Ökning att vänta av marknadshyran i Öresundsregionen

Hyresnivåerna för kommersiella lokaler i Öresundsregionen ser ut att bli stabila under 2014, med en viss ökning av marknadshyran i Malmö stadskärna mot slutet av året. Den analysen gör Nina Warnquist, analytiker och värderare på Newsec.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-03-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka är de tydligaste trenderna på hyresmarknaden i Öresund just nu?

– Hyresmarknaden växer stadigt i Öresundsregionen. Under 2014 avtar dock antalet nya kvadratmeter kontor i Malmö, men siffran stiger igen under 2015 då kontorsdelen i Malmö Live, Malmö Högskolas Niagara samt Jernhusens kontorsprojekt Glasvasen står klara. Nästa kommande utvecklingsområde är sedan Nyhamnen där området norr om Malmö Centralstation är först ut. Hyresnivåerna är stabila på samtliga delmarknader.

Under andra halvåret 2013 har trenden varit något uppåtgående och Newsec har noterat en något ökad efterfrågan på lokaler generellt sett. Tecknade hyres­nivåer i nyproduktion visar att moderna, yteffektiva lokaler fortsatt efterfrågas i hög utsträckning. Västra Hamnen i Malmö är den delmarknad där prognosen avtar något samtidigt som Hyllie etablerar sig alltmer som kontorsläge.
Artikelbild

Nina Warnquist, analytiker och värderare på Newsec.
Bild: Newsec


– Vakansnivåerna ligger stabila och inom den nyproducerade kontorsstocken ligger uthyrningstakten på en relativt hög nivå. Vakans­graden har stigit något i Västra Hamnen under 2013 men vi bedömer att den går tillbaka något under 2014. Riskviljan har generellt ökat något hos investerare och hyresgäster visar en större rörlighet.

Vilka är de viktigaste nyproduktionsprojekten?

– Projektet att bygga ut åtta kilometer av Södra stambanan till fyra spår mellan Malmö och Lund är stort och viktigt. Där inväntas nu tillåtlighetsprövning från regeringen.

– Förundersökning pågår kring metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn för att ytterligare öka kapaciteten över sundet och i Malmö satsar staden på Malmöexpressen. Nordöstra Lund börjar förändras till sitt utseende och Newsec noterar den spännande utvecklingen som byggandet av Max IV och ESS (European Spallation Source) innebär.

Vad efterfrågas mest respektive minst på Öresundsmarknaden?

– Hyllie är tillsammans med Universitetsholmen vid Malmö Centralstation de snabbast växande delmarknaderna i Malmö. Fastigheter som är svåra att anpassa eller konvertera riskerar att drabbas av mer långvariga vakanser med anledning av den nya kontorsyta som tillförts den totala stocken. I Västra Hamnen har kontorsstocken ökat snabbare än efterfrågan under året men Newsecs bedömning är att den begränsade nyproduktionen i området kommande år kan balansera marknaden och att kommande satsningar på Varvsstaden förtätar staden ytterligare och kopplar ihop delmarknaderna alltmer.
"Anlita en professionell aktör"

Hur tror du att hyresmarknaden kommer att utvecklas under 2014?

– Hyresmarknaden kommer inte att förändras i någon större omfattning under året. Newsec bedömer hyresnivåerna som stabila, med en ökning av marknads­hyran i Malmö CBD mot slutet av året och in i 2015 med an­ledning av att topphyror kring 2 600 kronor per ­kvadratmeter väntas i Malmö Live och Glasvasen.

– Tillskottet av ny kontorsyta under 2014 uppgår till endast 8 000 kvadratmeter, varav 6 500 kvadratmeter i Hyllie och 1 500 kvadratmeter i Dragörkajen. Det begränsade tillskottet bedöms inte påverka hyresnivåer eller vakanser generellt i någon riktning. I Hyllie kan man dock se att vakansnivåerna går ner successivt.

Vad har du för råd till företag som söker lokal i Öresundsregionen just nu?

– Anlita en professionell aktör som med sin kunskap om hyresnivåer och rabatter i olika lägen och för olika projekt, kan bedöma konkurrens och anbud. Det finns flera valmöjligheter för framtida etablering på marknaden och fastighetsbolagen och byggbolagen har projektmöjligheter som först realiseras efter tecknade hyresavtal.

Lediga lokaler i Öresundsområdet

Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Malmö fortsätter att växa Malmö fortsätter att växa Den skuldfria parken i Bulltofta Den skuldfria parken i Bulltofta Hyllie: AAA-läge för kontor Hyllie: AAA-läge för kontor Orkla Foods till nya lokaler i Dockan i Malmö Orkla Foods till nya lokaler i Dockan i Malmö Högre hyror att vänta i Öresund Högre hyror att vänta i Öresund Samsyn Hyllie – den nya tidens stadsplanering Samsyn Hyllie – den nya tidens stadsplanering