Artiklar inom Hyresanalys

"Uppsalas kontorsmarknad är stabil"

Enligt Jimmie Nordensky och Kajsa Pettersson på NAI Svefa är efterfrågan på lokaler i Uppsala långsiktig och stabil. Här ger de sin syn på lokalhyresmarknaden i staden.

Historiskt stor differens får konsekvenser

Historiskt stor differens mellan topphyresnivåer och den genom­snittliga hyresnivån på marknaden förväntas ge en betydligt större andel uppsagda hyresavtal under 2017 – det kommer få konsekvenser för hyresmarknaden i centrala Stockholm, enligt Jesper Trotzig och David Lundkvist på Tenant & Partner.

"Utbudet är inte tillräckligt stort"

Kristoffer Kruse på Tenant & Partner tror på fortsatt låga vakanser, låg nyproduktionstakt och en bestående hög efterfrågan på kontorslokaler under 2017.

"Hyrorna kommer att fortsätta stiga"

Ökad konvertering till bostäder, diskussioner om social hållbarhet vid hyresförhandlingar och ökad aktivitet i västra CBD. Stockholmsregionen fortsätter gå starkt och hyrorna fortsätter att stiga, enligt Helena Edberg, analytiker på Forum Fastighetsekonomi.

"Coworking ger möjlighet till flexibilitet"

Anna Öhrn på CBRE beskriver lokalhyresmarknaden i staden och berör bland annat trenden kring coworking och det stora intresset för områden utanför CBD.

"Allt viktigare att erbjuda tilläggstjänster och service"

Stabil hyresmarknad med god hyresutveckling i A-lägen och CBD. Så ser läget ut i Öresund, enligt Thomas Green på NAI Svefa. Han öppnar även för att fortsatta satsningar på infrastruktur kan öppna upp nya områden.

"Aktiviteten större i norrort"

Kajsa Pettersson och Jan Tärnell, värderare på NAI Svefa, kommenterar hyresmarknaden i Stockholm. Och det är fortsatt centrala lägen med goda kommunikationer som är mest efterfrågat.

"Bäst tryck i Malmö"

Det är en stabil hyresmarknad i Öresundsregionen. Störst tryck finns i Malmö, Lund är en stad där det går bättre än förväntat – och i Helsingborg vitaliseras lokal­hyresmarknaden alltmer, enligt Olle Winroth på Forum Fastighetsekonomi.

Lägre globala transaktioner – vad händer?

Vad händer på fastighetsmarknaden ute i världen 2016 – och hur ska man tolka detta och bedöma framtiden? Vilka trender kan man skönja? EY:s Ingemar Rindstig står här för en genomgång av läget.

"Serviceutbudet inom byggnaden har blivit viktigare"

Jakten på moderna kontorslokaler fort­sätter och företagen är nu beredda att lämna de mest centrala delarna av staden. Samtidigt blir serviceutbudet allt viktigare. Det menar Martin Larsson på Newsec.

Är delningsekonomin äntligen på väg in i arbetslivet?

Flexibla lokaler, moderna kontorshotell och delningsekonomi. Här resonerar Gustav Annelund på JLL om kontorslokalernas utveckling i framtiden.

Företag lockas av ­gemensamma lösningar

Den stora efterfrågan på moderna, välbelägna kontors­lokaler fortsätter och trenden med kontorshotell växer. Här ger Robert Atterfelt, vd på Lokalisera, sin bild av kontors­hyresmarknaden i staden.

"Konjunkturläget idag ser betydligt ljusare ut"

Hur ser hyresnivåerna ut på marknaden just nu? Svaret har Patrik Lundström, analytiker på DTZ. Här presenterar han ungefärliga hyresnivåer och rätar ut andra frågetecken när det gäller etablering i Stockholmsregionen.

"Andelen nyproduktion är väldigt liten"

Thomas Jalde och Jakob Eriksson på Colliers tror på stigande hyresnivåer och beskriver en fortsatt hög efterfrågan i centrala lägen. Här ger de sin syn på lokalhyresmarknaden i Stockholm.

Spelbolag tar helt våningsplan på Sveavägen 44

Spelbolaget King hyr hela våning fyra, 4 100 kvadratmeter, i Diligentias Sveavägen 44.

"Efterfrågan kommer alltid vara hög kring Stockholms innerstad"

Efterfrågan inom kontorssegmentet är särskilt stark, men även handelslokaler är eftertraktade. – Efterfrågan på handelslokaler är hög i rätt lägen. Sveriges detaljhandel fortsätter att växa och visar på positiva siffror, säger Gustaf Lettström, analytiker på JLL.

"Flytten till Stockholms tillväxtområden är stark"

Utbyggnaden av kollektivtrafiken i Stockholm är en stor och avgörande fråga för hyresnivåerna på sikt. Områden som Vinsta, Häggvik och Kungens kurva går en ljus fram till mötes när Förbifarten står klar. Det menar David Almqvist och Thomas Jalde på Colliers i sin analys av Stockholms hyresmarknad just nu.

"Stort fokus på hotell"

Eleonore Pellams och Lars Svensson på NAI Svefa beskriver en region med ett stort ­fokus på hotell och med en fortsatt efterfrågan på moderna och profilskapande kontorslokaler.

"Hyresnivåerna sjunker fem till tio procent"

Hyresgästerna avvaktar med stora lokalförändringar och fokuserar i stället på att förändra den befintliga lokalen för att öka effektivitet och minska lokalkostnader. Överytor kommer att tomställas. Den analysen gör Anneli Hasselström, seniorkonsult på Niras.

"Omdaning av Uppsalas industriområden"

För att möta Uppsalas befolkningstillväxt omvandlas industriområden till bostadsområden. Claes Du Rietz på Mäklarhuset skriver om ett Uppsala i förändring.