Högre hyror att vänta i Öresund

Stigande hyror i attraktivare delmarknader i Öresund är att vänta, enligt Olle Winroth på Forum Fastighetsekonomi, som här ger sin syn på lokalhyresmarknaden i regionen.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-02-03 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Artikelbild

Olle Winroth, Forum Fastighets­ekonomi
Bild: Fotograf Rosengren


Vilka tendenser ser du på lokalhyresmarknaden i Öresund?

– Det är fortsatta flyttströmmar till nyproducerade kontor. Prisskillnaden mellan nytt och skräddarsytt jämfört med den äldre kontorsstocken är relativt måttlig, vilket ger fortsatt näring åt flyttströmmarna. Nyproduktionshyrorna har dock ökat snabbare än hyrorna i den äldre kontorsstocken under senare tid. Ska man göra en jämförelse inom regionen tycker vi oss se vissa tecken på att hyresmarknaden i Helsingborg utvecklats något bättre än vad den har gjort i Lund och Malmö, sett i generella och relativa termer. I Malmö är det fortsatt hög byggtakt på kontor och det ser ut att fortsätta då det gått bra i uthyrningen i flertalet av de senaste projekten.

Vilka är de viktigaste utvecklingsprojekten i dagsläget?

– I Malmö finns det gott om stadsutvecklingsprojekt att lyfta fram och utvecklingsmöjligheterna är en av styrkorna för Malmö, men detta är samtidigt det som gör att lokalhyresmarknaden inte utvecklas starkare. Stadsbilden ändras fort i närheten av stationerna i Malmö. Ut­över Hyllie, Universitetsholmen, Nyhamnen och Västra Hamnen tycker jag man kan lyfta fram Norra Hamnen och kringinvesteringar. I Lund kan man utöver Max IV och ESS nämna att området kring stationen samt själva resecentrum kommer att utvecklas och att planerna på spårväg mellan stationen och Brunnshög nu är nära att gå i lås. I Helsingborg har den första detaljplanen för stadsutvecklingsprojektet H+ antagits. Planen avser Ocean­piren som ska bebyggas med bostäder och tre kontorshus. H+ har hittills stött på patrull flera gånger men att det nu drar ihop sig till byggstart kan ge en positiv injektion för projektet och Helsingborgsmarknaden.

Vad tror du kommer att prägla lokalhyresmarknaden 2016?

– Det generella marknadsläget är övervägande optimistiskt så om det inte händer något oförutsett så tror vi att det kommer vara bra förutsättningar i uthyrningen. Det kan dock poängteras att optimismen är betydligt större i Stockholm och även i Göteborg jämfört med Malmö. I Malmö kommer vi se fortsatt hög byggtakt och förmodligen fler nya projekt som byggstartas under 2016. I Lund får möjligen det nu fattade beslutet om spårvägen mellan centralen och Brunnshög bättre fart på utvecklingen utmed sträckningen.
Lediga lokaler i Öresund

Hur tror du att hyresnivåerna kommer att förändras under året?

– Jag tror man kan förvänta sig något stigande hyror på attraktiva delmarknader och jag tror topphyrorna kan stiga. Det är mest optimistiska tongångar och jag tror därför att de som har attraktiva lokaler att erbjuda kommer flytta fram positionerna i förhandlingen. Där­emot tror jag vakanserna kommer ligga kvar ganska högt på sina håll vilket ger en dämpande effekt i synnerhet på mindre moderna lokaler. På det stora hela tror jag inte hyresmarknaden i någon större utsträckning kommer driva värdetillväxt på fastigheter i Öresundsregionen under 2016.

Vilka områden är mest attraktiva?

– De stationsnära lägena är generellt sett starkast. I Malmö är det ungef­är samma betalningsvilja i Hyllie som vid Centralen och Triangeln. De senaste nyproduktionsprojekten har de högsta hyresnivåerna. I Lund har ut­över centrum också Ideon och övriga lägen med närhet till E22 stark dragningskraft. I Helsingborg är Berga också attraktivt för att vara ett mer externt läge.Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

"CBD har återigen blivit ett attraktivt val" "CBD har återigen blivit ett attraktivt val" Avvaktande lokalhyresmarknad i Öresundsregionen Avvaktande lokalhyresmarknad i Öresundsregionen Stort behov av moderna logistiklokaler i Öresund Stort behov av moderna logistiklokaler i Öresund Ökning att vänta av marknadshyran i Öresundsregionen Ökning att vänta av marknadshyran i Öresundsregionen Stort intresse för gröna lokaler i Öresund Stort intresse för gröna lokaler i Öresund Öresund står inför utmaningar Öresund står inför utmaningar