"Svårt hitta centrala kontor i Linköping"

Hyrorna drar sig sakta uppåt och beslutet om Ostlänken är rakt igenom positivt för regionen. NAI Svefas Johan Hoff ger här sin syn på hyresmarknaden i Östergötland.

Skriven av Nicklas Tollesson 2013-01-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka trender ser ni på hyresmarknaden i Östergötland just nu?


– Som vanligt sker inga större svängningar på hyresmarknaden i regionen när det gäller kontor. Hyrorna är relativt stabila och det som ändras över åren är framförallt vakansgraden. En intressant händelse på kontorsmarknaden är dock Lundbergs uthyrning av drygt 1 000 kvadratmeter kontor i kvarteret Lyckan där Transportsstyrelsen redan är största hyresgäst.

- Hyresnivån ryktas ligga på omkring 1 600 kronor per kvadratmeter kallhyra vilket är en bra nivå i Norrköping. Hyresnivån som tecknades med Transportstyrelsen för några år sedan låg på omkring 1 450 kronor per kvadratmeter men då var det en betydligt större yta vilket brukar ge en lägre kvadratmeterkostnad. Trots detta visar uthyrningen på en hyresuppgång när det gäller kontorslokaler i centrala Norrköping.

- I Linköping har vakanserna på kontor sjunkit något i Mjärdevi. Detta kan vara en effekt av att det har varit relativt svårt att hitta kontorslokaler i centrum och att företag därför har valt att etablera sig i Mjärdevi istället. Nu återstår det att se hur kontorsmarknaden påverkas i Linköping när Handelsbanken och KPMG flyttar från sina gamla lokaler till det nybyggda kontorshuset i kvarteret Bokbindaren.

Vad efterfrågas mest på marknaden?


– Det blir det vanliga svaret när det gäller kontor, alltså moderna, yteffektiva och flexibla lokaler. Om man ska göra någon jämförelse mellan orterna så kan man konstatera att de stora uthyrningarna när det gäller nybyggda kontor i centrala Norrköping har varit till myndigheter medan det i Linköping har rört sig om finans­branschen – banker och konsultbolag.

Artikelbild


Vilken sorts lokaler är det brist och överutbud på för tillfället?


– I Linköping är det som sagt svårt att hitta kontors­lokaler i de centrala delarna. I Norrköping finns det fortfarande en del vakanser när det gäller butiker särskilt i delar av de externa handelsområdena och galleriorna. Dock har Mirum gjort ett flertal uthyrningar under hösten och vintern till både butiker och restauranger men även till Hageby bibliotek vilket bör ha minskat vakanserna där.

Beslutet om Ostlänken är taget. Vad kommer Ostlänken att betyda för regionen och fastighetsmarknaden?


– Beslutet är positivt både för regionen och för dess fastighetsmarknad. Värdena på fastigheter ökar generellt när investeringar i infrastruktur leder till bättre kommunikationsmöjligheter.

- Detta beror på regionsförstoring och sammankoppling av regioner och hur arbets- och bostadsmarknader inom regionen utvecklas på grund av detta. Integrerade arbetsmarknader leder till att fastighetsmarknaden för bostads- och kommersiella fastigheter integreras. God tillgänglighet till infrastruktur och goda kommunikationer är ofta beslutsgrundande för lokalisering av företag och val av lokaler.

- Självklart är inte satsningar på infrastruktur allt utan det finns förstås även andra faktorer som ger attraktiva regioner och efterfrågan på lokaler. På större delmarknader som Norrköping och Linköping så påverkas initialt kommersiella lokaler i stationsnära lägen troligen initialt. Sedan kommer bostäder i andra vågen. På mindre delmarknader som exempelvis Nyköping påverkas troligen bostäder i bra lägen i första skedet och sedan kommersiella lokaler i nästa steg på grund av växande befolkningsunderlag. Det är svårt att bedöma när i tiden som påverkan på hyrorna kommer att ske men det bör röra sig om en långsiktig process som ökar mer ju närmare genomförandet av projektet man kommer.

Lediga lokaler i Östergötland

Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Newport öppnar i Gränden i Linköping Newport öppnar i Gränden i Linköping Flera nya butiker till Mirum i Norrköping Flera nya butiker till Mirum i Norrköping "Vissa lägen i Norrköping skulle vinna på rejäla omstruktureringar" "Vissa lägen i Norrköping skulle vinna på rejäla omstruktureringar" Sveriges Bästa Köpcentrumledare finns i Norrköping Sveriges Bästa Köpcentrumledare finns i Norrköping "Det är bara kreativiteten som begränsar oss" "Det är bara kreativiteten som begränsar oss" LFV flyttar till Magnentus Building i Norrköping LFV flyttar till Magnentus Building i Norrköping