Artiklar taggade som arbetsmiljö

Roligt men stressigt på arbetsplatserna i Norden

Sju av tio nordbor har roligt på jobbet varje dag. Samtidigt uppger mer än hälften att de är stressade varje vecka. Högst stress bland nordborna upplever svenskarna.

Hälsa och miljö - det nya gröna inom kontorsinredning

Hur ser de senaste trenderna ut inom inredning och utformning av kontor och vad kommer nästa trend att bli? Lokalnytt tog ett snack med Mattias Sagmander, product manager på Kinnarps Interior.

Träning på arbetstid ökar produktiviteten

Att få ägna arbetstid åt fysisk aktivitet kan leda till ökad produktivitet. Det visar en studie genomförd av forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Så blir du lyckligare på jobbet

Startup Collective har låtit unga entreprenörer peka ut enkla vanor som gör dem lyckligare på jobbet. Här är de elva punkter de kom fram till.

Så får man en sund digital arbetsmiljö

Varför är det så svårt att släppa mobilen när vi sitter på möte och varför vill många uppdatera mailkorgen varannan minut? Telenors publikation Workfulness förklarar varför, och ger råd kring hur man ska kunna få balans i sitt teknikanvändande på jobbet.

Flyttprocessen – en katalysator för förändring eller en risk?

Att flytta är en strategisk process som har stor inverkan på medarbetarna och organisationen, säger Peggie Rothe, som just nu slutför sin doktorsavhandling i ämnet. – Flytten kan fungera som en katalysator för förändring, men den kan samtidigt utgöra en risk om man endast ser på processen som ett utbyte av lokal, säger hon.

Kontor med människan i centrum

Aktivitetsbaserade kontor i all ära. Men olika företag har olika behov. En behovsanalys tidigt i processen med samtliga anställda kan vara lösningen. – Det är viktigt att låta alla komma till tals utan att det blir en önskelista, säger Annicka Dickson, arbetsplatsstrateg på Senab Interior.

När arbetsuppgifter blir automatiserade

I en undersökning genomförd av Manpower Work Life studeras svenskarnas attityder kring automatisering.

Därför jobbar många hemifrån

Att jobba hemifrån blir allt vanligare. Inte minst internets framfart har gjort att vi blir mer och mer mobila i vårt arbete. Det visar en undersökning från Manpower.

Hur får man ett grönare arbetsliv?

Att jobba ”grönt” blir allt viktigare. En undersökningen utförd av Regus visar hur man kan jobba mer miljövänligt.

Svenskarna trivs inte bäst i öppna landskap

Allt fler jobbar i öppna kontorslandskap. Men om svenskarna själva får bestämma, gör de helst inte det. Enligt en ny undersökning vill 52 procent helst ha eget rum på jobbet.

Lek - vägen till framgång

Nyckeln till en kreativ arbetsplats är en lekande chef.

Kontorsrum anpassat för endast fem personer

FRÅGA: Vi har i några månader hyrt en lokal i andra hand. Vi har börjat känna att vi har problem med dålig luft. Företaget vi hyr av har pratat med hyresvärden som säger att ventilationen i det kontorsrum vi använder bara är anpassad för fem personer, medan vi nu är åtta som arbetar här. Företaget vi hyr av nämnde inget om detta när vi flyttade in, och det finns inget i det hyresavtal vi skrev med dem som reglerar detta. Vad har vi för rättigheter? Vad kan vi göra?

Juridik: Dålig ventilation på kontoret

Cecilia Hautamäki, advokat på Andersson Gustafsson Advokatbyrå, reder ut problemen kring varma och dåligt ventilerade kontor.