"Hyrorna kommer att fortsätta stiga"

Ökad konvertering till bostäder, diskussioner om social hållbarhet vid hyresförhandlingar och ökad aktivitet i västra CBD. Stockholmsregionen fortsätter gå starkt och hyrorna fortsätter att stiga, enligt Helena Edberg, analytiker på Forum Fastighetsekonomi.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-01-30 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Helena Edberg.
Bild: Forum Fastighetsekonomi


Hur skulle du beskriva lokalhyresnivåerna i Stockholm?


– Hyresnivåerna har pressats uppåt under en längre tid, och fortsätter att stiga.

Vilka konsekvenser får marknadsläget för hyresgäster som vill förändra sin lokalsituation?


– På kort sikt så påverkas marknaden negativt då flera fastighetsägare har passat på att totalrenovera fastigheterna i samband med att en större hyresgäst lämnat lokalerna. Ofta sker en fördröjning på tre till fem år innan lokalerna kommer ut på marknaden igen, vilket leder till att utbudet sjunker. Dessutom har det blivit populärt att konvertera kontorslokaler i mindre attraktiva innerstadslägen till bostäder, vilket också påverkat utbudet.

Var finns det lediga lokaler?


– Vakanserna finns främst i det äldre beståndet som har ineffektiva lokaler och som är svåra att bygga om. I Kista finns en del sådana fastigheter. Sedan finns det en del vakanser i stora solitära kontorsbyggnader i ytterområdena.

Vilka områden tror du kommer utvecklas mest de kommande åren?


– Det händer mycket inom västra CBD. Tidigare kännetecknades området av stora trafikbarriärer och oattraktiva stadsmiljöer, vilket medfört en lägre hyresnivå än i dess östra delar. Men området är under utveckling, nästa år invigs Citybanan och i takt med att ny infrastruktur tas i bruk och ökad nyproduktion kommer attraktiviteten öka ytterligare för västra CBD. Det händer mycket även mitt i City, Hagastaden och Slakthusområdet/Gullmarsplan. På sikt kommer även områdena kring de nya tunnelbanestationerna att utvecklas.

Hur tror du att hyresnivåerna kommer att förändras under det kommande året?


– Vi bedömer att hyrorna kommer att fortsätta att stiga, såvida det inte sker några stora förändringar i den lokala ekonomin. Stockholmsregionen går starkt och obalansen på lokalhyresmarknaden bidrar tillsammans till att pressa hyresnivåerna uppåt. Under hösten har dock den ekonomiska tillväxten i Sverige tappat fart och med den rådande politiska situationen i omvärlden, med bland annat Brexit och maktskiftet i USA, finns det en risk att återhämtningen i den redan sårbara globala ekonomin stannar av. Oroligheter på den globala marknaden sprider sig som ringar på vattnet och når i så fall till slut även oss. Men så som läget ser ut just nu, ser vi inga tendenser på att hyresnivåerna håller på att stabiliseras.

Kan du se några särskilda trender på lokalhyresmarknaden i Stockholm just nu?


– Vi har noterat att diskussioner om social hållbarhet dyker upp alltmer vid lokalhyresförhandlingar. Under många år har det varit ett stort fokus på ekonomisk och ekologisk hållbarhet, men nu när kunskapen och medvetenheten om detta har ökat och etablerat sig inom lokalhyresmarknaden, kommer förmodligen social hållbarhet att få ett större utrymme i diskussionerna.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration