Öresund står inför utmaningar

Under 2015 och 2016 kommer en hel del kontorsfastigheter att stå färdiga i Malmö. Något som kommer att påverka marknaden, tror Olle Winroth, fastighetsvärderare på Forum Fastighetsekonomi. – Det kommer att uppstå utmaningar på sina håll, säger han.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-04-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka är de tydligaste trenderna på lokalhyresmarknaden i Öresund?


– Hyresmarknaden upplevs vara i lite olika faser i olika segment. Nyproduktionstakten för kontor är hög i Malmö, vilket gett en del flyttkedjor och vakanser. Marknadshyrorna ligger i huvudsak stabilt. I de fall nyuthyrningar görs till högre nivåer så beror det främst på hyresgästanpassningar snarare än generellt högre marknadshyror för lokaler av samma standard och läge. I Lund återhämtar sig kontorsmarknaden ­efter ­tidigare års stora bakslag på arbetsmarknaden och efter­följande vakanser. Det finns en del friskhetstecken, inte minst att Lund attraherar multinationella företag. I Helsingborg ser vi att det byggs nya kontor igen, vilket det inte gjorts på mycket länge. För handeln har konkurrensen varit ansträngd under ganska lång tid vid det här laget, men vi har sett en del nyuthyrningar och får också signaler om att det är lite bättre aktivitet igen på fler håll.

Artikelbild

Olle Winroth


Vilka är de viktigaste nyproduktionsprojekten i Öresund för tillfället?


– Det är svårt att inte lyfta fram ESS i Lund som är ett så storskaligt projekt och ger regionen spets även ur ett internationellt perspektiv. Pågående stadsutvecklingsprojekt i Malmö, Lund och Helsingborg är också viktiga för regionens utveckling. Hyllie börjar växa till sig till en komplett stadsdel. Siluetten på Universitetsholmen är nu mera storstadsmässig med Malmö Live och Niagara som nya jättar. I Lund händer det en hel del kring stationen. Max IV och ESS är de aktuella projekten på Brunnshög som så småningom kommer att kompletteras med mer stadmässig bebyggelse. Senaste budet om utbyggnad av spårväg verkar lite mer positivt igen. I Helsingborg ser stadsutvecklingen söderut (H+) nu ut att få lite mer fart. Wihlborgs är aktuella med utbyggnadsprojekt på Knutpunkten och Midrocs utvecklar kvarteret Metropol på Söder och utveckling av Oceanpiren är aktuellt därefter.

Hitta kontorslokaler i ÖresundHur tror du att hyresmarknaden kommer att utvecklas under 2015?


– På det stora hela tror vi på svagt förbättrade förutsättningar på hyresmarknaden i takt med att konjunkturen förmodas förstärkas, även om lokalhyresmarknaden normalt ligger sent i konjunkturcykeln. Synen på utvecklingen har kontinuerligt blivit ­något mer optimistisk om man ser till konsultkårens konsensusprognoser den senaste tiden. Under 2015 och 2016 kommer det färdigställas väldigt mycket nya kontor och hotell i Malmö i förhållande till marknadens storlek, vilket ofrånkomligen gör att det uppstår utmaningar på sina håll.

Hur beskriver du efterfrågan på Öresundsmarknaden för närvarande och vad efterfrågas mest/minst?


– Aktivitetsbaserade arbetsplatser och större miljö­fokus är fortsatt starka trender i efterfrågan. I andra ändan av spektret har vi omoderna kontorslokaler på de äldre industriområdena. Där finns det gott om exempel på fleråriga vakanser. Lägesmässigt har Hyllie i viss mån tagit över taktpinnen från Västra Hamnen och i viss mån också Universitetsholmen. Snart kanske pendeln svänger mot Nyhamnen som det hetaste läget?


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

"Malmö CBD har återigen blivit ett attraktivt val" "Malmö CBD har återigen blivit ett attraktivt val" Stordalen fortsätter hotellsatsningen i Malmö Stordalen fortsätter hotellsatsningen i Malmö Hyllie: AAA-läge för kontor Hyllie: AAA-läge för kontor Cenito Software i Malmö utvecklar arbetsplatsen efter verksamheten Cenito Software i Malmö utvecklar arbetsplatsen efter verksamheten Stort behov av moderna logistiklokaler i Öresund Stort behov av moderna logistiklokaler i Öresund "De nya kontorsprojekten i Malmö lockar" "De nya kontorsprojekten i Malmö lockar"