Stor efterfrågan på kommunikationsnära lägen

Efterfrågan på kontorslokaler i Öresundsregionen är relativt god, det gäller i synnerhet de kommunikationsnära lägena, enligt Charlotte Norell och Peter Bergquist på Croisette som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Öresund.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-09-26 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Peter Bergquist
Bild: Croisette


Vad tycker ni präglar lokal­hyres­marknaden i Öresund i dag? Var vill företag helst sitta?


– Efterfrågan på mindre och yteffektiva kontorslokaler i nära anslutning till centralstationen i någon av regionens större städer är fortsatt god. Intill centralstationen i Malmö är de nyuppförda kontorsbyggnaderna Glasvasen och Malmö Live fullt uthyrda, båda med Malmös högsta kontorshyror. I samma område har även Wihlborgs under året påbörjat sitt första kontorsprojekt byggt helt på spekulation. Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt god även i Hyllie.

– Gällande lager och logistik har vi haft kontakt med ett flertal större internationella aktörer som är intresserade av att etablera sig i regionen, vilket besannar vår tes om att Öresundsregionen börjar ses som ett logistiskt nav. Ser vi till centrumhandeln så har den förbättrats något även om man fortsatt kämpar med att fylla upp befintliga vakanser. Vi ser störst framgång hos fastighetsägare som valt att investera i lokalernas och byggnadernas exteriör, utöver sedvanlig hyresgästanpassning. Ett måste då butikslokalerna och dess omgivning bokstavligt talat är handelns skyltfönster och butiksverksamhetens enda möjlighet att konkurrera mot näthandeln, genom att skapa en varumärkesbyggande plats för att möta kunderna på ett intressant och tilltalande sätt.

Hur är efterfrågan på kontors- och handelslokaler generellt i regionen?


– Efterfrågan på kontorslokaler är relativt god. Förmedlingsprocesserna kan upplevas något långdragna men det beror inte på avsaknad av intresse från hyresgästerna utan snarare på det stora utbudet som finns tillgängligt. Intresset är som tidigare nämnts störst i kommunikationsnära lägen.
Artikelbild

Charlotte Norell.
Bild: CroisetteVar finns det lediga lokaler?


– Det finns relativt gott om lediga lokaler i det äldre kontorsbeståndet i såväl Malmö och Lund som i Helsingborg. Kontor i äldre byggnader har svårt att konkurrera med den yteffektivitet och tekniska komfort som moderna lokaler erbjuder. Detta i kombination med stigande bostadspriser medför att det kan vara aktuellt att påbörja konverteringsprojekt från kontor till bostäder, en kalkyl som tidigare varit svår att få ihop.

Hur tror ni att hyresnivåerna kommer att förändras under året?


– Med hänsyn till den stora projektstocken av kontor samt befintliga vakanser i såväl befintligt kontorsbestånd som inom butikssegmentet förutspår vi inga större hyreshöjningar. För nyuppförda kontor bedöms topphyrorna fortsatt vara goda, strax under 3 000 kronor per kvadratmeter i Malmö och strax över 2 600 kronor per kvadratmeter i Lund och Helsingborg.

Vilka utvecklingsprojekt i regionen ser ni som mest intressanta och varför?


– Det finns gott om spännande utvecklingsprojekt i regionen. I Malmö har fokus flyttats något från Hyllie till Nyhamnen, strax norr om centralstationen. Över en 40-årsperiod planeras det för 6 000 nya bostäder och drygt dubbelt så många arbetsplatser i området. I Lund pågår planering och utbyggnationen av Sience Village, området mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Sience Village kan på sikt exploateras med cirka 250 000 kvadratmeter BTA lokaler, främst med inriktning mot forskning och service. I Helsingborg har till slut byggnationen av kongress- och hotellanläggningen på den centralt belägna Ångfärjetomten påbörjats. Projektet, med cirka 250 hotellrum och en kongressal för cirka 1 300 personer, planeras stå klart år 2020.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration