"Stigande hyror på sikt"

Låg vakansgrad och kontrollerad nyproduktion håller uppe hyresnivåerna, trots att efterfrågan inte är särskilt stark. Den analysen gör Karin Witalis, analyschef på DTZ. – Av samma anledning kan vi förvänta oss stigande hyror på lite sikt när väl efterfrågan tar fart, säger hon.

Skriven av Therese Aronsson 2013-03-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka trender ser du på hyresmarknaden i Stockholm just nu?


– Med en prognostiserad BNP-tillväxt på 1,1 procent i år och en näst intill obefintlig sysselsättningsökning kan vi inte vänta oss någon särskilt stark efterfrågan på kontor på kort sikt. Vakansgraden är dock låg och nyproduktionen kontrollerad, vilket håller upp hyres­nivåerna. Av samma anledning kan vi förvänta oss stigande hyror på lite sikt när väl efterfrågan tar fart. Att bankerna flyttar från city kommer att innebära ett ökat utbud ytor de närmaste åren, men vår bedömning är att dessa ytor kommer att fyllas upp fort.

Hur kommer de ekonomiska oroligheterna påverka marknaden på sikt?


– Förhoppningsvis klingar de ekonomiska orolig­heterna av på sikt och får en allt mindre betydelse. I så fall kan vi vänta oss en högre aktivitet på kontorshyresmarknaden. Just nu innebär den fortsatta ekonomiska och politiska oron att företagen gör vad de kan för att skjuta på strategiska beslut om exempelvis expansion och flytt. Man sitter hellre still i båten. De företag som flyttar i dag gör det ofta för att kunna effektivisera sitt lokalutnyttjande, exempelvis genom att krympa ytan.

Vilka typer av fastigheter och vilka områden efterfrågas minst respektive mest?


– Det är inte många företag i dag som byter lokaler för att de expanderar. Istället handlar det i regel om att man vill uppgradera sina kontorsytor. Det kan innebära att man flyttar från gamla, dåligt fungerade lokaler till moderna, effektiva ytor. Samtidigt flyttar man i regel från ett sämre läge till ett bättre. Hyresmarknaden är väldigt lokal och det som efterfrågas är framför allt moderna, yteffektiva lokaler i bra kommunikationslägen, medan det fortfarande går trögt för lokaler med äldre standard och i sämre lägen.

Vilka byggprojekt i Stockholm är viktigast för utvecklingen?


– Samtliga infrastrukturprojekt är oerhört viktiga för Stockholms framtida utveckling. Stockholm växer kraftigt och för att staden och hela regionen ska fungera krävs det en kraftig utbyggnad av vägar, järnvägar, tunnelbana och all annan infrastruktur. Det går inte att rangordna vilket projekt som är viktigast. Cykelbanor är kanske minst viktigt.

Vilka är svårigheterna för företag som söker lokaler i Stockholm just nu och vad har du för råd till dem?


– Det är viktigt att man som hyresgäst vet hur man gör när man förhandlar. Vad ska ingå i hyran och vad ska inte ingå? Hur ska man se på "gröna hyresavtal"? Varje flytt till ny lokal innebär hyresgästanpassningar och det är viktigt att få med allt som ska ingå i avtalet. Annars kan man råka ut för oväntade kostnader.

- Vad gäller marknadshyran är det stor skillnad mellan olika mikrolägen och olika fastigheter. Här gäller det att göra sin research. Det är överhuvudtaget inte lätt att få till ett bra hyresavtal för den som är novis och inte ägnar sig åt hyresförhandling dagligen. Kunskapsnivån skiljer sig åt enormt mellan hyresgäst och hyresvärd. Man måste veta vem man förhandlar med. Vissa fastig­hetsägare står hellre med vakanser än går med på en lägre hyra.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration