"Andelen nyproduktion är väldigt liten"

Thomas Jalde och Jakob Eriksson på Colliers tror på stigande hyresnivåer och beskriver en fortsatt hög efterfrågan i centrala lägen. Här ger de sin syn på lokalhyresmarknaden i Stockholm.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-10-22 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Thomas Jalde.
Bild: Colliers


Vilka tendenser ser ni på lokalhyresmarknaden i Stockholmsregionen?


– En tydlig tendens är den kraftiga hyresutvecklingen i centrala Stockholm som drivits upp av en hög efterfrågan samt en väldigt liten nyproduktion. Några av de största fastighetsägarna har meddelat att de har tecknat hyresavtal på nivåer över 7 000 kronor per kvadratmeter. En rekordnivå som är ett bevis på den höga efterfrågan. Denna kraftiga hyresutveckling kan dock leda till att vissa hyresgäster behöver minska förhyrd yta eller lämna city i samband med kommande omförhandlingar av befintliga hyresavtal.

Vilka om­råden är mest efter­frågade?


– Kontorslokaler i CBD har en fortsatt hög efterfrågan och andelen nyproduktion är väldigt liten. Den tuffa konkurrensen om kontorsutrymmen i CBD och innanför tullarna har lett till att en del större företag valt att etablera sig i Stockholms närförorter istället. Arenastaden i Solna är ett område där efterfrågan är stor och många hyres­gäster lockas av fastighetsägarnas möjlighet att erbjuda moderna lokaler i ett citynära läge med god närservice och en hyresnivå som är lägre än innanför tullarna. Kistas moderna fastighetsbestånd är ytterligare ett exempel på en marknad med hög efterfrågan. Den relativt stora nyproduktionen av kontorslokaler har lett till att många av de äldre och omoderna fastigheterna dras med stora vakanser.
"Kontorslokaler i CBD har en fortsatt hög efterfrågan"

Vilka skulle ni säga är de mest intressanta utvecklingsprojekten i Stockholm?


– Ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsprojekt är Skanskas projekt Stockholm New i Hammarby Sjöstad om totalt 100 000 kvadratmeter. Den första etappen om drygt 20 000 kvadratmeter byggstartades på spekulation för drygt ett år sedan. Uthyrningen har sedan dess gått bättre än förväntat vilket är ett tydligt tecken på att efterfrågan på moderna kontorslokaler i citynära läge med bra kommunikation är starkt efterfrågat. I anslutning till Stockholm New, intill Globen, meddelade Fabege strax före sommaren att de kommer att uppföra en kontorsbyggnad om 21 000 kvadratmeter där 70 procent av ytan kommer förhyras av teleoperatören 3. Området strax söder om Södermalm är med andra ord inne i en expansiv fas och i framtiden kommer även en omdaning av Slakthusområdet bidra till att en helt ny stadsdel växer fram. Vidare är projekten i Hammarby sjöstad och Globen intressanta ur ett geografiskt perspektiv då de flesta större nybyggnadsprojekten av kontor de senaste åren har uppförts norr om Stockholm.
Artikelbild

Jakob Eriksson.
Bild: Colliers


Hur tror ni hyresnivåerna kommer att utvecklas framöver?


– Sverige är inne i en period med stark konjunktur där lönsamheten för svenska företag är god och betalningsviljan för moderna, effektiva kontorslokaler hög. Osäker­heten kring konjunkturutvecklingen har dock ökat den senaste perioden till följd av globala orolig­heter som terrorattacker, ökade flyktingströmmar, president­val i USA och nu senast Storbritanniens omröstning om uttåg ur EU.

– Colliers tror dock att hyresnivåerna kommer att stiga ytterligare. Ytterstadsområdena kan komma att dra nytta av den kraftiga hyresutvecklingen i city och locka till sig nya hyresgäster som efterfrågar ett mer prisvärt alternativ.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration