Kommunikationen avgörande för lokalhyresmarknaden i Stockholmsregionen

Stockholmsregionen växer och näringslivet står sig starkt. Efterfrågan kommer att vara fortsatt stark på kontorslokaler, spår Magnus Stenback på Forum Fastighetsekonomi.

Skriven av Sofia Grymer 2013-09-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

– I dagsläget sker det en viss omflyttning, där företag dels söker sig till nyproducerade lokaler utanför stadskärnan i västra Kungsholmen, Sundbyberg, Sickla och Solna med flera. Samtidigt är det flera framgångsrika växande företag som söker sig in till city, främst kanske för att öka sina möjligheter att rekrytera rätt personal. Vakanta lokaler finns främst inom det äldre beståndet.

Hur tror du att hyresnivåer och vakansgrader kommer att utvecklas det närmaste året?


– Hyresnivåerna och vakansgraderna kommer troligtvis att vara relativt stabila under den närmsta fram­tiden.
Artikelbild

Magnus Stenback på Forum Fastighetsekonomi.
Bild: Forum Fastighetsekonomi


Några områden som växer eller tappar i popularitet?


– Sundbyberg har seglat upp som ett populärt alternativ till innerstadslägen. De nya lägen som skapas, till exempel Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden kommer förmodligen öka i attraktivitet undan för undan när nyproduktionen sker.

Detta drar även med sig det äldre beståndet som finns i områdena (kanske främst Hagastaden). Efterfrågan på kontor ute på malmarna ökar ständigt. Kommunikationslägena och närservicen är mycket bra och hyrorna ligger en bra bit under cityläget, även om de pressats uppåt under de senaste åren.

Vad vill Stockholms fastighetsföretagare förbättra i staden?


– Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur är avgörande för stadens konkurrenskraft. Till detta måste även bostadsbyggandet öka.

Hur ser du allmänt på näringslivet i Stockholm och hur påverkar den bilden lokalmarknaden?


– Sammantaget växer Stockholmsregionen och näringslivet står sig starkt, både i ett internationellt och nationellt perspektiv. Många företag i den "gamla" ekonomin; banker, försäkringsbolag etcetera slimmar både sin personalstyrka, sitt lokalbehov och sina lokalkostnader, dels genom den mindre personalstyrkan och dels genom hur man nyttjar sina lokaler genom färre kvadratmeter per person och var man söker nya lokaler.

Samtidigt finns det många tjänsteföretag, konsultföretag, spelbranschen etcetera som växer kraftigt och dessa är typiska kontorsjobb. Efterfrågan kommer därför att vara fortsatt stark på kontorslokaler, men det är främst moderna, effektiva och miljövänliga lokaler som efterfrågas.

Hitta din nya lokal i Stockholm!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Hyrorna i Stockholm fortsätter uppåt Hyrorna i Stockholm fortsätter uppåt Brygger öl på löpande band i kyrkan Brygger öl på löpande band i kyrkan Urban Escape Stockholm - idédrivet jätteprojekt mitt i city Urban Escape Stockholm - idédrivet jätteprojekt mitt i city Stockholm Continental - mötesplatsen för allt och alla Stockholm Continental - mötesplatsen för allt och alla Mode och Trud hjälper till att minska koldioxidutsläppen i Stockholm Mode och Trud hjälper till att minska koldioxidutsläppen i Stockholm Företagsflytt driver upp hyresutvecklingen i Stockholm city Företagsflytt driver upp hyresutvecklingen i Stockholm city