Öresund: Viktigt att möta produktion av kontor mot efterfrågan

Någon större förändring av hyresmarknaden är inte att vänta den närmaste tiden, enligt Mikael Strand på Midroc. <br /> <br /> – Det viktiga är att vi möter nyproduktionen av kontor mot konkret efterfrågan för att inte tillskottet ska påverka marknadshyrorna.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-06-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka är de tydligaste trenderna på lokalhyresmarknaden i Öresund just nu?

– Urbaniseringen betyder mycket då den leder till ökad efterfrågan för nya attraktiva arbetsplatser och bostäder i tillväxtorter som Malmö och Lund. Uthyrningen i våra kommersiella projekt var stark under första halvåret och speglar den positiva marknadssituation som vi i dag ser främst i Hyllie och Lund. Uthyrningen uppgick under perioden till 21 miljoner kronor. Som exempel kan nämnas vår nyligen startade byggnation av kontorshuset Hermod i Hyllie. Fyra företag har hittills valt att etablera sig i den nya fastigheten. Tengbom, Riksbyggen och Bengt Dahlgren hyr vardera cirka 1 000 kvadratmeter. Nyligen tecknade vi även avtal med Somfy som flyttar sitt nordiska kontor till fastigheten. Hyllie etablerar sig alltmer som ett mycket attraktivt kontorsläge. I Lund har vi valt att ta nästa steg i utvecklingen av World Trade Center efter att ha tecknat avtal med Consafe Logistics. Efter utökning av sina ytor hyr de i dag 3 000 kvadratmeter och vi har med en uthyrningsgrad om cirka 74 procent valt att starta byggnationen. Consafe Logistics har varit tydliga med att de vill erbjuda sina anställda och besökare en attraktiv, modern och miljövänlig arbetsplats som stimulerar till samarbete genom aktivitetsbaserade arbetsplatser.
Artikelbild

Mikael Strand, Midroc.
Bild: Midroc


– De företag som valt Hyllie har betonat det perfekta läget, strategiskt rätt intill Citytunneln. Sedan får de en mängd andra plusvärden som sportdepå för cyklister, Green Room och takterrass med pentry med mera.

Vilka är de viktigaste nyproduktionsprojekten i Öresund för tillfället

– Att finansieringen är löst för ESS i Lund känns som det viktigaste projektet i Öresund även om första spadtaget lär vänta till en bit in i höst. Att det i vår region placeras två forskningsanläggningar, ESS och Max IV, där 800 personer ska anställas, varav 500 på ESS kan bli ett jättelyft.

– Mellan 3 500 och 4 000 användare från hela världen kommer årligen att använda dem. Dessutom tillkommer upp till 2 500 leverantörer under bygg­tiden och senare under driften. Totalt sett ger det alltså tusentals jobb. Men framförallt blir vår region ett centrum för materialvetenskap och det kan påverka flera branscher positivt, som läkemedelsindustrin och förpackningsindustrin.
"Moderna, flexibla och miljöriktiga kontor är det som efterfrågas mest"
Vad efterfrågas mest respektive minst på Öresundsmarknaden?

– Moderna, flexibla, effektiva och miljöriktiga kontor i kommunikationsnära lägen är det som efterfrågas mest, upplever vi. Sedan är konkurrensen hård om de större etableringarna vid projektuthyrning.

– Hyllie är tillsammans med området runt Malmö Centralstation de delmarknader i Malmö som vi upplever att flest företag efterfrågar. Centrala Malmö, som har en betydligt högre andel äldre fastigheter som är svåra att anpassa eller konvertera, har svårare att hävda sig i konkurrensen mot nya kontorsprojekt. Företag kan ju i dag byta upp sig till nya moderna lokaler utan speciellt högre lokalkostnad eftersom de får ett effektivare lokalutnyttjande.

Hur tror du att hyresmarknaden kommer att utvecklas under 2014?

– Det sker en rätt långsam återhämtning av den globala konjunkturen och vi får nog ytterligare en tid med måttlig tillväxt och låg inflation i den svenska ekonomin. Det gör att vi inte förväntar oss att hyresmarknaden förändras i någon större omfattning under resten av året.

– Det viktiga är att vi möter nyproduktionen av kontor mot konkret efterfrågan för att inte tillskottet ska påverka marknadshyrorna. Det är ett begränsat tillskott av nya lokaler under 2014 vilket balanserar marknaden. Sedan ser vi att det kan bli ett stort tillskott under 2015 och troligen också under 2016.

Hitta kontorslokaler i ÖresundVad har du för råd till företag som söker lokal i Öresundsregionen just nu?

– Var väl förberedd och ta reda på vad som är viktigast för Er. Är det läget, att lokalerna är moderna och miljö­riktiga, tillgången på verksamhetsstödjande tjänster, goda grannar och så vidare.

– Var öppen för nya idéer. Det kan till exempel handla om övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt, utveckla den digitala arbetsplatsen men också samnyttjande av mötes- och konferensrum för att effektivisera lokalutnyttjandet.

– Utse en ansvarig som arbetar med lokalfrågan och tänk på att hela processen från att definiera behovet till inflyttning kräver betydande resurser och inte ingår i den ordinarie verksamheten. Det kan därför vara bra att anlita en specialist som stöd genom hela lokalförändringsprocessen.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Levande platser allt mer efterfrågat i Malmö Levande platser allt mer efterfrågat i Malmö Niagara - Malmö högskolas nya portalbyggnad Niagara - Malmö högskolas nya portalbyggnad Landskrona har vind i seglen Landskrona har vind i seglen Den skuldfria parken i Bulltofta Den skuldfria parken i Bulltofta Helsingborg allt attraktivare som näringslivsstad Helsingborg allt attraktivare som näringslivsstad "Lund är en väldigt annorlunda stad" "Lund är en väldigt annorlunda stad"