Stor efterfrågan på kontor i Linköping

Charlotte Danielsson, analytiker på Newsec, ger här sin syn på hyresmarknaden i regionen.

Skriven av Nicklas Tollesson 2013-02-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka trender ser ni på hyresmarknaden i Östergötland just nu?


– Det är stor efterfrågan på moderna kontor i Lin­köping, det handlar både om företag som vill utöka sina ytor och företag som vill flytta dit. Den starka efter­frågan har lett till sjunkande vakanser och något högre hyresnivåer, vilket möjliggör för nyproduktion.

- För första gången på många år genomförs det nu nyproduktion av kontor i Linköping. Fastighets AB LE Lundberg uppför ett 7 000 kvadratmeter stort kontorshus i kvarteret Bokbindaren i centrala Linköping, med Handelsbanken som ankarhyresgäst. Det är mycket positivt för marknaden, säger Charlotte Danielsson.

Däremot går det trögare när det gäller industri och handel.

– Lagersegmentet har det tuffare, både i Linköping och Norrköping. Här finns inte alls samma efterfrågan och vakansgraderna är relativt höga.

– Externhandeln, speciellt i Ingelsta i Norrköping dras med stora vakanser. Det skedde en kraftig expansion som marknaden inte riktigt var mogen för och man har ännu inte kommit ikapp här.

Artikelbild


Artikelbild

Vilka skillnader ser du mellan Norrköping och Linköping?


– Linköpings fastighetsmarknad är traditionellt starkare, Linköping är residensstaden med universitetet som har stärkt staden, medan Norrköping traditionellt har varit mer av en arbetarstad. Linköping har varit mer attraktivt för företagsetableringar, bland annat beroende på att man har haft lättare att få tillgång till kompetent arbetskraft där.

- Hyresnivåerna är överlag högre i Linköping och efterfrågan på lokaler är större. Vi ser dock att läget för Norrköping har blivit bättre, en bidragande orsak till detta kan vara att universitetet lägger mer av sin verksamhet i Norrköping.


Beslutet om Ostlänken är taget, vad betyder det för fastighetsmarknaden och hyresmarknaden i regionen?


– Det är naturligtvis väldigt positivt, förbättrade kommunikationer ger alltid en förbättrad fastighetsmarknad. Det kommer dock att dröja länge innan vi ser någon ökning av företagsetableringar på grund av Ostlänken, så lång framförhållning har inte företagen.


Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för Östgötaregionen?


– Att arbeta just som en region och inte som två städer. Lite skämtsamt sägs det att städerna inte kan jobba tillsammans så länge man läser olika morgontidningar i de olika städerna … Om man arbetar mer tillsammans kan ett plus ett bli tre och inte två. Universitetet är en bra länk mellan städerna och det har ju påbörjats en del samarbete städerna emellan också på andra håll, jag tror att det här är otroligt viktigt.

Lediga lokaler i Östergötland

Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Fullsatt och fullspäckat på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Fullsatt och fullspäckat på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Större hyresskillnader mellan nya och omoderna lokaler i Östergötland Större hyresskillnader mellan nya och omoderna lokaler i Östergötland Rusta öppnar i Mirum Galleria Rusta öppnar i Mirum Galleria Två nya hyresgäster i Tullhuset i Norrköping Två nya hyresgäster i Tullhuset i Norrköping Newport öppnar i Gränden i Linköping Newport öppnar i Gränden i Linköping Aktuella hyresnivåer i Östergötland Aktuella hyresnivåer i Östergötland