Stigande hyresnivåer att vänta i Stockholm

Låga vakansgrader innanför tullarna leder till ökad efterfrågan i exempelvis Kista, Solna och Sundbyberg. Gustaf Lettström, analytiker på JLL, ger här sin syn på hyresmarknaden i Stockholm.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-04-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Vilka är de tydligaste trenderna på lokalhyresmarknaden i Stockholm just nu?

– Hyresgäster lägger i dag större vikt vid sina lokaler där man satsar på anpassning och inredning, företag efterfrågar unika lokaler som är associerade med det egna varumärket och en lokal ska gärna sticka ut och imponera. Detta med sikte på att attrahera rätt och duktig arbetskraft och samtidigt lyfta fram företaget och synas utåt. Likaså har det blivit mer betydelsefullt att ha ett kontor som är strategiskt rätt lokaliserat utifrån företagets bransch och verksamhetsområde.

Vad efterfrågas mest just nu och vilka områden är populärast?

– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på öppna, flexibla, moderna och effektiva lokaler med fokus på yta. Kontorslokalerna ska också vara knutna till service, många hyresgäster efterfrågar service i fastigheten som exempelvis bemannad reception samt även ett bredare serviceutbud i närområdet. Detta i kombination med de alltjämt låga vakansgraderna innanför tullarna har lett till fortsatt ökad efterfrågan inom delmarknaderna Kista, Solna och Sundbyberg.

– CBD kommer alltid att vara ett av de mest attraktiva områdena men då utbudet är begränsat har vi under senaste tiden sett ökad attraktivitet kring lokaler på Västra Kungsholmen, området är nu i princip färdigutvecklat och väl etablerat med väldigt låg vakansgrad. Även Västra City kring Hagastaden och Norra Stationsområdet har blivit tilldragande områden då läget är fördelaktigt, kommunikationen god och utbudet av moderna och större lokaler är stort.

Hur tror du att hyrorna kommer att förändras under året?

– JLL tror på stigande hyresnivåer i Stockholm. På kort sikt kommer vi förmodligen att se en återhållsam hyrestillväxt som sedan kommer att avta något under 2016. Detta beror på fortsatt stark efterfrågan, låga vakanser inom Stockholms innerstad och en relativt låg byggaktivitet med liten andel spekulativ kontorsyta under 2015. Under 2016 kommer en större andel nyproducerade kontor ut på marknaden vilket kan bromsa hyrestillväxten, men eftersom efterfrågan förväntas vara fortsatt stark och andelen spekulativ yta förbli låg tror vi på en jämn hyresutveckling. I Sverige har vi nyligen sett en tilltagande utveckling på kontorshyresmarknaden vilket nu väntas i några av våra grannländer.

Vilka utvecklingsprojekt ser du som viktigast för hyresutvecklingen i Stockholm?

– I Stockholms innerstad finns ett stort behov av nya moderna kontorslokaler då utbudet är väldigt lågt. Urban Escape Stockholm är ett omfattande projekt som självklart kommer att ha en betydelsefull roll i utvecklingen av CBD och Stockholms innerstad. Totalt omfattar projektet fem fastigheter vid Brunkebergstorg som kommer att skapa integration med kontor, hotell, restauranger, handel och service. Förhoppningsvis ser vi utöver Urban Escape Stockholm fler projekt, som till exempel Diligentias projekt Träsket (Sveavägen 44), eftersom efterfrågan är hög och Stockholms innerstad alltid kommer att vara en av de mest intressanta delmarknaderna. Utöver utvecklingsprojekten som sker innanför tullarna är det intressant att se utvecklingen av Kistas äldre kontorsstock, där några större fastighetsbolag har flera intressanta projekt på gång.

Sök lediga lokaler i Stockholm!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Folktandvården drar söderut Folktandvården drar söderut Hälsoföretag från Sollentuna till Hagastaden Hälsoföretag från Sollentuna till Hagastaden Hyrorna i Stockholm city fortsätter att stiga Hyrorna i Stockholm city fortsätter att stiga Kommunikationen avgörande för lokalhyresmarknaden i Stockholmsregionen Kommunikationen avgörande för lokalhyresmarknaden i Stockholmsregionen Utvecklingsområden populära i Stockholmsregionen Utvecklingsområden populära i Stockholmsregionen Mest efterfrågan på moderna och effektiva fastigheter i centrala Stockholm Mest efterfrågan på moderna och effektiva fastigheter i centrala Stockholm