"Hyrorna pressas till högre nivåer"

Vakansgraden ligger nu under fyra procent i CBD och efterfrågan på lokaler är hög. Detta innebär att hyrorna kommer att pressas till högre nivåer, enligt Sofia Törnqvist, värderare på Savills Stockholmskontor.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-05-20 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Sofia Törnqvist.
Bild: Savills


Vilka trender ser du på lokalhyresmarknaden i Stockholm just nu?


– Generellt är det fortsatt stor efterfrågan på yteffektiva och flexibla kontorslokaler som är belägna med goda kommunikationsmöjligheter. Ett nytt koncept vi ser allt mer av är nyproduktionsprojekt där det erbjuds servicetjänster. Man sneglar på USA och hämtar en del inspiration därifrån och tjänster som valet parking-service, utomhuskontor, egen barista med mera erbjuds. Ytterligare något vi ser allt mer av är större företag inom ny teknik som väljer att lokalisera sig i innerstan på bra adresser, det valda läget har blivit lite av en statusmarkering. Till exempel har vi Södermalm där allt fler företag inom kreativa branscher väljer att lokalisera sig.

Hur tror du att hyresnivåerna kommer att utvecklas framöver?


– I CBD ser vi sjunkande vakansnivåer, vakansgraden är nu nere under fyra procent. Efterfrågan i CBD är hög och det finns inte tillräckligt med nybyggnationer som möter efterfrågan vilket gör att utvecklingen på hyrorna pressas till högre nivåer. De höga hyrorna i CBD gör att större företag omlokaliserar sina kontor från CBD till nyproducerade fastigheter i förortslägen, som Arenastaden och Solna. Hyresutvecklingen i dessa områden kommer sannolikt även den att stiga. De omlokaliseringar som sker ger fastighetsägarna möjlighet att renovera omoderna kontorslokaler i CBD till moderna mindre enheter som inbringar högre hyresnivåer. I Söderort kan vi eventuellt komma att se en något spretigare hyresutveckling då det sker stora förändringar i vissa områden som kan ha en negativ effekt på hyresutvecklingen på lokalmarknaden. I Marievik och Årsta kommer det att försvinna cirka 100 000 kvadratmeter lokalyta där det istället kommer att byggas bostäder och butikslokaler.

Vilket infrastrukturprojekt i Stockholm ser du som mest betydelsefullt för fastighetsbranschen och varför?


– Citybanan är ett viktigt projekt i innerstaden som kommer att öka attraktiveten för lokaler belägna kring Odenplan. Infrastruktursatsningar inom Hagastaden kommer även vara betydande för att locka företag till att lokalisera sig där. På längre sikt kommer den nya gula tunnelbanelinjen mellan Odenplan och Arenastaden vara ett betydande infrastrukturprojekt och likaså tvärbanan mot Kista då det ökar pendlingsflödet och attraktiviteten för företag med lokalisering i dessa områden.

Vilka råd du skulle du vilja ge företag som letar lokal i Stockholm?


– Företag som letar efter kontorslokaler och som inte är så väldigt lägeskänsliga kan välja att söka sig till ytterområdena för att få en mer fördelaktig hyra samtidigt som man kan få moderna och yteffektiva lokaler i områden med bra kommunikationsmöjligheter och stort utbud av service. I CBD finns det utrymme för mindre företag, dock får man vara beredd på att betala ungefär lika mycket i hyra för moderna kontor i CBD som kontor med mer modest standard, då vi ser att hyresskillnaderna i CBD inte är särskilt stora mellan kontor som är i sämre skick kontra kontor som är i modernt och gott skick. Vidare är ett gott råd att vara ute i god tid då etablering till nya lokaler ofta är tidskrävande.

I vilka områden ska man leta om man är ute efter en kontorslokal?


– Arenastaden är fortsatt attraktivt område att lokalisera sig i, området har ett gott serviceutbud och de flesta kommunikationsmöjligheterna är representerade där. Hagastaden har ett attraktivt citynära läge med moderna lokaler och längre fram även utvecklade kommunikationsmöjligheter och serviceutbud. Uthyrningen i Hagastaden var något motsträvig till en början men nu har det tagit fart och en del stora företag har valt att signera avtal för lokaler i området.

Finns det några lediga butikslokaler i attraktiva lägen i city?


– Det är främst i de nya bostadsområdena i ytterlägena som det finns utbud av lediga butikslokaler. I attraktiva citylägen finns det inte direkt några lediga butikslokaler.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration