Företag lockas av ­gemensamma lösningar

Den stora efterfrågan på moderna, välbelägna kontors­lokaler fortsätter och trenden med kontorshotell växer. Här ger Robert Atterfelt, vd på Lokalisera, sin bild av kontors­hyresmarknaden i staden.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-10-30 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Robert Atterfelt.
Bild: Lokalisera


Vad tycker du präglar lokalhyresmarknaden i Göteborg i dag?


– Vi ser flera olika trender på kontorsmarknaden i dag. En trend är att många företag väljer att flytta från lite äldre fastigheter till förmån för nybyggnadsprojekt i centrala eller ganska centrala lägen. Från att ha suttit i stora lokaler ges man möjligheten att sitta fler personer på en ofta mindre yta. Företag lockas dels av moderna lokaler, dels av att det ofta finns någon form av kringservice som gemensam reception eller gemensamma konferenslösningar, vilket ger naturliga nätverksmöjligheter. Nybyggnadsprojekt i centrala lägen har, oftast, blivit nästintill fullt uthyrda innan de ens har hunnit byggas. Bristen på moderna fastigheter, med sammanhängande större ytor, har och kommer fortsatt prägla Göteborgs kontorsmarknad.

– En annan trend vi ser på kontorsmarknaden är att fler, även större, företag väljer att sitta på kontors­hotell. Mot ett något högre pris på kort sikt erbjuds de en kombination av en mer flexibel kontraktsbindning, möjligheten att växa/krympa, samt att all kontorsservice redan finns på plats.

Vad för slags lokaler är det störst efterfrågan på?


– Vi upplever att det är störst efterfrågan på moderna, välbelägna, kontorslokaler i storlekarna cirka 200–500 kvadratmeter. Bristen på sammanhängande ytor från runt 1 000 kvadratmeter och uppåt gör att efterfrågan är relativt stor även inom detta segment. Det finns även ett stort intresse för större företag att flytta från lite äldre ytor, till moderna lokaler. Hyran kan ofta vara ganska mycket högre per kvadratmeter och år, men ytan är i gengäld mer effektiv.

Hur kommer hyresnivåerna utvecklas framöver?


– Vi tror att hyresnivåerna kommer differentieras än mer framöver. Nybyggnadsprojekt/konverterade äldre fastigheter i bra kommunikationslägen och med en ökad del kringservice kommer stå sig starkare och ­generera en högre hyresnivå.

Hur beskriver du efterfrågan på marknaden för närvarande?


– Vi upplever att efterfrågan är och har varit stadig en längre tid. Många intressenter är noggranna i sin sökprocess och tendensen är att det tar något längre tid att finna rätt lokal än tidigare. Detta beror till viss del på att det är låg vakansgrad i moderna fastigheter i attraktiva lägen.

Vilka områden i Göteborgsområdet är mest populära i dagsläget? Varför?


– Områden som är intressanta(re) för kontorshyresgäster är dels de olika nybyggnadsprojekt som har tillkommit de senaste åren – bland annat området runt Ullevi, ÅF-huset, Lyckholms fabriker, nuvarande och kommande kontorsprojekt på Lindholmen. För att ett område ska anses vara riktigt intressant bör det ligga nära bra kollektivtrafik och i ett kluster som främjar företagets utvecklings- och nätverksmöjligheter. Välplanerade fastighetsprojekt kommer att ligga i bra kommunikationslägen, erbjuda en större mängd kringtjänster och på så sätt uppfattas som mer attraktiva.

Var finns det lediga lokaler?


– I och med att många företag väljer att flytta från lite äldre, mindre effektiva, fastigheter frigörs ytor i dessa lokalbestånd. Flera fastighetsägare har då uppfattat bristerna som äldre lokaler kan ha och försökt kompensera för dessa. De har bland annat avvarat potentiellt uthyrningsbara kvadratmetrar till förmån för just gemensamhetsfunktioner. Ofta framgångsrikt.

Finns det något utvecklingsprojekt som du tycker är extra intressant?


– Det finns flera spännande projekt som har tillkommit och som planeras, men det är svårt att inte nämna Karlaplatsen på Lindholmen som det enskilt mest spännande projektet.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration