth, fastighetsvärderare på Forum Fastighetsekonomi. – Det gäller att ha god framförhållning, säger han.

Hyreskommentar Centrum

Kontorslokaler i centrala Göteborg är det segment som efterfrågas mest på marknaden, framför allt där ny- eller ombyggnad till moderna och ändamålsenliga lokaler har skett. Många företag väljer att flytta in till centrum, trots stundande vägtullar. Exempel på större förhyrningar är IFS, som flyttat från Högsbo, och WSP som kommer att flytta från Gamlestaden till Heden.

Fortsatt positivt – men osäkerhet runt hörnet

Det är fortsatt god efterfrågan på kontorslokaler i centrum. Men omvärldsoron kommer allt närmare tillverknings- och exportstaden Göteborg. Ingmar Svenungsson, ansvarig för värdering och analys på fastighetskonsulten DTZ i Göteborg, ger här sin syn på hyresmarknaden.

"Fokus på kommunikationsnära lägen"

Per Wieslander, affärsområdeschef inom värdering och analys på NAI Svefa, har koll på vilka trender och tendenser som råder på hyresmarknaden i Öresundsregionen.Han tror att det kommer att finnas områden där det finns potential för något ökande hyror framöver.

"Fokus på energi och miljö "

Flexibla, yteffektiva och energisnåla kontor − det är framtiden enligt Linda Haddemo, kommunikationsansvarig på Annehem Fastigheter AB.

"Svårt att få tag på bra lokaler i Göteborg"

Mycket nyproduktion i områdena strax utanför CBD, och fortsatt hög efterfrågan på moderna lokaler. Martin Larsson, analytiker på Newsec, ger sin bild av hyresmarknaden i Göteborg.

Stor efterfrågan på yteffektiva lokaler i Stockholm

Moderna och yteffektiva lokaler är det som efterfrågas mest just nu i Stockholm, enligt Cecilia Carlstedt på Nordier som ser Hagastaden som ett stort och viktigt projekt. – Det projektet kommer att omdefiniera den norra delen av innerstaden, säger hon

Röster om Stockholm City: "Vi tror på en fortsatt stark hyresutveckling"

Erik Skalin, uthyrningschef på Aberdeen och Patrik Sundberg, director på CBRE, om lokalhyresmarknaden i Stockholm City.

"Det tar alltid längre tid än man tror"

Vad är viktigt att veta? Vad ska man tänka på inför flytten? Per Nordström, head of asset management på Valad Property Group i Malmö, svarar på frågor väsentliga för företag som funderar på att flytta till nya lokaler.

"Oförändrade hyror generellt sett"

Hur ser hyresnivåerna ut på marknaden just nu? Svaret har Olle Winroth, analytiker på Forum Fastighetsekonomi. Här presenterar han ungefärliga hyresnivåer och rätar ut andra frågetecken när det gäller etablering i Öresundsregionen.

"Hyresutvecklingen har stagnerat i Stockholm"

Stora bank- och myndighetshyresgäster lämnar city. På sikt kommer det att påverka hyresnivåerna negativt i innerstaden. Den analysen gör Torbjörn Eriksson, vd på Tenant & Partner.

"Hyresnivån håller sig ganska stabil "

Det är fler faktorer än kostnad som ska beaktas när företag ska välja nya lokaler. Christel Zaar, analytiker på Colliers i Malmö, hjälper till att räta ut frågetecknen när det gäller etablering i Öresundsregionen

Röster om Lund

Tre fastighetsägare i Lund om läget i staden.

Röster om Östra Hamnen

Två fastighetsägare om läget i Östra Hamnen.

"Börja flyttprocessen i god tid"

Vad är viktigt att veta? Vad ska man tänka på inför flytten? Camilla Asplund, uthyrare på Wihlborgs i Malmö svarar på frågor väsentliga för företag som funderar på att omlokalisera.

"Det byggs i Göteborg – men inte tillräckligt"

Stark efterfrågan på moderna och effektiva kontor – även utanför den absoluta stadskärnan. En historiskt låg vakansgrad, som leder till konkurrens om de lediga lokalerna och svagt stigande hyresnivåer. Nils Åke Rydqvist, affärschef Uthyrning på Colliers International i Göteborg, ger här sin syn på stadens lokalhyresmarknad.

Begränsat utbud i Stockholm city får konsekvenser

Årets hyresmarknad kommer att präglas av det begränsade utbudet av effektiva kontorslokaler inom tull och de konsekvenser som detta medför. Det menar Jesper Trotzig på Tenant & Partner.

Fortsatt låga hyror i centrum

Viktor Skult från NAI Svefa analyserar hyresmarknaden i Borås.

Nya kontorslägen längs med Södra Älvstranden

En stark hyresmarknad med en otroligt spännande framtid – Savills Axel Edwall ger här sin syn på Södra Älvstranden.