Jönköping tar nästa steg i stadsutvecklingen

Jönköpings första stadsbyggnadsvision är nästan redan förverkligad – och inom kort klubbar kommunfullmäktige ”vision 2.0”.Lokalnytt träffade Jönköpings stadsbyggnadsdirektör Katarina Bröms för ett samtal om den pågående och framtida utvecklingen av staden.– Sjöarna är Jönköpings tjusning – och förskräckelse, säger hon.

Skriven av Nicklas Tollesson 2012-09-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Framtidens Jönköping. Området runt södra Munksjön ska i framtiden förvandlas från industriområde till en blandstad med bostäder, kontor, handel och service. Genom området ska också banan för framtidens höghastighetståg dras.


Jönköping har länge varit känt i stadsbyggnadskretsar – staden har helt enkelt tvingats att ligga i framkant inom det här området. Bakgrunden är att Smålands Artilleriregemente (A6) lades ner i mitten av 80-talet och lämnade efter sig ett stort antal tomma byggnader. Det pratades om att riva hela rasket – en enorm värdeförstörelse – men i stället förvandlades området till externhandelsområdet A6 som i år firar sitt 25-årsjubileum som framgångsrikt handelsområde. Men att A6 blev lyckat ledde till en utarmning av cityhandeln och allt fler butikslokaler i Jönköpings citykärna tömdes.

– Det blev ett uppvaknande, man insåg att stan var i kris, och att något måste göras. Staden och fastighets­ägarna fick sätta sig ner och ta ett helhetsgrepp kring vad man ville med stadskärnan. Det ledde till slut till den första stadsbyggnadsvisionen, som antogs 2002 och som syftade till att balansera upp staden så att både cityhandeln och externhandeln skulle må bra, ­berättar Katarina Bröms.

Bättre för cityhandeln


För att minska trafiken kring den smala "midjan" mellan Munksjön och Vättern byggdes Munksjöbron, som har öppnat upp nya möjligheter för byggnation kring norra Munksjön.

– Citykärnan var tidigare för trång, men nu skapades möjligheter för bebyggelse som utökar citykärnan och ger bättre underlag för cityhandeln.

De senaste åren har ett flertal projekt färdigställts kring Munksjöns norra stränder:
 • Bostadskvarteren på Östra Kajen.
 • Magasinsbyggnaderna som Tosito har byggt vid Bauers brygga med restauranger, caféer och mysiga designbutiker norr om sjön.
 • Det spektakulära Wingårdhsritade kulturhuset Spira som öppnade 11 november förra året (11-11-11).
 • Den nya domstolsbyggnaden som Norrporten har uppfört på västra sidan av Munksjön och som öppnades tidigt i år.
 • Atollen (se separat artikel), 42 000 kvadratmeter handel, bostäder, kontor och parkeringshus, som just nu byggs på den gamla markparkeringen mellan magasinsbyggnaderna och de nya bostäderna.

Sista pusselbiten


– Med Atollen sätts den sista pusselbiten på plats på Munksjöns nordvästra sida. Det är ett projekt som betyder väldigt mycket för Jönköping och binder ihop vad som kommer att bli ett väldigt populärt promenadstråk ända ner till kulturhuset Spira.
Artikelbild

Det finns fortfarande ett par pusselbitar kvar att lägga på Munksjöns nordöstra sida:
 • Norr om domstolsbyggnaden planerar Norrporten för ytterligare en byggnad.
  – Vi har precis satt oss ner och börjat resonera med dem. Det är inte klart vad för slags byggnad det handlar om, men förmodligen kontor med kanske en publik del i bottenvåningen, säger Katarina Bröms.
 • Norr om byggnaden ska en park anläggas och norr om denna ska två bostadshus med en spektakulär källare byggas:
  – Man ska kunna gå ner och titta på resterna av Jönköpings slott som just nu grävs fram.
Samtidigt som norra delen av Munksjöns omgivningar färdigställs går man nu vidare med den södra, genom ram­program­met för den framtida utvecklingen av Jönköping.

– Sjöarna är tjusningen, men också förskräckelsen med Jönköping. Vättern, Munksjön och Rocksjön gör staden väldigt vacker och speciell, men innebär också att det inte finns så mycket expansionsutrymme. Nu ska området runt hela Munksjön byta inriktning; det som var rätt för 50–100 år sedan kommer inte att vara rätt om 10–20 år.

Industriområde blir blandstad


Området kring södra Munksjön, som i dag till största delen är industriområde, ska i framtiden vara en modern blandstad, med en stor del bostäder, men också en del kommersiella ytor, handel, kontor och serviceverksamheter.

– I dag bor det 16 studenter i området, på rivningskontrakt. I framtiden tänker vi oss 12 000 boende och 12 000 arbetsplatser i det här området. Men det kommer att ta ett bra tag.

När ser området ut som på visionsbilden?

– Omöjligt att säga. Ska jag gissa, så om … 20 år.

Det område där man kommit längst i omvandlingen är södra delen av Munksjö fabriksområde. Marken ägs av Tolust och detaljplanearbetet är inlett (se separat artikel).

– Större delen av det här området ska vara blandstad, samtidigt ska ett par industribyggnader närmast sjön bevaras. Vi reserverar också mark här för att ha möjlighet att bygga ytterligare en bro över Munksjön, om det skulle behövas i framtiden.

Pulsådern i det framtida området söder om sjön är höghastighetsbanan Götalandsbanan som via Jön­köping ska förbinda Stockholm och Göteborg.

– Från stadens sida har vi satt ner foten och sagt att det är här vi vill att spåret ska dras och det är här stationen ska ligga. En bred korridor på cirka 150 meter behöver därför reserveras för spårdragningen.

Vill ha blandningen


På båda sidor av spåret kommer det mestadels att byggas kommersiella lokaler, kontor och handel. Närmare sjön handlar det om blandstad.

– Men det är viktigt att inte glömma bort lokalerna här, vi vill inte ha områden med bara kontor eller bara bostäder, det är viktigt att få in blandningen, och det känns som att byggherrarna är mer med på noterna när det gäller det här nu än de var för några år sedan.
Artikelbild

Finns i sjön. Mattan som föreställer Jönköping måste uppdateras ofta om den ska vara up to date, eftersom utvecklingen går väldigt fort. Stadsbyggnadsdirektör Katarina Bröms ser stadens sjöar, Vättern, Munksjön (som hon sitter i på bilden) och Rocksjön, som stadens tjusning – och förskräckelse. "Sjöarna gör staden väldigt vacker och speciell, men innebär också att det inte finns så mycket expansionsutrymme", säger hon.
Bild: Nicklas Tollesson


Men det är många år kvar innan visionerna kring Munksjöns södra strand blir verklighet.

– Runt norra delen var det lättare, där ägde kommunen marken. I södra änden är det väldigt spritt med ägandet, en del ägs av verksamhetsutövarna själva, en del verksamheter här är väldigt välmående, andra mår mindre bra. Det kommer att ta tid innan vi når fram.

Hur mår själva Munksjön?

– Sjön är förorenad och kommer rimligen inte att klassas som badsjö i framtiden heller. Man har undersökt sjön och kommit fram till att den största delen av för­oreningarna inte kommer från det gamla pappersbruket och kommunens avloppsreningsverk som många kanske trodde, utan från Tabergsån. Det har funnits mycket tung industri utmed ådalen. Rekommendationerna har varit att inte börja sanera utan att istället stoppa tillflödena av nya föroreningar.

Jönköping har på senare år blivit en expansiv stad, med stor inflyttning och ett näringsliv i ständig utveckling. Vilka är framgångsfaktorerna?

– Jag tror att det har betydelse att staden rent fysiskt är attraktiv. Sjöarna och vattnet gör Jönköping till en vacker stad, jag tror att det har betydelse. Om du funderar på att flytta till en stad för jobbets skull så åker du dit och kollar in staden och då måste den ha en viss attraktivitet, och det har Jönköping. Stadens strategiska läge, mitt i södra Sverige har naturligtvis betydelse. Jönköping är dessutom en småföretagarstad. Även om den ligger en bit från Gnosjö som finns det ett slags Gnosjöanda här. Det finns ett entreprenörskap som gör att vi har den bredd i näringslivet som behövs för att klara en lågkonjunktur på ett bra sätt. En annan viktig aspekt är att vi har en högskola här, och att den finns mitt i stan, det betyder mycket för livet i stadskärnan, det är ett helt annat uteliv här i dag än det var tidigare.

Sök lediga lokaler i Jönköping


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Tillfälligt Logpoint Center kan vara klart om ett år Tillfälligt Logpoint Center kan vara klart om ett år "Jönköping är en stad som visar framfötterna" "Jönköping är en stad som visar framfötterna" "Det bästa från två världar" "Det bästa från två världar" Kunskapsstad med brett näringsliv Kunskapsstad med brett näringsliv Succé med söndagsöppna butiker i Jönköping Succé med söndagsöppna butiker i Jönköping Atollen drar aktörer från övriga Sverige Atollen drar aktörer från övriga Sverige