"Serviceutbudet inom byggnaden har blivit viktigare"

Jakten på moderna kontorslokaler fort­sätter och företagen är nu beredda att lämna de mest centrala delarna av staden. Samtidigt blir serviceutbudet allt viktigare. Det menar Martin Larsson på Newsec.

Skriven av Martin Larsson 2016-11-19 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Martin Larsson, Newsec.
Bild: Fotograf Cecilia AB


Göteborg står inför en intensiv tid som kontorsstad. Flertalet stora kontorsprojekt kommer att färdigställas och påbörjas under den kommande femårsperioden, dels i traditionella kontors­lägen men även inom lägen som tidigare ansetts som något sämre. Efterfrågan på moderna kontorslokaler är fortsatt hög och inget tyder på att detta kommer att avta än på ett tag. Då efter­frågan är så pass hög ser även hyrorna ut att kunna öka en bit till. Men i och med att de nyproducerade kontorsbyggnaderna börjar hyras ut kommer hyresnivåerna att stanna av och plana ut.

Inom Göteborgs CBD och innerstad ligger vakans­nivån på fyra procent, vilket mer eller mindre motsvarar omflyttningsvakansen. Analysen har under de senaste åren varit att nya kontorslokaler behövs men även att dessa ska vara flexibla och konceptbaserade, enligt hyres­gästernas önskemål. En fortsättning på detta är nu trenden att kontorshyresgästerna har blivit mer medvetna om totalkostnaden och inte bara fokuserar på kronor per kvadratmeter. Ett större fokus har hamnat på frågor kring gemensamma receptioner, konferensrum och liknande, där hyresgästerna genom att dela kan få ned kostnaderna.

Identitetskapande


Serviceutbudet inom byggnaden har blivit viktigare och en parameter som tillkommit i allt högre grad, från att det tidigare bara handlade om kvadratmetrar och läge. Ett företags kontor blir identitetskapande och en del av företagets ansikte utåt. I tider då det är tuff konkurrens om arbetskraften är det viktigt att kunna erbjuda bra lokaler för en potentiell kollega och före­tagen vill kunna visa upp lokaler man är stolta över.

I jakt på dessa moderna kontorslokaler är företagen beredda att lämna de mest centrala delarna av staden. Då vakansnivån är så låg inom CBD och innerstaden får hyresgästerna rikta blickarna utåt för att hitta nya kontor. Speciellt om de vill hyra mer än 1 000 kvadratmeter. Under hösten blev det klart att Försäkringskassan flyttar ut till Skanskas projekt Tändstickan. Den tredje etappen ska stå klar under 2018 och redan två år innan är cirka 70 procent uthyrt. Området från Korsvägen och ned mot Mölndal är ett läge som tidigare har setts som mer tveksamt kontorsläge, för att under senare år bli väldigt attraktivt med flera nybyggnadsprojekt. Så uppfattningen just nu är det inte är något enskilt läge som är populärt, utan att det snarare är en fråga om objekten i sig, förutsatt att det finns goda kommunikationer. Just kommunikationerna är ett återkommande svar på vad som är viktigt för hyres­gästerna. Du ska kunna nå din arbetsplats utan att behöva ta bilen och du ska inte behöva göra tre byten på vägen.

Bra hyresnivåer


Etableringen av nya kontorsfastigheter i mer sekundära lägen ger fortfarande bra hyresnivåer – från 2 500 kronor per kvadratmeter och uppåt. Detta ger en ganska spretig hyresnivå inom vissa områden, då det äldre beståndet ligger betydligt lägre i hyresnivå.
"Handeln kommer att utvecklas ytterligare framöver"
Det sker ett stort arbete kring Gamlestadens nya resecentrum och Platzer har inom en snar framtid sin nya kontorsbyggnad klar, precis intill den blivande knutpunkten. Samtidigt håller Klövern på att färdigställa sin nya kontorsbyggnad inom Gamlestadens slakthusområde. Den generella hyresnivån inom östra Göteborg är relativt låg men förhoppningen är att Gamlestaden ska utvecklas till att ses som ett inner­stadsläge. Förutsättningarna finns där i form av kommunikationer men frågan är om hyresgästerna är beredda att flytta till den delen av staden? Om så är fallet har stadens kontorslägen vuxit ytterligare och inte bara ut längs Norra Älvstranden.

Mest intressanta


Att det sker väldigt mycket kring Norra och Södra Älvstranden har knappast undgått någon och det är onekligen de mest intressanta områdena i Göteborgsregionen. Samtidigt har ett område som Högsbo/Sisjön flugit lite under radarn för många. Traditionellt har det varit ett lager- och industriområde men med allt mer handel under senare år.

Handeln kommer att utvecklas ytterligare framöver, bland annat genom Bauhaus och Biltema som bygger nytt i Sisjön men det kommer dessutom att till­komma en hel del kontorsyta. Parallellt med detta pågår ­planeringsarbetet för nordöstra Högsbo och Dag Hammarskjöldsleden, vilket ska utmynna i nya blandstäder. Utifrån dessa förutsättningar och Högsbo/Sisjöns läge intill de stora lederna är det möjligt att området på längre sikt kan komma att ses som ett intressant kontorsalternativ till innerstaden och Älvstranden.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration