Artiklar inom Hyresanalys

"Det begränsade utbudet tvingar bolag att stanna i lokaler som inte är optimala"

På en hyresmarknad med historiskt högt tryck är utbudet i centrala Stockholm så pass begränsat att det blir svårt för företag att hitta nya lokaler, vilket kan få som konsekvens att företag väljer att stanna i lokaler som inte är optimala för verksamheten, menar Kajsa Pettersson och Jan Tärnell på NAI Svefa.

"Det går riktigt bra för Göteborg"

Coworking blir allt mer populärt och hyresnivåerna kommer att stiga. Erik Norrman på NAI Svefa skriver här om den heta kontorsmarknaden i Göteborg.

"Kontoret ska stödja ett modernt arbetssätt"

Johan Zachrisson, Sören Arfwidsson och Johan Hoff på Cushman & Wakefield vittnar om ett ökat fokus på medarbetarna som medför ett ökat intresse för arbetsplatsens utformning.

Gynnsamma grundförutsättningar – men skatteoro

Hur är läget på fastighetsmarknaden ute i världen och i Sverige? Vad händer framöver och hur ser trenderna ut? EY:s Ingemar Rindstig informerar och ger en utblick.

"Det händer mycket inom västra CBD"

På en stark Stockholmsmarknad fortsätter obalansen att bidra till att hyresnivåerna pressas uppåt. Samtidigt får hållbarhet ett större fokus i samband med lokalhyresförhandlingar, berättar Helena ­Edberg på Forum Fastighetsekonomi.

"Lokalen ska vara ett strategiskt affärsverktyg"

Det råder fortfarande brist på attraktiva och effektiva lokaler i många delar av Göteborg, och konkurrensen om de bästa talangerna hårdnar. Här beskriver Thomas Jungell, fastighetskonsult på Tenant & Parter, läget i Göteborg.

AMF utvecklar femårs­firande Mood

Mood Stockholm firar fem år – då ­väljer fastighetsägaren AMF Fastig­heter att under 2017 utveckla kvarteret runtom till en urban mötesplats.

"Det är dyrt att bygga"

Många nya höghus kommer de närmsta åren att växa fram i Göteborg och enligt Rozana Eriksson Yevno på Colliers kommer hyrorna att stiga med dem. Här ger hon sin bild av lokalmarknaden i staden.

"Historiskt höga hyror i CBD"

På en marknad med historiskt höga hyror i CBD och där nya kravs ställs på arbetsgivaren är efterfrågan hög på flexibla kontor med olika typer av lösningar, skriver ­Maria Krumlinde, uthyrningschef på Newsec.

"Efterfrågan på profilskapande kontor är hög"

Vill du ha profilskapande kontor behöver du vara ute i god tid och planera dina önskemål. Det menar ­Elenore Pellams och Petter Öhman på NAI Svefa, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i regionen.

"Det råder konkurrens om kvalificerad arbetskraft"

Efterfrågan är störst på effektiva och flexibla lokaler, och attraktiva lokaler blir allt viktigare för att vinna kvalificerad arbetskraft. Det menar Anders Norrman på CBRE, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Uppsala.

Vilken strategi bör man ha som hyresgäst?

När differensen mellan topphyresnivåer och den genomsnittliga hyran når historiska höjder – vilken strategi bör man då ha som hyresgäst? Jesper Trotzig och David Lundkvist på Tenant & Partner analyserar marknadsläget i Stockholm.

"Stora kontorsprojekt i pipeline"

Nytillskottet av moderna nyproducerade kontorslokaler har under de senaste åren varit relativt begränsat – men nu syns en klart höjd planaktivitet med stora kontorsprojekt i pipeline. Det menar Emil Bergsten på Cushman & Wakefield, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i staden.

"2016 var ett mycket välmående år"

P-O Skoog på Forum Fastighetsekonomi konstaterar i sin utblick över kontorshyresmarknaden att en psykologisk gräns har passerats i regionen och reflekterar här över innebörden.

"Uppsalas kontorsmarknad är stabil"

Enligt Jimmie Nordensky och Kajsa Pettersson på NAI Svefa är efterfrågan på lokaler i Uppsala långsiktig och stabil. Här ger de sin syn på lokalhyresmarknaden i staden.

Historiskt stor differens får konsekvenser

Historiskt stor differens mellan topphyresnivåer och den genom­snittliga hyresnivån på marknaden förväntas ge en betydligt större andel uppsagda hyresavtal under 2017 – det kommer få konsekvenser för hyresmarknaden i centrala Stockholm, enligt Jesper Trotzig och David Lundkvist på Tenant & Partner.

"Utbudet är inte tillräckligt stort"

Kristoffer Kruse på Tenant & Partner tror på fortsatt låga vakanser, låg nyproduktionstakt och en bestående hög efterfrågan på kontorslokaler under 2017.

"Hyrorna kommer att fortsätta stiga"

Ökad konvertering till bostäder, diskussioner om social hållbarhet vid hyresförhandlingar och ökad aktivitet i västra CBD. Stockholmsregionen fortsätter gå starkt och hyrorna fortsätter att stiga, enligt Helena Edberg, analytiker på Forum Fastighetsekonomi.

"Coworking ger möjlighet till flexibilitet"

Anna Öhrn på CBRE beskriver lokalhyresmarknaden i staden och berör bland annat trenden kring coworking och det stora intresset för områden utanför CBD.

"Allt viktigare att erbjuda tilläggstjänster och service"

Stabil hyresmarknad med god hyresutveckling i A-lägen och CBD. Så ser läget ut i Öresund, enligt Thomas Green på NAI Svefa. Han öppnar även för att fortsatta satsningar på infrastruktur kan öppna upp nya områden.