Stark nyproduktion av industri- och lagerfastigheter

Claes Du Rietz skriver här om en stark del av Uppsala – industri- och lagersegmentet.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-08-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

För att tillgodose Uppsalas stora behov av nya bostäder sker ett utnyttjande av obebyggd mark i Uppsalas utkanter och genom förtätning i befintliga kvarter samt ändring av industriområden till bostadsområden. Ändringar av industriområden till bostadsområden har gjort att en stor mängd industri- och lagerfastigheter rivits. Detta har framför allt skett i Kungsängens industriområde, på Kapellgärdet och de inre delarna av Librobäck (Börjetull). Redan före rivningarna fanns ett stort behov av byggbar industrimark och det enda område Uppsala kommun då kunde er­bjuda industrimark i var Librobäck. Därefter har mark för näringsverksamhet även tillskapats i sydöstra delen av Uppsala med Säby-Kumla, Danmarks-Kumla och Östra Fyrislund.

Artikelbild

Claes Du Rietz på Mäklarhuset Nordström
& Partners Transaktioner


Lägre priser fick i gång försäljningen


I Librobäck hade Uppsala kommun tidigare mycket mark till försäljning som stod utan köpare. Anledningen till att kommunen hade svårt att sälja industritomterna var att de var för stora och för dyra för de intressenter som eftersökte byggbar industrimark. När kommunen efter flertalet år sänkte tomtpriserna till en nivå marknaden var villig att betala kom försäljningarna i gång och byggnation i området skedde i en rasande takt.

För några år sedan tillskapade kommunen ytterligare yta norr om det befintliga området så att Librobäck blev dubbelt så stort. Nu är även alla dessa tomter sålda och nästan alla även bebyggda med nya byggnader för i huvudsak egenanvändare men även för uthyrning. I området har även viss konsumentinriktad verksamhet etablerats. Sedan länge har det funnits en bilbesiktning i området, 2006 etablerade sig Byggmax och 2012 etablerade sig K-Rauta med en jätteanläggning intill Bärbyleden i Librobäck.

Ytterligare industrimark


Uppsala kommuns nästkommande steg är att tillskapa ytterligare industrimark för småskalig näringslivsverksamhet väster om Gysingevägen i ett område som planeras att heta Västra Librobäck. Genomförandet planeras att ske stegvis i fyra etapper men inga beslut är ännu tagna när planläggningen skall vara slutförd.

I sydöstra Uppsala intill nya E4:an är det beslutat om tre nya områden för industri och handel. Den första ­delen utgörs av Säby-Kumla mellan E4:ans södra infart till Uppsala och Almungevägen. I detta område är alla tomter sålda och ett flertal bebyggda. På plats finns ­redan bland annat en handfull bilhandlare, en bygg­varuhandel och en hemelektronikkedja etablerade.
Artikelbild

Den andra delen utgörs av Danmarks-Kumla mellan Säby-Kumla, E4:s södra infart till Uppsala, Gnistarondellen och Almungevägen. Detta område är planlagt som ett handelsområde och i oktober slår Ica Maxi upp portarna för en ny anläggning.

Den tredje delen, Östra Fyrislund, skall fungera för småindustri, medelstor och stor industri, transport- och logistikföretag, bioteknikföretag, handel samt kontor. I området finns även vissa bostadsmiljöer och intill dem medger planen kompletteringar av ytterligare bostäder.

I Östra Fyrislund är redan en ny bussdepå etablerad och försäljning av tidigare jordbruksmark längs Almungevägen är påbörjad.

Text: Claes Du Rietz, kommersiell fastighetsmäklare på Mäklarhuset Nordström & Partners Transaktioner

Sök lediga lokaler att hyra i Uppsala!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Ökande hyror också i det äldre beståndet i Uppsala Ökande hyror också i det äldre beståndet i Uppsala Wirdenius till Fastighetsmarknadsdagen Wirdenius till Fastighetsmarknadsdagen Flyttar från Stockholm till Uppsala Flyttar från Stockholm till Uppsala "Det pågår en förändring i Uppsala" "Det pågår en förändring i Uppsala" Newsec: Uppsala är en stabil fastighetsmarknad Newsec: Uppsala är en stabil fastighetsmarknad Uppsalas stationsområdes stora lyft Uppsalas stationsområdes stora lyft