Varför finns det så få vakanser?

Vakansgraden i centrala Göteborg är mycket låg – trots en i grunden svag konjunktur. Magnus Hagström, regionchef på Tenant & Partner i Göteborg ger här sin syn på saken.

Skriven av Magnus Hagström 2014-12-01 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Artikelbild

Den bild som alla för när­varande förmedlar av hyresmarknaden av kontorslokaler i centrala Göteborg är stigande hyror och nästan inga lediga lokaler. Min uppfattning skiljer sig inte från detta. Om jag får en riktad fråga om just det här så är mitt svar detsamma. Men vad är orsaken till att det ser ut just som det gör när vi har en konjunktur som i grunden är svag? Vilka är de bakomliggande omständigheterna till varför det har blivit så här? Svaret på den frågan går inte att hitta i ett svar utan beror på ett antal samverkande faktorer.
Artikelbild

Magnus Hagström, regionchef på
Tenant & Partner i Göte­borg.
Bild: Nicklas TollessonNäringsliv som mår bra


I grund och botten har näringslivet i Göteborg mått förhållandevis väl trots situationen i omvärlden. Vi har en offentlig sektor som har expanderat och hyrt på sig mer lokalyta.

Exempel på detta är privata sjukvårds­inrättningar och skolor, universitetet men även landstings- och kommunala verksamheter som alltmer gått utanför sina egenägda fastigheter.

Vänder vi blicken mot fastig­hetsägarna så påverkar de givetvis också ­situationen. De senaste årens goda förvaltningsresultat samt låga ränteläge har medfört överlag starka resultat- och balansräkningar. Trots detta har nyproduktionen hållits på en låg nivå. Tillskottet av ny kommer­siell yta är litet, till och med mycket litet, jämfört med Stockholm och Malmö.

De senaste åren har vi också, framförallt i centrum, sett ett tydligt mönster där de större fastighetsägarna förvärvar fastig­heter från de mindre och medelstora fastighetsbolagen. Effekterna av detta kan liknas vid ett oligopol. Ett fåtal större bolag dominerar hyresmarknaden och styr den rådande prisbilden.

Lång exponeringstid


Är allting då så positivt som det målas upp? Mitt svar på den frågan är ett nja. Vi på Tenant & Partner arbetar kontinuerligt med att söka nya kontor åt våra kunder. I och med detta
"Ett fåtal större bolag dominerar hyresmarknaden"
arbete följer vi vilka lokaler som finns tillgängliga på marknaden. Det vi noterar är att många lokaler har relativt lång exponeringstid innan omsättning sker. Detta faktum gäller även kvalitativa kontorslokaler med bra adress och standard. Vi ser även hur fastighetsägare förändrar och stärker sina uthyrningsorganisationer samt att mäklare, som utgör fastighetsbolagens förlängda arm gentemot presumtiva hyres­gäster, snarare ökar än minskar i antal.

Minska yta och kostnad


Vänds blicken mot företagen/hyresgästerna så är fokus i många fall effektivisering och kostnadsbesparing. Att ta en ökad hyreskostnad vid en omlokalisering är för många inte aktuellt. Istället handlar det om att minska den hyrda arean och skapa effektivare samt flexiblare lokaler för att bland annat möta hyresvärdens önskan om höjda hyror.

Framförallt många större internationella företag arbetar kontinuerligt med besparingsprogram. Direktiven som kommuniceras till regionala delar av verksamheten förmedlar allt som oftast kostnadsfokus, ofta i termer av en procentsats för önskad besparing jämfört med nu­varande kostnadsläge.
"Göteborg behöver dessa nya byggnader"
För att sammanfatta så har vi i centrala Göteborg med kringliggande områden en brist på kontorslokaler och stigande hyresnivåer. Orsaken till detta beror inte på en stark konjunktur utan är snarare en effekt av låg nyproduktion, en expansiv ­offentlig sektor samt liten konkurrens på fastighets­ägarsidan.

Behöver de nya byggnaderna


Kommer dessa förhållanden att stå sig framöver? Svaret på den frågan är att det får framtiden utvisa. Glädjande är dock att antalet fastighetsägare som nu arbetar aktivt med att ta fram nya byggrätter har ökat rejält. Göteborg behöver dessa nya byggnader och ­kommersiella lokaler ur flera aspekter.

Lediga lokaler att hyra i Göteborg!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Handlingskraft i Innerstaden Göteborg Handlingskraft i Innerstaden Göteborg Europas fräckaste hotellbar finns på Lindholmen i Göteborg Europas fräckaste hotellbar finns på Lindholmen i Göteborg Paralleller mellan hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg Paralleller mellan hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg De som förutspår den omritade kartan blir vinnare De som förutspår den omritade kartan blir vinnare Nya hyresgäster i Femmanhuset Nya hyresgäster i Femmanhuset Ökad konkurrens om lediga lokaler i Göteborg Ökad konkurrens om lediga lokaler i Göteborg