God efterfrågan på lokaler i Öresund

Thomas Green på NAI Svefa ser en god efterfrågan på kommersiella lokaler i Öresund. <br /> – Det gäller på de flesta delmarknader, säger han.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-04-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka är de tydligaste trenderna på hyresmarknaden i Öresund just nu?


– Hittills under 2014 har vi inte sett några direkta upp- eller nedgångar av hyres- och vakansnivåer i Öresundsregionen. Några tydliga flyttströmmar går inte heller att utläsa. Efterfrågan på kommersiella lokaler är generellt god, något som gäller på de flesta delmarknader. Ett tydligt undantag är butikslokaler i city – gäller särskilt i Malmö, Lund och Helsingborg – som just nu upplever en svag efterfrågan med många hyresgäster som istället flyttat till några av de externa köpcentrumen. En generell trend är att efterfrågan ökar för "gröna" fastigheter och lokaler.

Vilka är de viktigaste nyproduktionsprojekten i Öresund för tillfället?


– I Malmö är det för närvarande stor aktivitet kring Centralstationen och Universitetsholmen. Jernhusen har påbörjat Glasvasen, ett profilprojekt precis norr om Centralstationen som omfattar cirka 7 000 kvadratmeter. På Universitetsholmen togs nyligen första spadtaget för Skanskas nya projekt, Studio, en 14 våningar hög byggnad med 22 000 kvadratmeter som bland annat kommer att inrymma ett hotell. I övrigt är det fortsatt stor aktivitet i både Hyllie och Västra Hamnen, Malmös två stora utbyggnadsområden. Här finns flera pågående och planerade projekt. I Hyllie har till exempel både Midroc och Skanska projekt på gång och i Västra Hamnen är Diligentia och Wihlborgs aktiva.

Artikelbild

Thomas Green, NAI Svefa.
Bild: NAI Svefa


– I Lund invigs det nya kommunhuset, Kristallen, i maj. Byggnaden inrymmer cirka 11 000 kvadratmeter och är en del av den utveckling som sker av närområdet väster om centralstationen. Midroc utvecklar World Trade Center Lund vid Råbyholm i södra Lund, ett projekt som kommer att omfatta drygt 18 000 kvadrat­meter kontor, ett hotell med restaurang och konferens samt ett parkeringshus.

I övrigt är det stort fokus på pågående och kommande utveckling i Brunnshög, den nya stadsdel i nordöstra Lund som väntas växa fram kring Max IV och ESS. Till 2025 väntas här finnas 3 000 bostäder och 20 000–25 000 arbetsplatser, med ytter­ligare utvecklingsmöjligheter för både bostäder och kommersiella lokaler.

– I Helsingborg är det främst Wihlborgs som är aktiva för tillfället. Under våren startar bolaget påbyggnaden av Knutpunkten med 10 000 kvadratmeter kontor och på Berga uppför man cirka 4 800 kvadratmeter, två välkomna tillskott på Helsingborgs kontorsmarknad där behovet av moderna kontorslokaler är stort. På sikt så är det H+ området som får störst betydelse för Helsingborgs utveckling.

Här finns betydande utvecklingsmöjligheter. När dessa projekt kan komma igång är dock högst oklart och beror, som så mycket annat, på finansiering. Södertunneln, ett delprojekt som är avgörande för den fortsatta utvecklingen inom området, har blivit försenat på grund av ökade kostnader.

Vad efterfrågas mest respektive minst på Öresundsmarknaden?


– Som tidigare är det främst moderna, flexibla/yteffektiva och miljöriktiga lokaler i kommunikationsnära lägen som efterfrågas. Konkurrensen är hård om större etableringar/uthyrningar, särskilt vid projektuthyrning och nyproduktion.
"Konkurrensen är hård om större etableringar"
– Utvecklingen har gått mot ett allt mer effektivt lokal­utnyttjande, från cellindelade kontor till öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser. Genom att effektivisera lokalutnyttjandet minskar man den förhyrda lokalarean och som hyresgäst kan man då ofta "byta upp sig", såväl vad gäller läge som skick/standard, utan att detta nödvändigtvis medför en högre lokalkostnad.

– De lokaler som bedöms ha lägst efterfrågan fram­över är främst 1980–1990-talsobjekt med ineffektiva ­lokaler och relativt höga kvadratmeterhyror, särskilt om dessa ligger lite utanför kommunikationsnära lägen. Men man ska inte glömma att närheten till motorvägsnätet är viktig för många branscher så även kvalitativa fastigheter i ytterlägen kan vara attraktiva.

Hur tror du att hyresmarknaden kommer att utvecklas under 2014?


– För kontorslokaler bedöms hyres- och vakansnivåerna inte uppvisa några betydande förändringar under året, varken upp eller ned.

– Vad gäller butikslokaler är marknaden i de centrala delarna av våra tre skånska storstäderna för närvarande relativt svag med ett antal tomma lokaler. I Malmö har det nyligen tillförts en stor andel ny- eller ombyggda lokaler, såväl i centrum som utanför staden. I både Helsingborg och Lund så upplever centrumhandeln stor konkurrens från externhandelscentrum som Väla och Nova. Lågkonjunkturen gör förstås sitt till och med en ökande andel e-handel så minskar omsättningen i detaljhandeln. De höga vakanserna bedöms kvarstå under 2014 och hyrorna väntas sjunka.
"Det tar ofta lång tid att hitta rätt lokal"

Råd till företag som söker lokal i Öresundsområdet?


– Det tar ofta lång tid att hitta rätt lokal. Med hänsyn till de kostnader det innebär att relokalisera företagets verksamhet så är det viktigt att vara ute i god tid och att man tänker igenom sitt nuvarande och framtida lokalbehov. Satsa på flexibla lokaler inom vilka man relativt snabbt och enkelt kan ta hänsyn till mindre förändringar i lokalbehovet.

Hela processen – från att definiera lokalbehovet till att teckna kontrakt och lösa alla praktiska detaljer – tar ofta stora resurser och ingår inte i den ordinarie verksamheten så det kan vara värt att ta hjälp av en specialist.

Sök lediga lokaler i Öresundsregionen

Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Det pekar uppåt för Helsingborg Det pekar uppåt för Helsingborg Hamnarna viktiga för Malmö Hamnarna viktiga för Malmö "De nya kontorsprojekten i Malmö lockar" "De nya kontorsprojekten i Malmö lockar" Nytt kontorshotell vid Nyhamnen i Malmö Nytt kontorshotell vid Nyhamnen i Malmö Suckarnas väg har blivit ett kreativt stråk Suckarnas väg har blivit ett kreativt stråk Cenito Software i Malmö utvecklar arbetsplatsen efter verksamheten Cenito Software i Malmö utvecklar arbetsplatsen efter verksamheten