Artiklar taggade som hyresmarknad

Konvertering av lokaler till bostäder allt vanligare

Cushman & Wakefield diskuterar omvandling av kontorslokaler till bostäder och menar att ett bättre utnyttjande av omoderna kontorslokaler kan leda till ökade värden på fastigheterna.

"Svårt att få tag på bra lokaler i Göteborg"

Mycket nyproduktion i områdena strax utanför CBD, och fortsatt hög efterfrågan på moderna lokaler. Martin Larsson, analytiker på Newsec, ger sin bild av hyresmarknaden i Göteborg.

Begränsat utbud i Stockholm city får konsekvenser

Årets hyresmarknad kommer att präglas av det begränsade utbudet av effektiva kontorslokaler inom tull och de konsekvenser som detta medför. Det menar Jesper Trotzig på Tenant & Partner.

Högre hyror att vänta i Öresund

Stigande hyror i attraktivare delmarknader i Öresund är att vänta, enligt Olle Winroth på Forum Fastighetsekonomi, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i regionen.

"Malmö CBD har återigen blivit ett attraktivt val"

Moderna och effektiva lokaler kommer att bibehålla sin starka attraktivitet på marknaden, slår Gustav Lundkvist på JLL fast. Här ger han sin syn på lokalhyresmarknaden i Öresund.

Positiv utveckling på hyresmarknaden i Östergötland

Hyresnivåerna kommer att utvecklas positivt, och trenden på hyresmarknaden just nu är att kunderna är pålästa och vet vad de söker. Det menar Eleonore Pellams och Lars Svensson på NAI Svefa.

Stor efterfrågan på kontorslokaler i Stockholm

Efterfrågan på kontorslokaler fortsätter att öka, vilket även betyder stigande hyresnivåer i såväl city som i attraktivare ytterområden. Den analysen gör Markus Åberg, uthyrare på Newsec.

Gott om lediga lokaler i Kista

För dem som letar lediga kontorslokaler i Stockholmsregionen är Kista ett hett tips. Där ligger vakansgraden kring tolv procent, enligt Gustaf Lettström och Sanna Ytterfors på JLL. Totalt sett finns det dock flest lediga lokaler i Övriga Innerstaden, men det beror på att den delmarknaden har den största kontorsstocken.

Fortsatt jakt på yteffektiva kontorsytor i Göteborg

Kommunikationsläget är av stor vikt och förutom yteffektivitet är miljöcertifiering viktigt för hyresgästerna. Erik Norrman på NAI Svefa om trenderna på hyresmarknaden i Göteborg.

Det ljusnar för cityhandeln i Öresund

Var ute i god tid och glöm inte att förankra flytten hos de anställda. Det rådet ger Thomas Green på NAI Svefa företag som funderar på att flytta till nya lokaler. Thomas Green ser även en återhämning av lokalmarknaden för citybutiker. text: Henrik Ekberg

Öresund: Viktigt att möta produktion av kontor mot efterfrågan

Någon större förändring av hyresmarknaden är inte att vänta den närmaste tiden, enligt Mikael Strand på Midroc. – Det viktiga är att vi möter nyproduktionen av kontor mot konkret efterfrågan för att inte tillskottet ska påverka marknadshyrorna.

Välmående östgötsk fastighetsmylla

Den östgötska hyres- och fastighetsmarknaden brukar i den här spalten skildras i positiva ordalag. Jag kan därför inleda med att berätta att här kommer ännu en sådan beskrivning. Kanske den mest positiva hittills …

Stor efterfrågan på kontor i Linköping

Charlotte Danielsson, analytiker på Newsec, ger här sin syn på hyresmarknaden i regionen.

"Svårt hitta centrala kontor i Linköping"

Hyrorna drar sig sakta uppåt och beslutet om Ostlänken är rakt igenom positivt för regionen. NAI Svefas Johan Hoff ger här sin syn på hyresmarknaden i Östergötland.

"Tre procents årlig hyreshöjning i Göteborgs innerstad"

Historiskt låga vakansgrader fortsätter att pressa upp hyrorna i CBD – Andreas Björnsson, analytiker på Newsec, tror att hyrorna i CBD kommer att stiga med tre procent om året fram till 2016.

"Speciella" lokaler på tapeten i Stockholm

Moderna, öppna ytor med gott inomhusklimat är något som efterfrågas av företag i dag, säger Cecilia Carlstedt på Nordier. Men även lokaler som har något speciellt. – Till exempel lokaler med industrikänsla, säger hon.

Hyresnivåerna har stigit markant i Göteborg

Moderna lokaler med goda kommunikationer står fortfarande högst i kurs. Andreas Eckermann, auktoriserad värderare på Newsec, ger här sin syn på hyresmarknaden i Göteborg.

Levande platser allt mer efterfrågat i Malmö

Efterfrågan på lokaler i byggnader som profileras som annat än kontor ökar i Malmö. Det menar Sanna Ytterfors på JLL som också tror att Malmö Live kommer att betyda ytterligare ett uppsving för kontorshyresmarknaden i Malmö city.

Glödhet fastighetsmarknad i Göteborg

Gustav Lundkvist, analytiker på JLL, ger här sin syn på hyresmarknaden i Göteborg. Han tror på fortsatt höjda hyresnivåer, även i mer perifera lägen.

"Hagastaden väcker stort intresse"

Stigande hyror i city gör att många ser sig om efter andra centrala lägen i Stockholm. Eller väljer förorter som Solna och Sundbyberg. Det menar David Lundkvist på Tenant & Partner som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i Stockholm.