Artiklar inom Hyresanalys

"Ha respekt för högkonjunkturen vi lever i"

Utvecklingen av stigande hyresnivåer och lägre vakansgrader fortsätter – men man bör ha respekt för den högkonjunktur vi lever i och tänka långsiktigt, menar Sebastian Pradilla på Optimal Progess.

"Personalen en avgörande framgångsresurs"

En maximerad medarbetarupplevelse blir allt viktigare. Johan Zachrisson, Johan Hoff och Sören Arfwidsson på Cushman & Wakefield berättar här om trender på hyresmarknaden.

"Snabb tillväxt ställer krav på nya verksamhetslokaler"

Claes Du Rietz på Mäklarhuset skriver om ett växande Uppsala och hur man tillgodoser behovet av verksamhetslokaler.

Alaska hyr ut drygt 4 000 kvadratmeter

Alaska Fastigheter har tecknat avtal med fem olika hyresgäster om sammanlagt 4 250 kvadratmeter i Sisjön, Göteborg.

"Den låga vakansgraden kan få konsekvenser"

Ett lågt utbud av bra lokaler kan innebära att företag har svårt att hitta ändamålsenliga lokaler och kan även hindra nya företag från att etablera sig i Göteborg. Det menar Robert Atterfelt på Lokalisera, som här ger sin bild av lokalhyresmarknaden i staden.

Hur ska man som hyresgäst agera på dagens lokalhyresmarknad?

När maktbalansen på lokalmarknaden skiftat ställs högre krav på hyresgästen. David Lundkvist och Fabian Musiolik från Tenant & Partner reder ut hur man bör agera när man som hyresgäst letar ny lokal.

"Det begränsade utbudet tvingar bolag att stanna i lokaler som inte är optimala"

På en hyresmarknad med historiskt högt tryck är utbudet i centrala Stockholm så pass begränsat att det blir svårt för företag att hitta nya lokaler, vilket kan få som konsekvens att företag väljer att stanna i lokaler som inte är optimala för verksamheten, menar Kajsa Pettersson och Jan Tärnell på NAI Svefa.

"Det går riktigt bra för Göteborg"

Coworking blir allt mer populärt och hyresnivåerna kommer att stiga. Erik Norrman på NAI Svefa skriver här om den heta kontorsmarknaden i Göteborg.

"Kontoret ska stödja ett modernt arbetssätt"

Johan Zachrisson, Sören Arfwidsson och Johan Hoff på Cushman & Wakefield vittnar om ett ökat fokus på medarbetarna som medför ett ökat intresse för arbetsplatsens utformning.

Gynnsamma grundförutsättningar – men skatteoro

Hur är läget på fastighetsmarknaden ute i världen och i Sverige? Vad händer framöver och hur ser trenderna ut? EY:s Ingemar Rindstig informerar och ger en utblick.

"Det händer mycket inom västra CBD"

På en stark Stockholmsmarknad fortsätter obalansen att bidra till att hyresnivåerna pressas uppåt. Samtidigt får hållbarhet ett större fokus i samband med lokalhyresförhandlingar, berättar Helena ­Edberg på Forum Fastighetsekonomi.

"Lokalen ska vara ett strategiskt affärsverktyg"

Det råder fortfarande brist på attraktiva och effektiva lokaler i många delar av Göteborg, och konkurrensen om de bästa talangerna hårdnar. Här beskriver Thomas Jungell, fastighetskonsult på Tenant & Parter, läget i Göteborg.

AMF utvecklar femårs­firande Mood

Mood Stockholm firar fem år – då ­väljer fastighetsägaren AMF Fastig­heter att under 2017 utveckla kvarteret runtom till en urban mötesplats.

"Det är dyrt att bygga"

Många nya höghus kommer de närmsta åren att växa fram i Göteborg och enligt Rozana Eriksson Yevno på Colliers kommer hyrorna att stiga med dem. Här ger hon sin bild av lokalmarknaden i staden.

"Historiskt höga hyror i CBD"

På en marknad med historiskt höga hyror i CBD och där nya kravs ställs på arbetsgivaren är efterfrågan hög på flexibla kontor med olika typer av lösningar, skriver ­Maria Krumlinde, uthyrningschef på Newsec.

"Efterfrågan på profilskapande kontor är hög"

Vill du ha profilskapande kontor behöver du vara ute i god tid och planera dina önskemål. Det menar ­Elenore Pellams och Petter Öhman på NAI Svefa, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i regionen.

"Det råder konkurrens om kvalificerad arbetskraft"

Efterfrågan är störst på effektiva och flexibla lokaler, och attraktiva lokaler blir allt viktigare för att vinna kvalificerad arbetskraft. Det menar Anders Norrman på CBRE, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Uppsala.

Vilken strategi bör man ha som hyresgäst?

När differensen mellan topphyresnivåer och den genomsnittliga hyran når historiska höjder – vilken strategi bör man då ha som hyresgäst? Jesper Trotzig och David Lundkvist på Tenant & Partner analyserar marknadsläget i Stockholm.

"Stora kontorsprojekt i pipeline"

Nytillskottet av moderna nyproducerade kontorslokaler har under de senaste åren varit relativt begränsat – men nu syns en klart höjd planaktivitet med stora kontorsprojekt i pipeline. Det menar Emil Bergsten på Cushman & Wakefield, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i staden.

"2016 var ett mycket välmående år"

P-O Skoog på Forum Fastighetsekonomi konstaterar i sin utblick över kontorshyresmarknaden att en psykologisk gräns har passerats i regionen och reflekterar här över innebörden.