Hälsa och miljö - det nya gröna inom kontorsinredning

Hur ser de senaste trenderna ut inom inredning och utformning av kontor och vad kommer nästa trend att bli? Lokalnytt tog ett snack med Mattias Sagmander, product manager på Kinnarps Interior.

Skriven av Staffan Mowitz 2016-01-12 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Bild: Kinnarps Interior


Mattias Sagmander är product manager på Kinnarps Interior och ansvarar för att förse den svenska marknaden med de produkter som efterfrågas av kunderna. Detta arbete innebär bland annat att hålla koll på rådande och kommande trender inom kontorsinredning.

Enligt Sagmander har de senaste årens trender har handlat mycket om att få in mer lefullhet i inredningen. Detta gäller både färgsättning men även olika variationer på sittande och användande av kontoren. Det finns också en trend av att kontorsmiljön allt mer blir lik en hemmiljö.

Vi kan själva se en trend av att bidragen i vår tävling Sveriges Snyggaste Kontor tagit många steg bort från de sterila och vita kontorslandskapet till att använda mycket mer färg. Är detta något du känner igen?

– Ja, detta är något vi sett tidigare på Möbelmässan i Milano och som nu även har börjat växa fram i Sverige. Det har blivit vanligare med olika färgkombinationer på fronter på förvaringar och nu senast även på stativ till både bord och stolar.

– Om vi ska djupdyka i vår egna trendrapport så ser vi flera olika trender och fenomen. Mångfaldsdesign, samskapande, tekitur, arbetsbiologi och mikro-multinationellt är begrepp som används för att beskriva dessa olika koncept.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser


De senaste åren har koncept som flexibla arbetsplatser och aktivitetsbaserade kontor fått stor spridning. Men vad innebär egentligen dessa begrepp och finns det någon skillnad mellan dem? Mattias Sagmander berättar att en flexibel arbetsplats egentligen är detsamma som desksharing, det vill säga att anställda delar skrivbord på en arbetsplats. Aktivitetsbaserade kontor är däremot ett lite bredare koncept som handlar om att skapa olika miljöer på arbetsplatsen, vilka är lämpade för alla de olika typer av arbetsuppgifter som ska utföras just där.

– Vi ser ett växande behov av att kunna utnyttja sina lokalytor på ett mer effektivt sätt. Många av våra kunder vill också skapa ytor för ökade möjligheter till samarbete, men också ytor där du kan gå undan och vara helt ostörd för uppgifter som kräver hög koncentration.

Sagmander berättar att Kinnarps Interiors kontor i Sickla, där han själv jobbar, är utformat som en aktivitetsbaserad arbetsplats.

– Här har vi tillsammans valt ut de miljöer som bäst lämpar sig till de olika arbetsuppgifter vi utför under en arbetsdag. Vi kallar konceptet Next Office, vilket går ut på att hitta den bästa lösningen för varje enskild kund - i vårt eget fall blev det aktivitetsbaserat.
Artikelbild

Bild: Kinnarps Interior


Hälsa och miljö


Två trender som dominerat i hela samhället de senaste åren är som bekant hälsa och miljö. Detta gäller även inom kontorsinredning.

– Hälsa är det nya gröna! Vi kallar trenden arbetsplatsbiologi. Ett mer långsiktigt tänkande kring personalens hälsa har växt sig allt starkare på företagen. När människor mår bra blir resultatet och prestationerna bättre.

På Kinnarps Interiors Sickla-kontor finns idag ett office gym samt stolar och balansplattor för ett mer aktivt sittande och stående. Sagmander berättat att det på många arbetsplatser krävs ett läkarutlåtande för att få köpa in denna typ av produkter. Han har dock märkt av att allt fler företag inser att det kan vara värt att satsa på ett sådant inköp i förebyggande syfte för att minska risken för dyra sjukskrivningar.

– Man bör satsa på att skapa olika miljöer för att tillgodose alla människors välbefinnande. Att ta tillbaka lite av det analoga och kombinera detta med den nya tekniken är ett sätt att skapa balans på arbetsplatsen, menar Mattias Sagmander.

Ett annat hett ämne just nu, inte minst med tanke på den internationella klimatkonferensen som nyligen avslutades i Paris, är miljö- och hållbarhetsfrågan. Också detta märks av inom kontorsinredningen.

– Detta är en trend som vi ser mycket positivt på. I tidigare trendrapporter har vi pratat om konceptet från vagga till vagga - att produkterna behöver mer än bara ett miljöcertifikat. I vår senaste rapport så har vi djupdykt i trenden mångfaldsdesign. Förutom miljöcertifierade produkter så märker vi också att det även önskas ett helhetstänk när det gäller inköp av nya möbler. Vi ser också en ökad efterfrågan på restaurering av gamla möbler. Vi har gjort projekt där vi tagit tillbaka 15-20 år gamla Kinnarps-möbler och lackat och tapetserat om dem, berättat Sagmander.

Han berättat vidare att de produkter som företaget tillverkar idag utformas för att fungera för många olika typer användningsområden och för många olika personer – såväl män som kvinnor, gamla som unga. Detta, menar han, kan ge produkterna en längre livslängd.

Hur arbetar Kinnarps Interior med miljöfrågan i den egna verksamheten?

– Vi jobbar med allt från att värma upp våra fabriker med vårt egna flisspill, att nyttja vårt tygspill som fyllning för bordsskärmar eller som packmaterial i våra leveranser till att arbeta med miljömärkta produkter, t.ex. FSC-märkt skog. I framtagandet av nya produkter tittar vi också på något vi kallar rena material, vilket innebär att vi ska kunna återbruka våra produkter i framtiden för att undvika att slösa på jordens resurser. Detta tycker vi känns jätteroligt.

Kommande trender


Vad tror du blir nästa trend inom kontorsinredning?

– Det viktiga framöver är att tillgodose alla generationer på företaget. Vi arbetar längre och kommer att ha fler olika generationer på våra arbetsplatser. Vi arbetar med ett begrepp vi kallar samskapande, vilket innebär att vi involverar våra brukare i tillverkningsprocessen för de ska bli delaktiga i utformandet av den slutgiltiga produkten.

En annan trend vi arbetar med är den vi kallar tekitur, vilken går ut på att skapa ett starkare samarbete mellan arkitekter och vår teknik när vi skapar miljöer och byggnader i framtiden.

Den sista trenden jag vill nämna kallar vi mikro-multinationellt, som syftar på att vi idag kan sitta och arbeta varsomhelst med hjälp av den nya gränslösa tekniken. Detta innebär att kontoren kommer behöva fylla andra typer av syften än att bara vara en plats där man utför sina arbetssysslor. De senaste fem åren har distansarbete ökat med 20 procent och vi kan sitta uppkopplade och jobba varsomhelst och närsomhelst. Därför behöver kontoren skapa ytor för gemenskap för att attrahera våra yngre generationer.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration