"Omdaning av Uppsalas industriområden"

För att möta Uppsalas befolkningstillväxt omvandlas industriområden till bostadsområden. Claes Du Rietz på Mäklarhuset skriver om ett Uppsala i förändring.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-10-02 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Claes Du Rietz.
Bild: Nicklas Tollesson


Uppsala har en stark befolkningsutveckling och en fortsatt låg arbetslöshet. Bostadsproduktionen har ökat men håller ändå inte jämna steg med befolkningstillväxten. Bristen är fortfarande stor, enligt Handelskammarens beräkningar behöver det byggas ytterligare 11 000 bostäder för att hålla jämn takt med befolkningstillväxten. För att tillgodose detta underskott och näringslivets möjlighet till vidare utveckling behöver utbudet av bostäder öka.

Industriområden blir bostadsområden


En lösning som många städer har tagit till är att omvandla äldre industriområden, som ofta ligger centralt och vattennära, till bostadsområden. Exempel på detta är Hammarby sjöstad i Stockholm och Eriksberg i Göte­borg.

I Uppsala är omvandlingen av de mer centrala delarna av Kungsängen intill Fyrisån snart genomförd. Ytterligare områden som är under förändring från industri till bostadsområden är Börjetull och Kapellgärdet där bostadsproduktionen är i full gång. Även på Rosendalsfältet, där det tidigare låg en golf­bana, har bostadsbyggnationen påbörjats.

Nästa industriområde som står inför omvandling är de inre delarna av Boländerna där Uppsala kommun under hösten inleder förberedelser för ny detaljplan.

Boländerna – ett äldre industriområde


Boländerna är ett äldre industriområde som sträcker sig från före detta E4:an ända in till resecentrum. De södra delarna är planlagda för handel och utgör Uppsalas största externhandelsområde. De mer centrala delarna av området består till stora delar av lågt ­exploaterade fastigheter med äldre industribyggnader med mindre produktionsverksamheter och till viss del handel.

Genom sitt nära läge till resecentrums södra uppgång har denna del potential att utvecklas till en del av innerstadsstrukturen med hög exploateringsgrad/täthet och stadsmässig kvartersstruktur. På grund av skyddsavstånd till processindustri kan enbart kvarteren närmast resecentrum innehålla bostäder, i övrigt handlar det om en omvandling till verksamhetslokaler. Det centrala läget uppmanar till att rikta sig mot ­verksamheter med kontakter i den storregionala till globala skalan, det vill säga kontor för kunskapsintensiv produktion och företagstjänster. Den mellersta delen med bland annat processindustri och kraftvärmeverk har potential att ta emot en del av de verksamheter som behöver evakueras från andra industriområden som omvandlas.

Med omvandlingen behövs ny mark


Ändringar av industriområden till bostadsområden har gjort att en stor mängd verksamhetslokaler har rivits. Detta har framför allt skett i Kungsängens industriområde, på Kapellgärdet och de inre delarna av Librobäck (Börjetull).

Framöver kommer även flertalet verksamhetslokaler rivas i de inre och mellersta delarna av Boländerna.

För närvarande är alla tomter mellan E4:ans södra infart till Uppsala och Almungevägen sålda och de ­flesta är redan bebyggda. Även all tillgänglig mark i Librobäck är såld. Kommande mark för försäljning släpps ut av kommunen under hösten i Östra Fyrislund samt utbyggnad av Librobäck på båda sidor om Gysinge­vägen.

Claes Du Rietz

Kommersiell fastighetsmäklare på Mäklarhuset Nordström & Partners Transaktioner


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration