Hyresnivåerna har stigit markant i Göteborg

Moderna lokaler med goda kommunikationer står fortfarande högst i kurs. Andreas Eckermann, auktoriserad värderare på Newsec, ger här sin syn på hyresmarknaden i Göteborg.

Skriven av Rasmus Thedin 2015-04-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka tendenser ser du på hyresmarknaden i Göteborgsområdet just nu?


– Ett fortsatt högt tryck med stor efterfrågan på lokaler. Egentligen är det inga nyheter att presentera utan det är fortsatt moderna lokaler med goda kommunikationer som står högst i kurs.

- Efterfrågan på moderna kontor kan till viss del sägas ha accentuerats av den nya trenden med aktivitetsbaserade kontor vilka syftar till att främja den kreativa processen samt att reducera lokal­ytan, och därmed hyran, något. Det är inget krav att lokalerna skall kännas lyxiga utan med moderna lokaler menar man effektiva lokaler som erbjuder flexibilitet.

Artikelbild

Andreas Eckermann


Hur tror du att hyresnivåerna kommer att påverkas det närmaste året?


– Vi ser redan nu att hyresnivåerna på de moderna kontorsytorna i centrum har stigit markant det senaste året och det finns fog för att tro att de hyror som släpar efter kan komma att höjas då nuvarande hyresavtal löper ut.

- Med en ny etablerad hyresnivå över 3 000 kronor per kvadratmeter för kontor i centrala lägen med högsta kvalitet ser vi också att det för fastighetsägarna är lönsamt med större renoverings- och tillbyggnadsprojekt.

- Det finns i dag flera exempel på centralt belägna fastigheter som helt eller delvis tomställts för att kunna skapa nya lokaler som möter dagens kravspecifikationer från hyresgästerna.

Hur skulle du beskriva efterfrågan på lokaler för närvarande?


– Efterfrågan bedöms i dag som extremt stor. I de mest centrala lägena finns det väldigt få objekt ute på marknaden vilket gäller både kontor och butiker. Den höga efterfrågan gör givetvis nyproduktion attraktivt men flera hyresvärdar vittnar också om en problematisk situation då de inte kan erbjuda befintliga hyresgäster nya lokaler inom beståndet.

Vad efterfrågas mest i dag?


– Jag tycker inte att det går att peka ut något segment som mer attraktivt än något annat, utan i Göteborg råder en brist på centrala moderna lokaler. Norra Älvstranden har tidigare dragits med något högre vakanssiffror men sett till det moderna beståndet är vakansen i dag näst intill obefintlig även där.

- För butiker är ju inte modernitet lika viktigt utan där styr främst läget. På dagens marknad får hyresgästerna räkna med att själva stå för renoveringskostnaden vid inflyttning och i vissa fall kan nyckelpengar förekomma. Även för logistikfastigheter är vakansgraderna väldigt låga och även där det en kraftig efterfrågan på effektiva lokaler med höga takhöjder, bra bärighet i golv samt lämpligt antal portar.

Vilka områden tror du kommer att utvecklas mest de kommande åren?


– Ser man till segment så kommer nog alla segment att fortsätta utvecklas parallellt där en fortsatt modernisering av beståndet sker löpande. Ser vi till geografiska områden så har en viss förskjutning av staden söderut upplevts i och med all nyproduktion som skett och planeras att ske från Ulleviområdet i norr, längsmed Mölndalsvägen och hela vägen ner till Mölndals Centrum.

- Denna förskjutning kommer nog att viktas tillbaka då de enorma utvecklingsprojekt som står i sin linda vid Frihamnen, Gullbergsvass och Backaplan fortskridit lite längre.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling av Göteborg som näringslivsstad?


– Göteborg har en fantastisk potential med vattennära lägen och enorma centralt belägna markreserver som inte tidigare tagits till vara på.

- Få städer har den möjligheten att växa så centralt utan att inkräkta på övrig bebyggelse och detta är en möjlighet som inte får slarvas bort. Färdigställandet för dessa projekt ligger dock långt fram i tiden och på kortare sikt vore det för utvecklingen behjälpligt om takten på planframställanden kan ökas för att kunna erbjuda marknaden detaljplanelagd mark i samma takt som den som marknaden efterfrågar.

Sök lokaler i Göteborg!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Sisjöminglet skapar affärer Sisjöminglet skapar affärer Populärt att köpa sin lokal Populärt att köpa sin lokal Ökad konkurrens om lediga lokaler i Göteborg Ökad konkurrens om lediga lokaler i Göteborg "Det händer mycket i Göteborg" "Det händer mycket i Göteborg" Fortsatt positiva signaler på Göteborgs hyresmarknad Fortsatt positiva signaler på Göteborgs hyresmarknad Johanneberg Science Park - ny mötesplats för samhällsbyggare i Göteborg Johanneberg Science Park - ny mötesplats för samhällsbyggare i Göteborg