Stor efterfrågan på kontorslokaler i Stockholms innerstad

Jan Tärnell, affärsområdeschef, värdering på NAI Svefa, konstaterar att Stockholms hyresmarknad är stabil med en hög efterfrågan på kontorslokaler, i synnerhet i innerstaden.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-09-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka är de tydligaste trenderna på hyresmarknaden i Stockholm just nu?

– Många företag väljer och har valt att omlokalisera från city till närförorter. Flera av de stora bankerna har lämnat city till förmån för Arenastaden och Sundbyberg, och även kommunala samt statliga bolag följer trenden – Stockholmshem flyttar till Skärholmen, Micasa till Husby och Tekniska Nämndehuset till Globen. Det finns mycket lokalyta i city, men en relativt stor efterfrågan tillsammans med konvertering av kontor till annan verksamhet bedöms hålla vakanserna i balans trots utflyttningarna.
Artikelbild

Jan Tärnell, affärsområdeschef, värdering
på NAI Svefa.
Bild: NAI Svefa


– Utflytten från city ger även fastighetsägarna möjligheten att utveckla och modernisera de lokaler som blivit vakanta, alternativt att ändra ändamålet och konvertera kontoren till andra lokalslag. Ett exempel på det är Swedbanks före detta lokaler i Gallerian som nu ska omvandlas till bland annat hotell. Vi ser även att enklare projekt med lägre standard har en svagare efterfrågan. Det vill säga, hyresgäster som söker lokaler i dag ställer höga krav.

– Majoriteten av de som söker lokaler tittar på så kallade A2-lösningar, aktivitetsstyrd arbetsmiljö. Flera väljer att flytta till aktivitetsbaserade kontor, något som kan vara bra för både produktiviteten och ekonomin för hyresgästen. Huruvida ett företag bör flytta till ett aktivitetsbaserat kontor är dock något som bör undersökas noga innan, då det finns exempel på där yteffektivitet har lett till ineffektivitet inom företaget.

Vilka är de viktigaste nyproduktionsprojekten i Stockholm för tillfället?

– De nya "städerna" som håller på att ta form i Stockholm – Arenastaden, Hagastaden och Barkarbystaden. Det är områden som har gått från att vara "ingenting" till att erbjuda bostäder och det mesta inom service, kontor och handel. Med Mall of Scandinavia och hyresgäster som SEB och TeliaSonera är Arenastaden ett av Sveriges viktigaste nyproduktionsprojekt. I city är det för tillfället inte lika stor aktivitet. AMF:s omvandling av Gallerian är dock ett av några intressanta projekt. SEB:s utflytt från Vasakronans fastighet Hästskon 12 öppnar upp för ett högintressant projekt framöver.

Vad efterfrågas mest på Stockholmsmarknaden i dag?

– Lokaler med bra klimat och flexibla ytor som skapar förutsättningar för ändamålsenlig användning. Närhet till goda kommunikationer, både kollektiva färdmedel och bil, är också högt efterfrågat. Flera företag söker även lokaler i byggnader som är miljöcertifierade.

Då miljöcertifierade byggnader oftast är nyproduktion är detta en av flera bidragande faktorer till att företag flyttar. Generellt är det större efterfrågan på lokaler i Norrort än i Söderort, även om det finns undantag som Marievik och Globen.

Hur tror du att hyresmarknaden kommer att utvecklas under 2014?

– Sverige har klarat sig bra om man ser till den ekonomiska oro som råder i omvärlden och Sveriges konjunktur håller också på att stärkas. Stockholm har en stabil hyresmarknad med en hög efterfrågan på kontorslokaler med en låg vakansgrad, framförallt i Stockholms innerstad.
"På kort sikt, cirka ett år, ser efterfrågan på kontorslokaler stark ut."
På kort sikt, cirka ett år, ser efterfrågan på kontorslokaler stark ut. Det orosmoment som finns är det stundande valet där utgången är oviss. En svag regeringsbildning skulle kunna medföra en större osäkerhet i den politiska processen framöver, med en negativ påverkan på ekonomin som följd och därmed också på sikt en negativ påverkan på kontorsmarknaden.

Vad har du för råd till företag som söker lokal i Stockholmsområdet just nu?

– Var ute i god tid! Varje företag är unikt och har sin profil och image, och behöver lokaler därefter. Hyresförhållandet sträcker sig över flera år så tänk noga igenom besluten och gör hemläxan grundligt innan. Det krävs tid och kraft när man söker ny lokal, och om man saknar detta gör man bäst i att ta extern hjälp.

Sök lediga lokaler i Stockholm


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Stockholm Design District - ett designkluster för inredningsbranschen Stockholm Design District - ett designkluster för inredningsbranschen Företag fortsätter lämna Stockholm city Företag fortsätter lämna Stockholm city Mode och Trud hjälper till att minska koldioxidutsläppen i Stockholm Mode och Trud hjälper till att minska koldioxidutsläppen i Stockholm Infrastrukturen är nyckelfrågan i Kista Infrastrukturen är nyckelfrågan i Kista Gott om lediga lokaler i Kista Gott om lediga lokaler i Kista Stockholm Continental - mötesplatsen för allt och alla Stockholm Continental - mötesplatsen för allt och alla