"Bäst tryck i Malmö"

Det är en stabil hyresmarknad i Öresundsregionen. Störst tryck finns i Malmö, Lund är en stad där det går bättre än förväntat – och i Helsingborg vitaliseras lokal­hyresmarknaden alltmer, enligt Olle Winroth på Forum Fastighetsekonomi.

Skriven av Anthon Näsström 2016-12-10 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Olle Winroth.
Bild: Forum Fastighetsekonomi


Hur skulle du beskriva lokalhyresmarknaden i Öresund?


– Hyresmarknaden är i det stora hela ­relativt stabil i regionen. Bäst tryck är det fortsatt i Malmö. Vi ser dock inte samma högtryck som i Stockholm och även i Göteborg är det något mer optimistiska tongångar. I Lund är det något tuffare, men bättre än vad man kan förvänta sig mot bakgrund av de neddragningar som många av de största företagen genomfört under senare år. I Helsingborg vitaliseras lokalhyresmarknaden av en handfull nyproduktions­projekt.

Vad efterfrågas mest nu?


– Betalningsviljan för de mest moderna lokalerna har ­stigit sakta men säkert under ett par års tid. Samtidigt har det varit och är fortsatt förhållandevis liten prisskillnad mellan nytt skräddarsytt jämfört med den äldre kontorsstocken. Det stora utbudet av nya projekt har resulterat i en strid ström av flyttar från äldre till nyproducerade lokaler. Under senare tid har vi dock sett en handfull exempel där bland annat myndigheter valt att göra större förhyrningar i det äldre beståndet, men normalt med genomgripande hyres­gästanpassningar.

– Kanske kan man se detta som ett litet trendbrott. Parallellt med något stigande betalningsvilja för moderna kontor har vakansgraden legat kvar på ungefär oförändrade nivåer.

Vilka områden tror du kommer att utvecklas mest de kommande åren?


– Det är Malmö som har allra störst dragningskraft för näringsliv, boende och kulturliv men det är mycket högt tempo och stark inflyttning i Lund och Helsingborg också. I Hyllie är det hög byggtakt inklusive bostadsproduktionen och området börjar så smått få karaktären av en komplett stadsdel. Där lär vara hög byggtakt ytterligare några år.

– Universitetsholmen kommer också fortsätta utvecklas de närmsta åren, men det är inte så väldigt många år bort innan hela denna stadsdel i sin helhet är konverterad till färdig stadsmiljö. Ser man på något längre sikt lär det vara i Nyhamnen och även Varv­staden där det kommer ske störst förändringar av stadsbilden.

– I Lund är det på Brunnshög och runt centralstationen som det sker störst omdaning och för spårvägen däremellan är byggstart inte långt bort. Det finns stora förtätningsmöjligheter inom Ideon-området, men det finns utmaningar som gör att det förmodligen inte är aktuellt i riktig närtid. Kanske kan spårvägen bidra till att få högre fart på utvecklingen. I Helsingborg är det vid Oceanpiren och på Söder det kommer ske störst förändringar de kommande åren. För hela regionen är det positivt med överenskommelsen enligt den så kallade Skånebilden – där utgångspunkterna för framtida infrastruktursatsningar i regionen finns med. Det kommer vara extra gynnsamt för de stationsnära lägena.

Hur tror du att hyresnivåerna kommer att förändras närmaste året?


– Hyresförväntningarna på ett års sikt har dämpats något under året om man ser till topphyror, men är fortsatt svagt optimistiska. Jag har svårt att se att det kommer ske några stora förändringar på kort sikt. Inflationen har nu kommit upp från nolläget till drygt en procent och då större delen av lokalhyresstocken är indexerad med KPI så är det inte osannolikt att det kan ge en liten knuff uppåt. Vakanserna ligger kvar högt på en del lägen och det finns ett stort projektutbud vilket sammantaget dämpar förutsättningarna för stigande hyror.

Vilka områden är mest attraktiva?


– Generellt sett är de stationsnära lägena mest attraktiva. Det är små skillnader i betalningsvilja mellan motsvarande lokaler i till exempel Hyllie, Triangeln och nära Malmö Central. I Lund är utöver centrum och Ideon även andra lägen utmed E22 attraktiva. I Helsingborg är Berga också attraktivt för att vara ett mer externt läge och där finns betalningsvilja för att kunna bygga nytt.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration