"Moderna kontor i centrala lägen efterfrågas"

Relativt låga vakanser och en positiv hyresutveckling.Johanna Artell, värderare på NAI Svefa i Jönköping, ger här sin syn på hyresmarknaden i Jönköping.

Skriven av Nicklas Tollesson 2012-09-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Johanna Artell.
Bild: NAI Svefa


Vilka tendenser ser du på hyresmarknaden i Jönköping för tillfället?


– Det råder för närvarande balans mellan efterfrågan och utbud på marknaden för lokaler, med lägre vakanser än för liknande orter. Näringslivet är dynamiskt och vakanserna låga vilket bidrar till intresse för att förädla och investera. Fram­för­allt är det de lokala fastighetsägarna som planerar och ­bygger nytt, vilket hittills skett utifrån marknadens villkor.

– Jönköpings kommersiella centrum med A-läge för kontor och butiker utgörs i dag av området utmed Vätterns södra strand mellan June­gatan i väster och Hovrättstorget i öster. Inom detta relativt begränsade och centralt belägna område finns länsstyrelsen, flertalet av Jönköpings statliga verk samt tingsrätten, hovrätten och kammarrätten. B-läge för kontor utgörs av intilliggande kvarter begränsat av Slottskyrkogården i väster och Erik Dahlbergs Gymnasiet i öster.

Hur utvecklas hyrorna i staden?


– Hyrorna i Jönköping är relativt stabila med små svängningar. ­Under de senaste åren har hyrorna utvecklats positivt men bedöms i dags­läget som avvaktande. Hyresnivån för moderna kontor i A-läge i Jönköping uppgår normalt till mellan 1 200 och 2 000 kronor per kvadratmeter varmhyra och där över för lokaler med hög grad av anpassning. För butiker uppgår hyres­nivån till mellan 1 500 och 4 500 kronor per kvadrat­meter med noterade toppnivåer på över 5 000 kronor per kvadratmeter.

Hur mycket yta är ledig i dag?


– Vakansgraden för centrala lokaler är i dag låg, maximalt fem procent för kontor och tre procent för butiker och någon direkt ökning har inte noterats efter den senaste finanskrisen. Prognosen är fortsatt avvaktande hyresnivåer och låga till normala vakanser för denna typ av ort.

Vad för slags lokaler är det som efterfrågas?


– Framförallt moderna kontor i centrala lägen. Tidigare även butikslokaler men med tillskapande av ytterligare butiksyta i Atollen och en något ökad vakans för befintliga butikslokaler kan efterfrågan på butikslokaler komma att avta något.
Artikelbild


Bild: Nicklas Tollesson


Vad betyder Atollen för Jönköping?


– Framförallt är det tillskottet av många nya bostäder på Östra kajen som är positivt. Tillskottet omfattar omkring 110 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter. Ökningen av butikslokaler kommer att stärka cityhandeln samtidigt som tillskapande av butiksyta initialt kan bidra till ökade vakanser innan området är fullt etablerat. Vår bedömning är att satsningen på Atollen på lite sikt troligtvis kan komma att medföra att A-läge för lokaler kan förskjutas något söderut mot Munksjön.

Hur ser det ut på handelssidan? A6-området växer, hur klarar sig cityhandeln jämförelse?


– Cityhandeln klarar sig bra, hyrorna har under senare år ­stigit i centrala Jönköping med toppnoteringar omkring 5 000 kronor per kvadratmeter och år. City kommer troligtvis att öka sin konkurrenskraft med anledning av tillkommande butiks­ytor i Atollen.

Vilka frågor är de viktigaste för en fortsatt positiv utveckling av Jönköping?


– Jönköpings kommun har tagit fram en utbyggnadsstrategi för 150 000 invånare år 2050. I dag är invånarantalet drygt 128 000 invånare och befolkningsökningen har legat omkring 1 000 invånare per år men har varit avtagande under de senaste fem åren och bedöms nu ligga omkring 500–600 in­vånare per år. Det har rått bostadsbrist under flera år och detta innebär att behovet av nya bostäder fortsätter att vara stort. Jönköpings kommun har i sitt bostadsförsörjnings­program för 2012–2016 bedömt att behovet av nettotillskott av lägenheter i flerbostadshus kommer att uppgå till cirka 350 per år. Satsningar kommer i första hand att ske och sker i nuläget genom förtätning och omvandling inom stadens gränser, till exempel kommande projekt vid Munksjön.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration