Artiklar taggade som hyresmarknad

Stor efterfrågan på kontorslokaler i Stockholms innerstad

Jan Tärnell, affärsområdeschef, värdering på NAI Svefa, konstaterar att Stockholms hyresmarknad är stabil med en hög efterfrågan på kontorslokaler, i synnerhet i innerstaden.

CBRE tror på fortsatt stigande hyror i Göteborg

Ökande hyror under flera år, men framöver kommer stora centrala ytor att tomställas. Christian Örtengren, fastighetsvärderare på CBRE, ger här sin syn på hyresmarknaden i Göteborg.

God efterfrågan på lokaler i Öresund

Thomas Green på NAI Svefa ser en god efterfrågan på kommersiella lokaler i Öresund. – Det gäller på de flesta delmarknader, säger han.

"Inget tyder på att hyrestrenden i Göteborg kommer att brytas"

Extrem acceleration på hyresmarknaden. ”Hyresboost” på fastigheter i anslutning till nyproduktion. Axel Edwall, associate director på Savills, ger här sin syn på hyresmarknaden i Göteborg, och presenterar dagens marknadshyror

Borås: Fortsatt attraktivt att ha lokal i Viared

Viktor Skult, analytiker på NAI Svefa, ger sin syn på Borås hyresmarknad.

Ökat fokus på Malmö city

Efter flera års massivt byggande vid Västra Hamnen har produktionstakten minskat. Flera aktörer har projekt på gång i området men väljer att ligga lågt, menar Gustav Lundkvist, analytiker på JLL, som framöver tror på ett ökat fokus på CBD i Malmö.

Nyproducerade lokaler utanför Göteborgs CBD lockar

Hyresmarknaden är mycket stark i Göteborg just nu. Vad leder detta till? Vilka är framtidens områden? Marcus Gyllestål, fastighetsanalytiker på NAI Svefa ger här sin bild av Göteborgs hyresmarknad, och presenterar aktuella marknadshyror och vakansgrader (andel lediga lokaler)

Stor efterfrågan och få lediga lokaler i Göteborg

Stark efterfrågan på moderna och effektiva kontor – även utanför den absoluta stadskärnan. En historiskt låg vakansgrad, som leder till konkurrens om de lediga lokalerna och svagt stigande hyresnivåer. Nils Åke Rydqvist, affärschef Uthyrning på Colliers International i Göteborg, ger här sin syn på stadens lokalhyresmarknad, och presenterar aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andel lediga lokaler).

Fortsatt positiva signaler på Göteborgs hyresmarknad

Magnus Hagström, regionchef på Tenant & Partner i Göteborg, menar att det fortsätter att blåsa svagt positiva vindar på Göteborgs hyresmarknad. Bristen på centrala kvalitativa lokaler leder till ytterligare nyproduktion, konstaterar Hagström, som här presenterar aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andel lediga lokaler).

Stockholm följer Londons utveckling av kontorslokaler

Hyresutvecklingen för kontorsfastigheter i bra lägen i Stockholm blir fortsatt positiv. Det spår Gustaf Lettström, analytiker på JLL. – Vi ser samma hyresutveckling som i London, att det går tillbaka till tilltagande hyrestillväxt.

Bästa läget för kontor i Göteborg

Hur bör kontorshyresgästen resonera inför en etablering eller en flytt? Hans Voksepp, fastighetsvärderare och analytiker på Forum Fastighetsekonomi, resonerar här kring frågan, och presenterar aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler) i Göteborgsregionen.

Stabil kontorsmarknad i Stockholm

Efterfrågan på moderna, flexibla kontor i Stockholm ökar, konstaterar Thomas Jalde, affärschef Corporate Solutions på Colliers och Karl Liljequist, analytiker på Colliers.

CBRE: "Mölndalsvägen har framtiden för sig"

CBRE:s Christian Örtengren resonerar kring dagens och morgondagens mest populära kontorsområden i Göteborg, och presenterar aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler).

Aktuella hyresnivåer i Östergötland

Bra tryck i dag – och på sikt betyder Ostlänken mycket för regionen. Charlotte Danielsson, analytiker på Newsec, har en positiv syn på hyresmarknaden i Östergötland. Här ger hon sin syn på marknaden och presenterar aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andel lediga lokaler) i regionen.

Större hyresskillnader mellan nya och omoderna lokaler i Östergötland

Johan Hoff, värderare och analytiker på NAI Svefa, ser stigande hyror till följd av nyproduktion i både Norrköping och Linköping. Här ger han sin syn på marknaden och presenterar aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler) i regionen.

Rusta sätter Östergötland på logistikkartan igen

Sören Arfwidsson, värderare på DTZ, skriver här om en renässans för Östergötland som logistikläge, om en omvärdering av kontorshyresmarknaden och om det viktigaste för regionen framöver – samarbetet mellan städerna. Han presenterar också aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler).

Newsec: Uppsala är en stabil fastighetsmarknad

En välmående stad som är attraktiv för fastighetsinvesteringar. Charlotte Danielsson på Newsec har en positiv syn på hyresmarknaden i Uppsala. Här presenterar hon aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler) för staden.

Uppsalas stationsområdes stora lyft

Claes Du Rietz på Mäklarhuset berättar här om stationsområdets pågående förvandling. Han presenterar också aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler) på Uppsalas hyresmarknad.

Ökande hyror också i det äldre beståndet i Uppsala

Butiker i markplan, högre krav på kontorsstandarden och brist på lager- och produktionslokaler. Claes Du Rietz på Mäklarhuset ger här sin syn på trenderna på hyresmarknaden i Uppsala. Han presenterar också aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler) i staden.

Ökning att vänta av marknadshyran i Öresundsregionen

Hyresnivåerna för kommersiella lokaler i Öresundsregionen ser ut att bli stabila under 2014, med en viss ökning av marknadshyran i Malmö stadskärna mot slutet av året. Den analysen gör Nina Warnquist, analytiker och värderare på Newsec.