Ändrat konsumtionsmönster i city

Vakanta butikslokaler i city som fylls upp av restauranger och kaféer tyder på ett förändrat konsumtionsmönster, enligt Thomas Green på NAI Svefa, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Öresund.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-06-11 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Thomas Green.
Bild: NAI Svefa


Vad tycker du präglar lokalhyresmarknaden i Öresund i dag?


– Överlag ser lokalhyresmarknaden bra ut. Kontorsmarknaden är stark inom många lokala delmarknader. Det går bra för externhandel, men det är fortfarande en lite trögare marknad för centrumhandeln.

– Det är relativt stor pågående och planerad nyproduktion i regionen, vilket är positivt. Till exempel har det i Helsingborg nyligen färdigställts moderna kontor, något som länge varit en bristvara i staden.

– Städer som Trelleborg och Landskrona har sett ett ordentligt uppsving på bostadsmarknaden på sistone, men för den kommersiella marknaden är det fortfarande lokala aktörer och mindre hyresgäster som dominerar.

Hur är efterfrågan på kontors- och handelslokaler generellt i regionen?


– Efterfrågan på kontorsmarknaden i regionen är generellt god. De mest attraktiva delmarknaderna har det gemensamt att de har goda kommunikationsmöjligheter, och då gärna spårbunden trafik. Utanför regionens storstäder så är lokalmarknaden lokal och knuten till det lokala näringslivet. Här är det främst mindre lokaler som efter­frågas.

– Hyresnivåerna har legat relativt stabila. Höga hyror erhålls i nyproduktion. Men samtidigt tenderar hyresgästerna vid omflyttningar att minska den förhyrda ytan vilket gör att det uppstår vakanser i det äldre beståndet, något som bidrar till att hålla nere hyrorna.

– Det finns lokala delmarknader, som till exempel Ideon-området i Lund, där vakansnivåerna bedöms ligga högre än långsiktigt. Risken för sjunkande hyror och stigande vakanser bedöms dock främst finnas i ­äldre fastigheter utanför de etablerade delmarknaderna.

– Hyresmarknaden för handelslokaler, särskilt vad gäller citybutiker, har varit ansträngd under senare år, men visar tecken på återhämtning. Till exempel har det skett ett flertal uthyrningar längs gågatan i Malmö. Främst är det vakanserna som minskat medan hyrorna varit oförändrade, eller till och med sjunkit något. Många uthyrningar har skett till restauranger och caféer, något som kanske är ett tecken på ett ändrat konsumtionsmönster där vi lägger allt mer pengar på nöjen och liknande.

Var vill man helst sitta?


– Många kontorshyresgäster efterfrågar moderna, yt­effektiva lokaler i kommunikationsnära lägen, och då helst spårbunden infrastruktur. Miljöcertifierade lokaler ses som ett plus. Därför är det god efterfrågan på den nyproduktion som sker kring tågstationerna. Men det är klart att hyreskostnaden då blir förhållandevis hög, även om man kanske kan minska antalet kvadratmeter per anställd.
"Hyresmarknaden för handelslokaler visar tecken på återhämtning"
– Givetvis finns det också många bolag som premierar andra lägen, särskilt om det innebär lägre kostnader. I många verksamhetsområden finns det attraktiva lokaler med en bra mix av kontor och produktions­lokaler, och så ligger man nära motorvägsnätet.

Vilka utvecklingsprojekt i regionen ser du som mest intressanta och varför?


– I Malmö har nyproduktionen under senare år främst varit fokuserad till Universitetsholmen och i Hyllie. Framöver ska det bli intressant att följa omvandlingen av Nyhamnen, området norr om Centralstationen som fullt utbyggt väntas inrymma runt 6 000 nya bostäder och 13 000 arbetsplatser.

– I Lund, och i hela regionen egentligen, är det stort fokus på bostäder. För lokalmarknaden är såklart utvecklingen i Brunnshög med Science Village Scandinavia, ESS och Max IV av stor betydelse. På sikt kommer omvandlingen av äldre, relativt centralt belägna verksamhetsområden som Öresundsvägen och Margretedal att delvis rita om fastighetskartan i Lund. Området kring Centralstationen väntas fortsätta att utvecklas med såväl förbättrad infrastruktur och kommunikationsmöjligheter som nya kontorslokaler, ett välbehövligt tillskott.

– I Helsingborg har Wihlborgs nyligen färdigställt nya kontor på Knutpunkten, något som tillsammans med övriga investeringar där har betytt mycket för närområdet. Annars är det Midrocs utveckling av Ångfärjetomten med hotell- och kongressanläggning, restauranger, caféer, butiker och bostäder som är det mest intressanta projektet i Helsingborg just nu.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration