"Balans mellan utbud och efterfrågan"

Trots ett skakigt ekonomiskt läge och hög arbetslöshet ser Thomas Green, fastighetsvärderare på NAI Svefa, positivt på fastighetsmarknadens utveckling i Öresundsregionen.<br /> – Den bedöms klara sig relativt bra framöver, säger han.

Skriven av Therese Aronsson 2012-08-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka trender ser du på hyresmarknaden i Öresundsregionen just nu?


– Hittills under 2012 har vi endast sett mindre förändringar på lokalhyresmarknaden i Öresundsregionen, och då endast inom begränsade delmarknader. Uthyrningar inom nyproduktion sker fortfarande till goda nivåer trots ett relativt stort tillskott av lokaler. Som ­tidigare så är det främst moderna, flexibla och miljöriktiga lokaler som efterfrågas.

Vad kommer att påverka marknaden mest framöver?


– Vi ser positivt på utvecklingen inom Öresundsregionen. Malmö, Lund och Helsingborg är starka marknader och i huvudsak råder det balans mellan utbud och efterfrågan. Visst är det skakiga ekonomiska läget och den höga arbetslösheten orosmoment, men fastig­hetsmarknaden har stått väl emot detta hittills och bedöms klara sig relativt bra även framöver. Men några förväntningar om stigande hyror eller sjunkande vakanser fram­över finns det inte.

– Vad gäller butiksmarknaden så kommer det att bli intressant att följa effekterna av det stora tillskottet av nya och renoverade lokaler, främst då inom Emporia, Triangeln och Mobilia. Konkurrensen om kunderna ökar och det kommer att bli allt viktigare att hitta rätt nisch.
Artikelbild

Thomas Green, fastighetsvärderare, NAI Svefa.
Bild: NAI Svefa


– Nyproduktionen är till stor del koncentrerad till ett fåtal områden och då främst i Västra Hamnen och Hyllie. I Lund är nyproduktionen mer begränsad, men den pågående satsningen på forskning och utveckling, som Max IV och ESS, får stor betydelse för hur staden och marknaden i övrigt utvecklas. För närvarande dras dock Lund med relativt stora vakanser och den senaste tidens varsel har satt sina spår på marknaden. I Helsingborg har det egentligen inte byggts tillräckligt under de senaste åren och här finns det utrymme för nya lokaler framöver. Men utvecklingen framöver är egentligen mest beroende av fortsatta satsningar på infrastruktur och att bostadsbyggandet tar fart.

Hur har de finansiella oroligheterna i världen påverkat marknaden?


– Svensk ekonomi är fortfarande relativt stark, men det är klart att den svaga utvecklingen i omvärlden påverkar oss här hemma också. Tillväxten under året har varit måttlig och det ser inte särskilt ljust ut för nästa år. Arbetsmarknadens utveckling är också av stor betydelse. Med en låg sysselsättning och minskad köpkraft får till exempel butiker, restauranger och hotell det svårare och det leder i sin tur till minskad efterfrågan och lägre betalningsvilja för den typen av lokaler. Lågkonjunkturen märks kanske tydligast på bostadsmarknaden. Antalet byggstartade projekt är lågt och vi ser nu exempel på bostadsrättsprojekt som omvandlas till hyresrätter på grund av det låga intresset.

Vilka är svårigheterna för företag som letar lokal i Öresundsregionen just nu och vad har du för råd till dem?


– Det gäller att vara ute i god tid då det ofta tar mycket längre tid än vad man tror att hitta rätt ­lokal. Sen bör man inte ­fokusera på kostnaden i kronor per kvadratmeter utan snarare se till kostnaden per arbetsplats. Det gör att många lokaler i nyproduktion kan konkurrera med det äldre beståndet då moderna lokaler ofta är mer yteffektiva och erbjuder en större flexibilitet. Och det möjliggör dessutom att man lättare kan anpassa sig till mindre förändringar i lokalbehovet.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration