Stora planer i Mölndal

På stadsbyggnadskontoret i Mölndal arbetar man för högtryck med att ta fram nya planer för den framtida staden. Stadsbyggnadschef Björn Marklund ger här sin syn på de stora projekten och på Mölndal som näringslivsstad.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-02-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Det är stort tryck på Mölndal, från både boende och näringsliv. Läget med närheten till Göteborg och med snabb access till Söderleden och E6/E20 är naturligt attraktivt.

På boendesidan är visionen 70 000 invånare år 2022, från dagens cirka 62 000.

– Många vill bo i Mölndal. Vi är i ett sådant läge att vi i princip själva kan bestämma vår tillväxttakt befolkningsmässigt. Men det gäller att tillväxten sker strukturerat så att infrastruktur, vård, skola och omsorg ­hinner med, säger Björn Marklund.
Artikelbild

Mölndals centrum kommer i framtiden att se helt annorlunda ut.
Bild: RStudio For Architecture


Också när det gäller arbetstillfällen ligger Mölndal i framkant.

– Vi är, bortsett från Göteborg, den enda kommunen i regionen med en positiv arbetspendling, fler pendlar in än ut.

Björn Marklund tillträdde som stadsbyggnadschef i april förra året – han kom då från en motsvarande tjänst i Partille.

– Jag kom till en kommun som låg i startgroparna kring väldigt många projekt. Det har varit en spännande första tid och ett tacksamt läge att börja i, säger Björn Marklund.

Många tusen kvadratmeter lokaler planeras


Utvecklingen av Mölndals centrum har varit på tapeten i över ett decennium. Steen & Ström – som bland annat äger Allum i Partille – arbetade länge med ett stort projekt, men det hela gick i stöpet och ett stort omtag fick göras.
Artikelbild

Björn Marklund ritar om kartan över Mölndal.
Bild: Nicklas Tollesson


Nu består centrums utveckling av fem olika detaljplaner. NCC Property Development ansvarar för själva galleriadelen – 32 000 kvadratmeter och 70 butiker – och ett stort kontorshus (cirka 23 000 kvadratmeter) som planeras mellan Mölndals bro och rondellen söder om den.

Norr om Brogatan planerar Mölndalsbostäder och Forum Invest för en förtätning; fler bostäder med handels- och verksamhetslokaler på bottenplanen. Ytter­ligare ett högt punkthus planeras längst upp mot Storgatan.

Norr om Åbybergsgatan planeras det för bostäder och söder om Brogatan för en byggnad som kopplar samman gallerian och knutpunkten. Exploatörer för de två sistnämnda delarna är ännu inte utsedda.

– Det arbetades länge med Steen & Ströms projekt, men det som är fascinerande i dag är att ingen verkar sakna det. Det känns som att de allra flesta som är inblandade tycker att lösningen vi har nu, när centrum utvecklas i flera delar, känns som ett bättre alternativ, säger Björn Marklund.

För att öka transparensen och inbjuda Mölndals­borna att tycka till om planerna har man öppnat en permanent utställningslokal med modeller och kartor i en lokal på Brogatan.

– Vi har mestadels fått positiva synpunkter så här långt. Det känns som att många är trötta på att det inte har hänt något och de ser fram emot den här utvecklingen.

Planerad byggstart för både gallerian och kontors­huset är 2015, vilket skulle innebära inflyttning 2017.

På andra sidan motorvägen pågår planeringen av det nya Forsåker-området, där ett konsortium med sex intressenter plus det kommunala exploateringsbolaget Mölndala ska förvandla området till en modern blandstad med bostäder, service och arbetsplatser (se separat artikel på nästa sida).
Artikelbild

NCC Property Development utvecklar
galleriadelen i Mölndals centrum.
Bild: Krook & Tjäder


– Från kommunens sida arbetar vi med till exempel trafikutredningar som ska visa hur man logistiskt ska knyta samman området med staden på bästa sätt.

Det har länge pratats om att utveckla Kållereds köpstad, där Ikea vill bygga ett nytt varuhus och Henderson vill fördubbla sina handelsytor. Vad händer där?

– Från vår sida handlar det om att utveckla infrastrukturen så att den håller för ökad belastning, och intressenterna måste vara med och finansiera detta. I dags­läget förhandlar staden bara med Ikea.

Är Ikea fortfarande inne på att bygga på andra sidan av Ekenleden?

– Det kan bli så att det nya varuhuset kommer att ligga på samma sida som nu. Dessutom vill Ikano, som är ett handelsfastighetsbolag starkt knutet till Ikea, in på området.

– Ikea är inom kort klara med en utredning som belyser olika placeringar inom området, en är på andra sidan Ekenleden.

Sök lediga lokaler i Mölndal!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Europas fräckaste hotellbar finns på Lindholmen i Göteborg Europas fräckaste hotellbar finns på Lindholmen i Göteborg Två nya företag till Pedagogen Park i Mölndal Två nya företag till Pedagogen Park i Mölndal På Göteborgs remfabrik i Gårda har tiden stått stilla På Göteborgs remfabrik i Gårda har tiden stått stilla Bisnode flyttar till Tennet i Gullbergsvass Bisnode flyttar till Tennet i Gullbergsvass De som förutspår den omritade kartan blir vinnare De som förutspår den omritade kartan blir vinnare "Som helhet är Göteborgs centrum väldigt starkt" "Som helhet är Göteborgs centrum väldigt starkt"