"Höga hyror och låg ruljangs är klimatet som råder"

Vakansgraderna i Solna/Sundbyberg, Kista och Närförort sjunker parallellt med att de stiger något i CBD och övriga innerstaden, även om vakansgraderna i innerstaden fortfarande är historiskt låga. Den analysen gör Benjamin Rush, tillförordnad analys- och värderingschef på Jones Lang Lasalle.

Skriven av Sofia Grymer 2013-05-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka trender ser du på hyresmarknaden i Stockholm just nu?


– En tydlig trend är att fler företag väljer aktivitetsstyrda arbetsplatser. Att utnyttja ytor rätt på kontoret och anpassa kontoret efter den moderna människan. Mobilt styrda kontor med mer flexibilitet än det tidigare varit. Detta är även något som vi på Jones Lang Lasalle har anammat då vi i början av 2013 flyttade till ett aktivitetsbaserat kontor. En annan trend är att flera storföretag och banker flyttar ifrån CBD och lokaliserar sig utanför stadskärnan.

- Det kommer på sikt att leda till ett större utbud i centrala Stockholm (CBD) och kan medföra utmaningar men även möjligheter för fastighetsägare. Ytorna kommer dock tomställas i olika etapper vilket borde ge marknaden tid att anpassa sig. Dessa omlokaliseringar väntas medföra en strukturförändring i stadskärnan, där mindre företag med ett större behov av ett centralt läge tar plats i CBD.

Hur kommer de ekonomiska oroligheterna påverka marknaden på sikt?


– De ekonomiska oroligheterna i Europa gör att flera internationella och utlandsägda företag har en återhållsam inställning till expansion även här i Sverige, detta på grund av den starka kronan och ökad osäkerhet i de länder där dessa företag är verksamma.

- En annan synlig trend, till följd av det rådande ekonomiska klimatet, bland svenska företag är att man väljer att förlänga sina befintliga kontrakt för att undvika höga omlokaliseringskostnader och andra risker som det innebär att byta hyresvärd. Även fastighetsägare är intresserade av att behålla sina befintliga hyresgäster vilket indikeras av längre kontraktstider i Storstockholm.

Vilka typer av fastigheter och vilka områden efterfrågas minst respektive mest?


– Moderna fastigheter efterfrågas allt mer. Eftersom man vill effektivisera ytorna så är gamla kontor inte lika efterfrågade. Fler företag följer i spåren av de storföretag och banker som fattat beslut att lämna CBD för att lokalisera sig utanför stadskärnan. Detta märks på sjunkande vakansgrader i Solna/Sundbyberg, Kista och Närförort, parallellt med något stigande vakansgrader i CBD och övriga innerstaden, även då vakansgraderna i innerstaden fortfarande är historiskt låga.

- Efterfrågan på lokaler i CBD och övriga innerstaden är alltså fortfarande stor, men utbudet på moderna kostnadseffektiva lokaler är just nu relativt litet. Detta kan leda till att fler företag väljer att lokalisera sig i förorterna, där utbudet på nyproducerade kontorsytor är större och hyrorna lägre. Samma trend har för övrigt även noterats i Göteborg. Man kan dock tillägga att trots att vakansgraden i CBD har ökat de senaste två kvartalen så är de observerade hyresnivåerna på delmarknaden fortsatt höga. Det begränsade utbudet i CBD gör att fastighetsägare kan dra nytta av det i form av fortsatt höga hyror.

Vilka är svårigheterna för företag som söker lokaler i Stockholm just nu och vad har du för råd till dem?


– De låga vakansgraderna i Stockholm CBD och övriga innerstaden i dag gör att fastighetsägarna blir mer ovilliga att ge ut rabatter. Höga hyror utan rabatter och låg ruljangs är klimatet som råder på kontorsmarknaden i innerstaden just nu. Rådet man kan ge till hyresgästerna är att trots detta inte teckna ettåriga kontrakt i hopp om att det kommer bli ett bättre klimat inom de närmaste åren. Man borde inte vänta utan istället teckna kontrakt som känns bekväma redan från början. Hyrorna förutspås inte sjunka inom en snar framtid.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration