Juridik: Dålig ventilation på kontoret

Cecilia Hautamäki, advokat på Andersson Gustafsson Advokatbyrå, reder ut problemen kring varma och dåligt ventilerade kontor.

Skriven av Cecilia Hautamäki 2014-09-01 | Juridik

Dela på linkedIn

Fråga: Vi har under flera år framfört klagomål till vår hyresvärd på grund av dålig ventilation i våra lokaler. Under den varma sommaren har det varit en ren pina för oss som arbetat på kontoret. Flera dagar uppmättes temperaturer på 27–30 grader i våra kontors­lokaler och luften stod helt stilla. Får det verkligen vara såhär? Vilken rätt har man gentemot hyresvärden och vilka krav kan man ställa på sin hyresvärd när det gäller temperatur och ventilation i lokalen?


Svar: Dåligt inomhusklimat är en arbetsmiljöfråga och det är din arbetsgivare som ansvarar för att inomhusklimatet uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Arbetsgivaren kan i sin tur ställa krav på hyresvärden. Hyresrättsligt kan dålig ventilation och/eller höga inomhustemperaturer vara en brist som utgör hinder och men i nyttjanderätten.

Vad är då en acceptabel inomhustemperatur? Om vi tittar på Arbetsmiljöverkets krav så anges inget bestämt gränsvärde. Som rekommendation anges att inom­hustemperaturen bör ligga mellan 20 och 26 grader vid lätt och stillasittande arbete. För att sommartid hålla inomhustemperaturen på en behaglig nivå bör fönster och dörrar ha lämplig solavskärmning. Ett bra inomhusklimat varma sommardagar kräver också komfortkyla och en fungerande ventilation som är rätt dimensionerad för lokalen.
Artikelbild

Cecilia Hautamäki, advokat på Andersson
Gustafsson Advokatbyrå.


Anser man som hyresgäst att lokalen inte har ett godtagbart inomhusklimat bör man skriftligen kontakta hyresvärden för att påtala bristen. För att kunna visa att bristen har påtalats och vid vilken tidpunkt bör man som hyresgäst skicka ett rekommenderat brev. Agerar inte hyresvärden efter att bristen påtalats bör ni under en period genomföra och dokumentera temperaturmätningar i lokalen. Visar mätningarna varaktigt höga temperaturer kan man begära att hyresvärden avhjälper bristen och även kräva hyresreduktion för den tid som bristen varat.
Hyresreduktion har en hyresgäst rätt till under den tid bristen har funnits i lokalen efter att hyresgästen påtalat bristen för hyresvärden. Storleken på hyresreduktionen ska bedömas objektivt och anpassas efter bristens omfattning. En hyresgäst har också rätt att säga upp hyresavtalet i förtid om det gäller en brist av väsentlig betydelse och bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål. Utöver detta har hyresgästen rätt till skadestånd om hyresvärden varit försumlig. Bestrider hyresvärden försumlighet är det hyresgästen som måste bevisa att det förelegat en brist och att hyresgästen har lidit skada av denna brist samt att hyresvärden varit vållande.

En hyresgäst kan också innehålla del av hyran för att sätta press på en hyresvärd som inte åtgärdar påtalade brister. Överväger man som hyresgäst att innehålla hyra är det viktigt att den innehållna hyran motsvarar den faktiska bristen och att ­hyran deponeras hos länsstyrelsen. Om hyran inte deponeras och du som hyresgäst inte följer reglerna kring deponering riskerar man som hyresgäst att hyresavtalet förverkas. Över­väger ni att deponera en del av hyran är det lämpligt att kontakta ett ombud så att deponeringen hanteras på ett korrekt sätt.

Som hyresgäst har man bäst möjlighet att påverka lokalen och hyresvillkoren när hyresavtalet ingås eller i samband med omförhandling av hyresvillkoren. Saknar lokalen solavskärmning och/eller ventilationen är dålig bör hyresgästen försöka få hyresvärden att utrusta lokalen med lämplig solavskärmning, fullgod ventilation och kyla. En noggrann och förutseende hyresgäst bör även se till att få med ett villkor i hyresavtalet som ställer krav på temperatur och ventilation i lokalen.

Text: Cecilia Hautamäki, advokat, Andersson Gustafsson Advokatbyrå.

Fler artiklar om juridik!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration