Välmående östgötsk fastighetsmylla

Den östgötska hyres- och fastighetsmarknaden brukar i den här spalten skildras i positiva ordalag. Jag kan därför inleda med att berätta att här kommer ännu en sådan beskrivning. Kanske den mest positiva hittills …

Skriven av P-O Skoog, Forum Fastighetsekonomi AB 2015-09-02 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Artikelbild

P-O Skoog, Forum Fastighetsekonomi AB
Bild: Nicklas Tollesson


Jag har varit verksam som fastighetsvärderare i regionen sedan 1991 och har därför följt fastighetsmarknaden på nära håll. Så som marknadens fundamenta i dag ser ut i Linköping och Norrköping så är det frågan om det någonsin sett bättre ut – för de som äger fastigheter alltså. Åtminstone så långt bak i tiden som jag varit verksam.

Höga förväntningar på Ostlänken


Det finns flera samverkande orsaker till detta, nämligen; konjunkturläget, befolkningsutvecklingen, inflyttning av företag, den ökade sysselsättningsgraden, expansion av universitet och högskola. Detta har lett till ökad efterfrågan på lokaler och bostäder, sjunkande vakanser och högre hyresnivåer. Dessutom kan tilläggas att den östgötska framtidsoptimismen i nuläget också är stor. Framförallt läggs höga förväntningar på Ostlänken och vad den kan komma att föra med sig (förutom snabba tåg alltså). Och så har vi förstås ränteläget – det mycket låga ränteläget – men det är ju inte direkt en regional företeelse.

Tillsammans har denna rådande cocktail av förutsättningar och förväntningar, plus en del annat, åstadkommit de tämligen välmående fastighetsmarknader som för närvarande kan beskådas i städerna Norrköping och Linköping. Visserligen kan samma slags mönster noteras i många andra svenska städer men just det som kommit att kallas för "East Sweden" blir mer och mer positionerat som just "Den fjärde storstadsregionen" och i praktiken som just "Den fjärde fastighetsmarknaden". East Sweden-regionen befinner sig därför högt upp på investerarnas rangordningslistor. Exempelvis bekräftas detta av de årliga sammanställningarna över hur transaktionsvolymerna fördelas över landet – regionen har alltid en framskjuten placering i dessa sammanhang.

Lediga lokaler i Östergötland
Östgötarna omkörda


För analytiker av nationalekonomiska nyckeltal kan dock möjligen investerarnas starka sug efter fastighetsköp i just denna del av landet förefalla en smula förvånande. Statistiken över arbetslöshet, befolkningsutveckling, sysselsättningsökning, snittålder, medelinkomst, utbildningsinvå etcetera har för regionen visserligen utvecklats i en förhållandevis angenäm riktning men östgötarna blir omkörda av städer som Helsingborg, Jönköping, Örebro, Västerås, Umeå med flera. Det regionala BNP (BRP) hänger heller inte med riktigt om det slås ut per invånare men om det handlar om totala belopp så omsätts mellan cirka 20 och 50 miljarder fler kronor per år än i exempelvis ­länen Jönköping, Västmanland och Närke. Det omsätts alltså mycket pengar i regionen.

Men när det kommer till just fastighetsekonomiska nyckeltal; ja då ligger dock regionen i toppskiktet. Kanske frågar man sig; varför då?

Investerare mjuknar


En del av förklaringen har redan redovisats några stycken längre upp. Men regionen har också en jämförelsevis stor befolkning och avståndet till huvudstaden är tämligen kort och på sikt blir det ännu kortare om man då väljer att ta tåget. Till listan kan även läggas ett tämligen starkt, i flera fall högtekniskt men även differentierat näringsliv liksom välrenommerade universitet. Ett rikt kulturliv samt en idrottsrörelse som i flera fall spelar i tabelltopparna skapar en speciell status som inte ska underskattas. Regionen har således en samlad profilbild som får den kritiskt inställde investeraren att mjukna.
"För den som vill sälja fastigheter så ligger pris- nivåerna i dag på ’all time high’"
Inledningsvis nämndes att förutsättningarna inte sett så bra ut på många år. I varje fall inte på minst 25 år – förmodligen bra mycket längre än så. På en speciell detalj kan dock den saken diskuteras, nämligen den så kallade direktavkastningen. Jag kan inte minnas att den varit så låg som den är nu, oavsett fastighetskategori. Om det är en bra eller en dålig sak kan ju i och för sig alltid diskuteras; för en låg avkastning är ju trots allt sämre än en hög. Men för den som vill sälja fastigheter så ligger prisnivåerna i dag på "all time high".

Men ställs de höga värdenivåerna mot de låga bankräntorna så kan de flesta köpen försvaras ur ett finansiellt synsätt; de flesta alltså – några besynnerliga undantag har nämligen kunnat noteras. Förvärven sker numera också med en mer balanserad fördelning av lånat och eget kapital. Borta är de djärva och hårt pressade hävstångsspekulationerna, tack och lov.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Sveriges Bästa Köpcentrumledare finns i Norrköping Sveriges Bästa Köpcentrumledare finns i Norrköping Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland Positiv utveckling på hyresmarknaden i Östergötland Positiv utveckling på hyresmarknaden i Östergötland Konvertering av lokaler till bostäder allt vanligare Konvertering av lokaler till bostäder allt vanligare "Det är bara kreativiteten som begränsar oss" "Det är bara kreativiteten som begränsar oss" LFV flyttar till Magnentus Building i Norrköping LFV flyttar till Magnentus Building i Norrköping