Mest efterfrågan på moderna och effektiva fastigheter i centrala Stockholm

Antalet lediga lokaler kommer öka inom de mest centrala delarna av Stockholm (CBD) då banker och andra stora bolag har omlokaliserat sig. Dock kommer det inte att påverka hyresnivåerna nämnvärt, menar Tomas Nyström, värderingschef Nordier Property Advisors.

Skriven av Sofia Grymer 2013-10-02 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka trender ser du på hyresmarknaden i Stockholm just nu?


– Hyresgäster har under en tid fokuserat på kostnadsoptimering. Detta har inneburit att de främst sökt sig till effektiva lokaler där de får in fler anställda per totala kvadratmetrar och på det sättet sänkt sina kostnader.

– Delområdet "övriga innerstaden" upplever för närvarande de lägsta vakansnivåerna sedan IT-boomen vilket i huvudsak beror på två anledningar. Dels att hyresgäster söker billigare lokaler och dels att kontor i dessa områden ombildas till bostäder vilket leder till ett minskat utbud.

Artikelbild

Tomas Nyström, värderingschef Nordier Property Advisors.
Bild: Nordier Property Advisors


– Ännu en trend som har observerats är att antalet förlängningar av hyresavtal utan omförhandling har ökat under den senaste tiden. Detta beror nog främst på att både hyresgäster och fastighetsägare är försiktiga på grund av den ekonomiska osäkerheten som har rått.

– Serverrummet har försvunnit. För ett antal år ­sedan skulle alla hyresgäster ha ett eget serverrum inom lokalen. Numer efterfrågas detta näst intill aldrig. Detta beror på att det i dag finns en mångfald av bra "molntjänster" samt att hyresgästerna vill effektivisera sina ytor.

Hur tror du att hyresnivåer och vakansgrader kommer att utvecklas?


– Vakanserna kommer öka inom CBD då banker och andra stora bolag har och kommer att omlokalisera sig. Vi på Nordier tror dock inte att detta kommer påverka hyresnivåerna nämnvärt. Dels kommer detta sammanfalla med en allmänt bättre ekonomi och dels kommer många av de vakanta ytorna byggas om till andra lokal­slag samt förädlas. Nyckeln är att det i huvudsak är långsiktiga ägare som äger de berörda fastigheterna. Vi tror inte att dessa kommer drabbas av panik.

"Vakanserna kommer öka inom CBD "
– Hyresnivåerna i områdena utanför innerstaden kommer troligtvis inte heller förändras i någon större omfattning. Det finns gott om planerade kontorsprojekt som bara väntar på att byggas i dessa områden. Det mest troliga är därför att en förbättrad ekonomi kommer leda till ökat kontorsutbud men hyresnivåerna i dessa områden blir nog kvar på just den nivå där det är lönsamt att bygga.

– Det område där hyrorna kan komma att öka (och i viss mån redan tycks ha ökat en del) är delområdet "­övriga innerstaden" där vakanserna för närvarande är rekordlåga och där kontorsutbudet fortsätter att minska på grund av bostadsomvandlingar.

Vilka typer av fastigheter och områden efter­frågas minst respektive mest?


– Moderna och effektiva fastigheter är det som efter­frågas allra mest. CBD är alltid mest eftertraktat men som vi nämnt ovan har hyresgästernas kostnadsoptimering lett till ett uppsving för området "övriga innerstaden" där hyresnivåerna är betydligt lägre än inom CBD.

– Vissa hyresgäster kan endast tänka sig att hyra ­lokaler i miljömärkta byggnader. Än så länge är de dock inte villiga att betala extra för detta.

Vilka byggprojekt i Stockholm är viktigast för utvecklingen av Stockholms fastighetsmarknad?


– De stora infrastrukturella projekten som är beslutade och som planeras kommer att förändra Stockholms fastighetsmarknad en hel del.

– För vissa delområden är en utbyggnad av kollektivtrafiken (planerad ny tunnelbanesträckning bland annat) ett måste för en fortsatt utveckling av dessa områden.
"kommer att förändra Stockholms fastighetsmarknad en hel del"
– Att SEB inte valde att flytta till Värtahamnen innebär med största sannolikhet att detta område kommer förbli ett starkt bostadsområde.

– De stora utflyttningarna från CBD som väntas ­kommer förmodligen leda till ett uppsving för om­rådena kring de berörda fastigheterna. Dessa fastig­heter är i dag gamla och närområdena relativt döda. Stora konverteringar och förädlingar av dessa fastig­heter kommer med största sannolikhet leda till att dessa mikroområden får ett uppsving.

Vilka är svårigheterna för företag som söker lokaler i Stockholm just nu och vad har du för råd till dem?


– På grund av sjunkande vakanser över hela innerstaden har utbudet av tillgängliga lokaler minskat. Vårt råd är därför att hyresgästerna, nu mer än aldrig, bör vara ute i god tid. I dag bör en hyresgäst börja med lokal­sökandet minst ett halvår innan de har tänkt sig att flytta in.

Hitta din nya lokal i Stockholms innerstad!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Begränsat utbud i Stockholm city får konsekvenser Begränsat utbud i Stockholm city får konsekvenser "Gränserna mot Stockholm suddas ut mer och mer" "Gränserna mot Stockholm suddas ut mer och mer" Stockholm Continental - mötesplatsen för allt och alla Stockholm Continental - mötesplatsen för allt och alla Siemens väljer Arenastaden Siemens väljer Arenastaden Hårt tryck på lokaler i Stockholms city - men lång process Hårt tryck på lokaler i Stockholms city - men lång process Ytterligare ett huvudkontor till Torsplan i Stockholm Ytterligare ett huvudkontor till Torsplan i Stockholm