"Många ifrågasätter sitt lokalbehov"

Efterfrågan på kontorslokaler i Söderort är låg. Därför anser Jesper Trotzig, senior manager och partner på Tenant & Partner att planerna för Söderstaden är nödvändiga, för att Söderort inte ska halka ytterligare efter Norrort.

Skriven av Sofia Grymer 2013-04-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka trender ser du på hyresmarknaden i Stockholm just nu?


– De stora bank- och myndighetsflyttarna som varit omtalade de senaste två åren har troligen verkat som katalysator för många andra företag och myndigheters lokalfokus. Vi upplever just nu att de flesta större lokalnyttjarna i Stockholm ifrågasätter sitt lokalbehov och är intresserade av att lyfta lokalfrågan till ett högre plan. Det pågår alltså febril aktivitet runt ritbordet, men det återstår att se vilka som skrider till verket med större förändringsprojekt.

Hur kommer de ekonomiska oroligheterna påverka marknaden på sikt?


– Under oroliga tider har företag svårt att fatta investeringsbeslut. Expansionsplaner tenderar att bli lagda på is och flyttplaner byts mot kompromisser i form av anpassningar av befintliga lokaler. Detta ställer krav på flexibel lokalplanering som fungerar för såväl ökad som minskad headcount.

– På en svårbedömd marknad är det naturligt att färre nyproduktionsprojekt startar på spekulation. Detta begränsar möjligheten för omlokalisering för de företag som av en eller annan anledning inte vill skriva hyresavtal flera år före tillträde. På sikt är det negativt för hyresmarknaden om det spekulativa byggandet är fortsatt lågt.

Vilka typer av fastigheter och vilka områden efterfrågas minst respektive mest?


– Innerstadsnära fastigheter med lokaler för lager och lätt produktion efterfrågas mycket. Många områden med fastigheter för lager och lättare produktion har de senaste åren och kommer de följande åren att omvandlas till handel, kontor eller bostäder. Företag som servar innerstaden med varor och tjänster och som behöver finnas nära sina kunder blir uttvingade i mer och mer perifera lägen. Dessa företag kommer att få svårt att bedriva sin verksamhet om de inte har ändamålsenliga lokaler.

– Minst efterfrågas kontorslokaler i Söderort. Det är i Norrort de stora utvecklingsprojekten sker och områdena norr om Stockholm förstärker nu sin position som de mest intressanta alternativen till etablering i city. En växande majoritet av Stockholmsregionens kvalificerade jobb utanför innerstaden finns i Norrort och vi har svårt att se att denna trend kommer att vändas inom överskådlig tid.

Vilka byggprojekt i Stockholm är viktigast för utvecklingen?


– Pågående infrastrukturprojekt förstärker främst de områden som redan är bra och efterfrågade idag samt Värtan/Norra Djurgårdsstaden där den nya trafiklösningen medför en mycket positiv förändring. I termer av viktigaste byggprojekt tror vi att planerna för Söderstaden är en nödvändighet för att inte Söderort skall hamna ytterligare efter Norrort, men vi har svårt att se att detta räcker för att locka stora kontorshyresgäster.

Vilka är svårigheterna för företag som söker lokaler i Stockholm just nu och vad har du för råd till dem?


– Till de företag som nu ifrågasätter och omvärderar sina lokalbehov och som fått upp ögonen för smartare arbetssätt och mer effektiv lokalplanering är vårt råd att rikta ögon och öron mot pionjärerna. De som har gjort resan förut har mycket att tillföra. De som ser lokalförändringen som ett möbleringsprojekt är fel ute. De som förstår och kan hantera de organisatoriska utmaningarna och möjligheterna med ett förändringsprojekt har god chans att lyfta sin arbetsplats till en ny nivå.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration