"Hyresnivåerna på lokaler kan stiga något"

Jesper Trotzig på Tenant & Partner tror att hyresnivåerna stiger något för effektiva kontorslokaler till följd av förändrade arbetssätt och högre lokaleffektivitet.

Skriven av Sofia Grymer 2014-01-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka är de tydligaste trenderna på hyresmarknaden i Stockholm just nu?


– En tydlig trend är att förändrade arbetssätt minskar hyresgästers behov av förhyrd yta. Detta gör att om­lokaliseringar kostnadsmässigt kan räknas hem trots högre hyreskostnad per kvadratmeter. Detta vet fastighetsägare om och många har höga hyresförväntningar för yteffektiva vakanta lokaler. Vår bild är att hyresnivåer i fastighetsägarnas offerter är klart högre idag än för tolv månader sedan. Inräknat rabattkonstruktioner har dock hyreskostnaderna inte stigit nämnvärt i de kontrakt vi sett.

Artikelbild

Vilka är de viktigaste nyproduktionsprojekten i Stockholm för tillfället?


– De senaste åren har Stockholms södra förorter mer och mer utvecklats till att bli områden där man sover. Tjänsteproducerande företag har flyttat och etablerats i områdena norr om Stockholm. För att Storstockholm ska förbli en levande stad och region måste bättre arbetsplatser skapas söder om staden. I ljuset av det tycker vi att Söderstaden är ett mycket viktigt stadsbyggnadsprojekt.

Artikelbild

Jesper Trotzig på Tenant & Partner.
Bild: Tenant & Partner


Vad efterfrågas mest respektive minst på Stockholmsmarknaden?


– Nyproducerade lokaler med inflyttning inom 12-18 månader efterfrågas mycket. Många företag vill hyra nyproducerade lokaler men har inte ett projektperspektiv som tillåter 24-36 månaders väntan på inflytt. Fastighetsägare som vågar påbörja kontorsprojekt på spekulation har goda möjligheter att locka till sig hyresgäster.

– Minst efterfrågas ineffektiva och omoderna lokaler även om de är lokaliserade i attraktiva kontorslägen såsom Kista eller Solna/Sundbyberg.

Hur tror du att hyresmarknaden kommer att utvecklas under 2014?


– Trenden mot förändrade arbetssätt och högre lokaleffektivitet kommer att fortsätta. Nyckeltalen för lokalyta per medarbetare fortsätter nedåt. Detta gör att hyresnivåerna per kvadratmeter kan tillåtas stiga ytterligare något för effektiva kontorslokaler. Krav på högre lokaleffektivitet kommer sannolikt att öka hyresspannet mellan effektiva och ineffektiva lokaler ytterligare.

Vad har du för råd till företag som söker lokal i Stockholmsområdet just nu?


– Förändrade arbetssätt med högre lokaleffektivitet ställer krav på fastigheten men också på organisationen. Högre arbetsplatsdensitet ställer krav på fastigheten i termer av klimat och teknik. Därför är det viktigt att det hyresavtal man tecknar inkluderar villkor som säkerställer att lokalerna uppfyller de krav som högre densitet kräver. Förändrade arbetssätt ställer också krav på organisationen i termer av ledarskap, tydlig kommunikation och förankring, ordningsregler, IT-stöd, inredning etcetera. Dessa frågor bör företag vara orienterade i när ett lokalprojekt inleds.

Hitta din nya lokal i Stockholm!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Kjell & Company nya i Sundbyberg Kjell & Company nya i Sundbyberg Hyrorna i Stockholm fortsätter uppåt Hyrorna i Stockholm fortsätter uppåt Infrastrukturen är nyckelfrågan i Kista Infrastrukturen är nyckelfrågan i Kista "Industriområdena ska skötas som parker" "Industriområdena ska skötas som parker" Kommunikationen avgörande för lokalhyresmarknaden i Stockholmsregionen Kommunikationen avgörande för lokalhyresmarknaden i Stockholmsregionen Stockholm Design District - ett designkluster för inredningsbranschen Stockholm Design District - ett designkluster för inredningsbranschen