Större hyresskillnader mellan nya och omoderna lokaler i Östergötland

Johan Hoff, värderare och analytiker på NAI Svefa, ser stigande hyror till följd av nyproduktion i både Norrköping och Linköping. Här ger han sin syn på marknaden och presenterar aktuella hyresnivåer och vakansgrader (andelen lediga lokaler) i regionen.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-02-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Aktuella hyresnivåer (i kronor per kvadratmeter och år) och vakansgrader i Norrköping.
Bild: NAI Svefa


Vilka är de allmänna tendenserna på hyresmarknaden i regionen just nu?
Artikelbild

Johan Hoff
Bild: NAI Svefa


– I samband med den nyproduktion av kontorslokaler som har skett i både Norrköping och Linköping har nya högre hyresnivåer uppnåtts för kontor i regionen. Detta har även gjort att det går att få ut högre hyresnivåer i befintligt bestånd förutsatt att lokalerna renoveras till någorlunda motsvarande standard och skick som nyproduktion. Däremot kommer det att bli svårare att hyra ut äldre och omoderna lokaler vilket leder till att hyrorna för dessa ligger stilla eller till och med kan sjunka något. För butikslokaler är konkurrensen hård om hyresgästerna, dels mellan centrumhandeln och externhandeln men även e-handeln har kommit in som en stor spelare och det gäller för galleriorna att ständigt utvecklas och förnyas för att locka till sig bra hyresgäster och kunder för att hålla nere vakanserna och hålla uppe hyresnivåerna.

Vilka områden känns hetast för tillfället?

– När det gäller både Norrköping och Linköping är det främst områdena i och omkring centrum som efterfrågas för rena kontorsetableringar. I Linköping finns dock undantaget med Mjärdevi som till viss del konkurrerar med centrum när det gäller kontorshyresgäster och då främst kunskaps- och teknikföretag. Vakanserna i Mjärdevi var stora efter IT-kraschen men har sjunkit till mer normala nivåer under de senaste åren. Att Ericsson satsar på ett av tre globala ICT-center i området känns också positivt.

Vad för slags lokaler efterfrågas mest just nu?

– Moderna och flexibla kontor efterfrågas särskilt av de hyresgäster med många anställda som kräver stora ytor. I vissa branscher är det vanligt att medarbetarna reser eller befinner sig på andra kontor stora delar av arbetstiden och det gäller att ytorna är flexibla så att man inte betalar hyra för delar som till stor del står outnyttjade. En annan trend som har kommit till Sverige är de aktivitetsbaserade arbetsplatserna (A2). Aktivitetsbaserade kontor bygger på en rad olika zoner i miljön, där man kan arbeta i grupp, individuellt eller koncentrerat. En "aktivitets­baserad" kontorsmiljö innebär att den är utformad efter brukarens faktiska behov, där individen bestämmer var och hur den vill arbeta för dagen och ger ett utrymme för spontana möten och kreativitet.
Artikelbild

Aktuella hyresnivåer (i kronor per kvadratmeter och år) och vakansgrader i Linköping.
Bild: NAI Svefa


Vilka är de viktigaste frågorna för en positiv utveckling av Östergötland framöver?

– Att samarbetet mellan Linköping och Norrköping fortsätter för att göra regionen än mer attraktiv och konkurrenskraftig mot andra regioner. När det gäller universiteten och de båda campusen är det viktigt att de företag som startas i dessa miljöer kan fortsätta att växa och hitta lämpliga lokaler samt arbetskraft i regionen, så att de inte flyttar till storstäderna när de börjar komma över en viss nivå storleksmässigt. Här spelar även infrastrukturen och kollektivtrafiken en stor roll så att arbetskraft kan pendla mellan orterna och man bör även räkna med inpendlingen från orter som exempelvis Nyköping, Katrineholm och Tranås.

Några goda råd till företag som söker lokaler i Östergötland?

– Gör en kravspecifikation innan och fundera igenom hur lokalerna ska användas. Kommer de anställda sitta mycket på plats eller vara ute och resa? Vad är viktigast – närhet till kollektivtrafik eller parkering? Behöver de sitta nära kunder och/eller samarbetspartner? Räknar man med att växa eller krympa under den närmsta framtiden? Man bör överväga om man behöver nyare lokaler eller om äldre fungerar lika bra, ska man sitta centralt eller i ytterområde samt om man ska ha cellkontor eller öppet landskap, och så vidare.

Sök lokaler i Östergötland


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

"Vissa lägen i Norrköping skulle vinna på rejäla omstruktureringar" "Vissa lägen i Norrköping skulle vinna på rejäla omstruktureringar" Sveriges Bästa Köpcentrumledare finns i Norrköping Sveriges Bästa Köpcentrumledare finns i Norrköping Stor efterfrågan på kontor i Linköping Stor efterfrågan på kontor i Linköping Rusta sätter Östergötland på logistikkartan igen Rusta sätter Östergötland på logistikkartan igen Stabila hyresnivåer och sjunkande vakanser i Östergötland Stabila hyresnivåer och sjunkande vakanser i Östergötland Konvertering av lokaler till bostäder allt vanligare Konvertering av lokaler till bostäder allt vanligare