"Högsbo-Sisjön är ett väldigt lättillgängligt område"

Högsbo och Sisjön har gått från rena industriområden till stora externhandelsplatser. Nu vill Göteborgs stad fortsätta utvecklingen och omvandla norra Europas största verksamhetsområde till blandstad.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-01-11 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild

Visionsbild för planerad omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till stadsboulevard
Bild: AL Studio


Inger Bergström är arkitekt och projektledare på stadsbyggnadskontoret och har arbetat med området kring Högsbo och ­Sisjön sedan slutet av 1990-talet, när man undersökte handelns utveckling i Göteborg. Man såg då att det fanns ett underskott av handel i Högsbo och Sisjön, som vid den tiden var ren industri. Men nu är utvecklingen av området på väg att vända och i stället för att fortsätta satsa på volymhandel vill man skapa en mer bostadsanknuten handel. Programråd har nyss startat som handlar om norra Högsbo där man vill omvandla industriområdet till blandstad, men fort­farande bibehålla så många verksamheter som möjligt.

– För att lyckas med detta fordras att man blir av med motorvägen på Dag Hammarskjöldsleden. Därför har vi nu ett projekt som heter Dag Hammarskjölds boulevard, säger Inger Bergström.

Bort med motorvägen


Redan i slutet av 1990-talet uppkom idén att man borde försöka bli av med motorvägen.

– Som det är nu dammar motorvägen rätt in på Linné­platsen och skiljer Botaniska trädgården från Slottsskogen, vilket gör att man inte kan få till en ­riktigt bra stadsdel av det, säger Inger Bergström.
Artikelbild

Hon menar att ombyggnationen av Dag Hammarskjöldsleden från motorväg till stadsgata med bra kollektivtrafik skulle innebära att det i framtiden blir lättare att åstadkomma bra bostäder i området.

– Vi vill inte bygga bostäder som är utan kollektivtrafik, utan vi vill minska trafiken och finns det ingen tillräckligt bra kollektivtrafik får vi skapa det, säger hon.

Hon tror att huvudstudien kring Dag Hammarskjölds boulevard kan vara klar kring år 2017, och att, om efterfrågan fortfarande finns, man kan börja bygga år 2022. I och med projektet kring Dag Hammar­skjöldsleden påverkas även södra Högsbo, där det enligt Inger Bergström kommer att finnas goda möjligheter att ändra markanvändning och skapa blandstad. Hon pekar på att tanken inte är att göra om industriområdena till bostadsområde, utan vitsen är att skapa just en blandning.

"Tryggt och bra område"


– Vi vill att det ska röra sig människor här dygnet runt, och att det ska bli ett tryggt och bra område. Tanken är inte att man ska göra sig av med verksamheterna som finns, utan att de kan finnas kvar i exempelvis bottenvåningar, säger hon.

Något annat som är på gång i området är att skjutbanan i Högsbo ska flyttas till Kallebäck, och att man i Högsbo i stället ska bygga upp mot 1 500 bostäder. Även en del verksamheter har visat intresse för etablering här. Överlag händer det mycket i området kring Högsbo och Sisjön.

– Det är många av fastighetsägarna som vill förändra sina fastigheter just nu, flera vill exempelvis lägga sina verksamheter i bottenvåningen och bygga bostäder ovanpå, säger Inger Bergström.

När det gäller Sisjön har bland andra Alaska Fastigheter och Aspelin Ramm ett handels- och kontorsprojekt på gång. Det ska även påbörjas en plan kring att bygga kontor i närheten av Marconimotet och man planerar att bygga om Sisjömotet med början nästa år.

– Det kommer att bidra med oändligt mycket bättre framkomlighet, säger Inger Bergström.

Det finns dessutom en detaljplan för att bygga 500 bostäder söder om industriområdet i Sisjön.

Ligger lättillgängligt


Det bästa med området ur handels- och verksamhetsperspektiv är enligt Inger Bergström att det ligger så nära flera motorvägar. Ur ett boendeperspektiv vill hon lyfta att det är nära både till flera naturreservat och till havet.

– Det är generellt ett väldigt bra område eftersom det ligger så lättillgängligt, säger hon.

Företagen som trivs i Högsbo och Sisjön är framför allt företag som är kundanknutna, alltså inte stora grossistföretag eller tillverkande företag.

– Den typen av företag trycks ofta längre ut när det sker en sådan här utveckling, så det kommer att bli en omvandling branschmässigt med fler företag som säljer direkt till kund. Men de flesta tjänar på en sådan omvandling, även de som flyttar eftersom de kan sälja sin tomt till ett bra pris och får chans att förnya, säger Inger Bergström.


Fakta:Högsbo/Sisjön


Högsbo/Sisjön ligger ungefär sex kilometer söder om Göteborgs stadskärna. Verksamhetsområdet delas av Söderleden som förbinder Mölndal med västra Göteborg och Älvsborgsbron. Högsbo ligger norr om vägen och Sisjön söder om den.

Söderleden, och Dag Hammarskjöldsleden väster om Högsbo industriområde som leder in till centrala Göteborg, innebär att både Högsbo och Sisjön är lättillgängligt med bil, men infrastrukturen har inte byggts ut i samma utsträckning som verksamhetsområdet har utvecklats, med vissa trafikproblem som följd.

Inom Högsbo/Sisjö företagar­område finns i dag mer än 1 200 företag inom fler än 200 branscher. Här arbetar dagligen omkring 20 000 personer.

Området är Nordens största företagsområde med en yta av 307 hektar, alltså 3 070 000 kvadratmeter. Företagsområdet sträcker sig från Gåsmossen i söder till Högsbo Skjutbana i norr, samt begränsas av Dag Hammarskjöldsleden och Eklanda samt Sisjö Golfbana.

Området har utvecklats bort från den tunga industrin till att mer och mer bli ett handels- och tjänstecenter, även om några tunga industrier fortfarande finns kvar. Nästan hälften av företagen i området är småföretag med färre än fem anställda.

Bland fastighets­ägarna i området finns bland andra Alaska, Balder, Gulins, Harry Sjögren och Wallenstam.Sök lediga lokaler i Göteborg


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Hyresnivåerna har stigit markant i Göteborg Hyresnivåerna har stigit markant i Göteborg Stora planer i Mölndal Stora planer i Mölndal Geely Design till nya lokaler på Lindholmen i Göteborg Geely Design till nya lokaler på Lindholmen i Göteborg "Inget tyder på att hyrestrenden i Göteborg kommer att brytas" "Inget tyder på att hyrestrenden i Göteborg kommer att brytas" Göteborgs hamn - en 400-åring som erbjuder logistiskt smörgårdsbord Göteborgs hamn - en 400-åring som erbjuder logistiskt smörgårdsbord Populärt att köpa sin lokal Populärt att köpa sin lokal