Företagsflytt driver upp hyresutvecklingen i Stockholm city

När många företag väljer att flytta till förorterna ges möjligheten att utveckla och modernisera lokalerna i Stockholms city. <br /> – Detta driver upp hyresutvecklingen i de attraktivaste, centrala delarna, analyserar Jesper Trotzig på Tenant &amp; Partner.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-08-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka är de tydligaste trenderna på lokalhyresmarknaden i Stockholm just nu?

– Det råder hög efterfrågan på bra kontorslokaler i attraktiva lägen och vi upplever att många företag är mer angelägna att prioritera lokalfrågorna i dag jämfört med tidigare.

– Staden växer utåt, kommunikationerna byggs ut och blir bättre, vilket företagen börjar ta fasta på. Många företag och framför allt de större aktörerna flyttar från city till närförort och särskilt populärt är norrort. Jämfört med centrala lägen får man större och ofta modernare lokaler för pengarna. Det faktum att många stora aktörer lämnar city påverkar andra företag att gå i samma riktning samtidigt som det öppnar nya möjligheter för fastighetsägarna att utveckla och modernisera de ytor i city som blir tillgängliga. Detta driver upp hyresutvecklingen i de attraktivaste centrala delarna.

– Moderna och nybyggda lokaler efterfrågas mer och mer, inte minst med tanke på den effektivitet dessa lokaler ofta erbjuder. Många är också nyfikna på aktivitetsbaserat arbetssätt, det sprider sig som en trend vilket influerar företagen att tänka till om det kan vara något som kan passa deras verksamhet och behov.
Artikelbild

Jesper Trotzig på Tenant & Partner.Vilka är de viktigaste nyproduktionsprojekten i Stockholm för tillfället?

– Eftersom efterfrågan på moderna lokaler i innerstaden är fortsatt stark, i kombination med krav på aktivitetsbaserade och yteffektiva kontor, kommer de kommande projekten som tillför moderna ytor i innerstaden bli viktiga för att skapa en dynamisk kontors­hyresmarknad framöver.

Vad efterfrågas mest respektive minst på Stockholmsmarknaden?

– Mest: Effektiva lokaler med närhet till goda kommunikationer. Att ha nära tillgång till olika typer av kollektiva färdmedel är en oerhörd konkurrensfördel. Hagastaden är ett område som kommer mer och mer. Hagastadens utveckling drar dessutom upp intresset för befintliga kontorsetableringar i Norrtull. Området erbjuder en konkurrenskraftig hyra jämfört med många delar av Stockholm. Vi ser ökad efterfrågan på lokaler som erbjuder gemensam service och har ett koncept kring detta; gemensam reception, konferensrum och så vidare. Företagen ser möjligheter att samnyttja med andra hyresgäster och därigenom kunna göra besparingar.

– Minst: Rumsindelade och ineffektiva lokaler där personalen sitter långt ifrån varandra och lokalen lätt upplevs öde. Rent geografiskt upplever vi inte heller samma intresse för Söderort som Norrort.

Hur tror du att hyresmarknaden kommer att utvecklas under 2014?
"God efter­frågan och låg vakansgrad"
– Trots att det har varit, och fortfarande är, viss ekonomisk oro i omvärlden kommer det att vara fortsatt stabilt på den svenska kontorshyresmarknaden med god efter­frågan och låg vakansgrad. Vakansgraden är just nu historiskt låg och på grund av en fortsatt låg nyproduktion av kontorslokaler i Stockholm ser denna trend inte ut att brytas inom en överskådlig framtid. På vissa delmarknader kommer dock nyproduktionen att öka kommande år vilket tillför nya stora ytor, Solna utgör en sådan marknad. På ett års sikt kommer vi troligen att se att hyresnivåerna ökar något. Stockholm är en stabil marknad och ett område med hög inflyttning och attraktiva lokaler i Stockholm city är en bristvara.

Vad har du för råd till företag som söker lokal i Stockholmsområdet just nu?

– Påbörja projektet i god tid! Att söka och hitta rätt när det gäller nya kontorslokaler tar mycket tid och energi i anspråk.

– Se även till att ha god tid vid förhandlingen av hyresavtalet eftersom tid är en viktig förhandlings­parameter såväl som en framgångsfaktor för att skapa ett välbalanserat hyresavtal. Sällan tas bra beslut när situationen är stressad. När hyreskontraktet väl är underskrivet skall lokalerna hyresgästanpassas vilket tar olika lång tid beroende på vad som skall göras i de nya lokalerna. En grov uppskattning är mellan tre och sex månader men givetvis beror det på hur stora ytorna är och vad som skall göras i lokalerna. För nyproducerade lokaler tar det oftast ännu längre tid.

Sök lediga lokaler i Stockholm city!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Allt fler företag anlitar konsulter Allt fler företag anlitar konsulter Kistas nya kulturella högborg Kistas nya kulturella högborg Mest efterfrågan på moderna och effektiva fastigheter i centrala Stockholm Mest efterfrågan på moderna och effektiva fastigheter i centrala Stockholm Solna och Sundbyberg - två tillväxtkommuner att lära av Solna och Sundbyberg - två tillväxtkommuner att lära av Siemens väljer Arenastaden Siemens väljer Arenastaden Nybildad arkitektbyrå till Fatburen Nybildad arkitektbyrå till Fatburen