"Uppsalas kontorsmarknad är stabil"

Enligt Jimmie Nordensky och Kajsa Pettersson på NAI Svefa är efterfrågan på lokaler i Uppsala långsiktig och stabil. Här ger de sin syn på lokalhyresmarknaden i staden.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-02-22 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Jimmie Nordensky.
Bild: NAI Svefa


Uppsala har haft en positiv befolkningstillväxt under en lång tid, och är en stad med låg arbetslöshet. Uppsala är en stad med goda kommunikationer till både Stockholm och Arlanda, vilket för många företag innebär ett bra strategiskt läge för kontorsetablering. Staden växer mer och mer ihop med Storstockholm.

Den stora befolkningstillväxten har gjort att stort fokus i Uppsala har legat på nyproduktion av bostäder de senaste åren. Industriområden som omvandlas till bostadsområden är något som vi har sett på flera platser i Sverige, och så är även utvecklingen i Uppsala. Börjetull och Kappelgärdet är industriområden där omvandlingen från industri till bostäder, och även kontor, har påbörjats. Även andra verksamheter har fått ge vika för bostäder. Vid årsskiftet stängdes First Hotel Linné i centrala Uppsala för att omvandlas till cirka 6 000 kvadratmeter bostäder.

Långsiktig och stabil efterfrågan


Uppsalas kontorsmarknad är en stabil marknad, mycket beroende på att arbetsmarknaden i staden är mindre konjunkturkänslig än på många andra orter. I Uppsala har ett flertal statliga myndigheter sitt säte, och en stor del av arbetstillfällena finns att hitta inom den offentliga sektorn, och då främst inom utbildning och sjukvård där Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset är stora arbetsgivare. Närheten till huvudstaden, Sveriges största flygplats samt en mindre konjunkturkänslig arbetsmarknad gör generellt efterfrågan på lokaler i Uppsala långsiktig och stabil. Uppsalas fastighetsmarknad har präglats av relativt måttliga hyresförändringar de senaste åren.
Artikelbild

Kajsa Pettersson.
Bild: NAI Svefa


Generellt är det moderna, yteffektiva lokaler i centrala lägen som efterfrågas, och i äldre omoderna lokaler i sämre lägen hittas vakanserna. En starkare betalningsvilja för moderna och yteffektiva lokaler medför att fler fastighetsägare planerar att uppgradera befintliga kontor till modernare kontor av bättre standard.

Produktionen av nya kontorsytor i Uppsala har inte varit lika kraftig som bostadsproduktionen, och det är främst i Uppsalas centrala delar som nya kontorsytor har skapats. I Gränbystaden uppförs dock cirka 3 000 kvadratmeter nya kontorsytor, och det planeras för cirka 7 000 kvadratmeter till.

Tidigare fanns det en oro för överetablering av handel i Uppsala i och med en kraftig expansion av handelsytor i Gränby, Boländerna och Gottsunda. Vakansgraden för handel i Uppsala har dock inte varit uppe på några höga nivåer och Boländerna, som är ett av de stora handelsområdena i Uppsala, håller på att expandera med över 5 000 kvadratmeter i handelsytor.

I och med en stor befolkningstillväxt så har bostadsutvecklingen varit ett stort fokus för Uppsala, det är dock viktigt att utvecklingen av moderna och attraktiva kontor fortsätter för att locka fler företag till staden och för ett fortsatt starkt näringsliv.

Jimmie Nordensky, auktoriserad fastighetsvärderare och Kajsa Pettersson, fastighetsvärderare, NAI Svefa


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration