Logistikhuvudstaden Göteborg

Göteborg är hela Nordens logistikhuvudstad.Bengt Wennerberg, BRG:s chef för infrastruktur och logistik, berättar här varför – och om hur regionen framöver ska behålla positionen.

Skriven av Nicklas Tollesson 2012-02-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

"Vi har ett unikt internationellt centrum för forskning och utbildning inom logistik på Chalmers och Handelshögskolan, med ett antal logistikinriktade utbildningar inom både teknik och ekonomi."
Bild: Nicklas Tollesson}


Att hitta en person som har mer erfarenhet av logistik i Göteborgsområdet än Bengt Wennerberg är inte helt lätt. Han har arbetat med logistikfrågor på Business Region Göteborg och dess föregångare ända sedan starten i slutet av 70-talet.

På ett sätt är det ett tacksamt jobb han har – Göteborg är den ledande logistikstaden i Norden; varje år sedan tidskriften Intelligent Logistik år 2005 började ranka Sveriges bästa logistiklägen har Storgöteborg toppat listan.

– Logistik och transport har alltid varit en viktig del av Göteborgs näringsliv. År 2010 arbetade 28 000 personer i regionen med logistik, person- och godstransporter, berättar Bengt Wennerberg.

– Och vi kan konstatera att antalet växer. De senaste fem, sex åren har det vuxit med cirka 1 200 personer.

Den stora anledningen till Göteborgs logistikframgångar är naturligtvis läget. Tittar man på kartan så inser man att Göteborg är den naturliga platsen för omlastning för fartyg som kommer med gods som ska till Sverige och till hela Östersjöområdet.

– Göteborgs potential är 40 miljoner människor. Så många bor det i området som försörjs av gods från Göteborgs Hamn. Göteborg är norra Europas internationella logistikcentrum, konstaterar Bengt Wennerberg.

När logistiklägen utvecklas är mängden gods en avgörande parameter. Ju mer gods man tar emot, desto bättre blir förutsättningarna för att utveckla logistikvägarna för att få ut det i målområdet. Med ökad mängd gods ökar möjligheterna att öka frekvensen på transporterna.

– I slutändan innebär en god logistikkedja att företagen kan ha mindre lager, vilket innebär minskade kostnader.

900 000 containrar


Göteborgs Hamn hanterar enorma mängder gods. Siffrorna är ganska svåra för en lekman att ta till sig: Årligen handlar det om nästan 900 000 containrar, över 500 000 roro-enheter (rullande gods), nästan 250 000 bilar och 22,7 miljoner ton olja. Översatt till lite mer handgripliga siffror innebär det två containrar i minuten dygnet om året om, en roro-enhet per minut, en bil varannan minut – och 43 ton olja per minut.
Artikelbild

Eftersom godsmängderna är så stora finns bra möjligheter att utveckla logistiken till och från hamnen. Varje natt körs godståg mellan Göteborgs Hamn och drygt 25 orter runt om i Sverige och Norge.

Hamnbanan är dock ett orosmoment, eftersom den är enkelspårig. En utbyggnad till dubbelspår är på gång.

– Hamnbanan är en viktig del för att säkerställa tillväxtmöjligheterna i Göteborg. Byggstart för en extra Marieholmsbro är planerad till år 2014, säger Bengt Wennerberg.

Han ser flygfraktenLandvetter som ett bra komplement till hamnen.

– Vi är en internationell hub för interkontinental flygfrakt med sex anlöp per vecka. Jämfört med godset som hamnen hanterar är det inga större mängder, men det är ett viktigt komplement. Vi har till exempel många betydelsefulla klädföretag som har lager i regionen. Om det fattas något är ledtiderna med fartyg tre, fyra veckor, då kan det vara bra att kunna använda det mycket snabbare flyget.

Göteborgs ställning som ledande logistikstad förstärks av den forskning och utbildning som bedrivs här.

– Vi har ett unikt internationellt centrum för forskning och utbildning inom logistik på Chalmers och Handelshögskolan, med ett antal logistikinriktade utbildningar inom både teknik och ekonomi. För att hålla utbildningar fräscha krävs det forskning bakom, och forskningen ligger verkligen i framkant, ett tiotal professorer arbetar heltid inom området.

Det finns därifrån flera vägar att få ut forskningen till näringslivet. Ett exempel är LTS – Logistik och Transport Stiftelsen – som Bengt Wennerberg leder. LTS är med och finansierar olika forskningsprojekt och backas upp av många av landets storföretag, vilket säkerställer att forskningen bedrivs inom områden som möter näringslivets behov.

Fyrfilig väg till Oslo


– Exempel på projekt är "Hållbara godstransporter i stadsmiljö", "Hållbara persontransporter i stadsmiljö" och "Transporteffektivitet på långa distanser". Kunskaperna förmedlas sedan till näringslivet genom exempelvis Lindholmen Science Park.
"Jag hade också gärna sett en dubbelspårig järnväg till Jönköping, med station vid Landvetter Airport."
Göteborg är i dag Sveriges ledande logistikstad – men det finns många sätt stadens infrastruktur kan utvecklas på. Bengt Wennerberg efterlyser ökade anslag för infrastruktursatsningar i Västsverige. Några av önskemålen:

– Oslo och Göteborg behöver knytas samman bättre. Vi har jobbat tillsammans med detta i många år och 2013–2014 blir vi färdiga med vår del i arbetet med att få en fyrfilig väg hela vägen till Oslo. Vi jobbar också med tågtrafiken som i dag inte alls är bra. Vi siktar på att ha en snabbtågsjärnväg klar till 2022. På längre sikt är förhoppningen en höghastighetsjärnväg hela vägen mellan Oslo och Köpenhamn, och att den genom Göteborg ska gå genom Västlänken.

– Jag hade också gärna sett en dubbelspårig järnväg till Jönköping, med station vid Landvetter Airport.

– Det är också nödvändigt med ytterligare en älvförbindelse, och som det ser ut nu planeras byggstart av en tunnel år 2014, sedan är det tre, fyra års byggtid.

Sök lediga lagerlokaler i Göteborg!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Tre nya fyller upp Perukmakaren i centrala Göteborg Tre nya fyller upp Perukmakaren i centrala Göteborg Två nya företag till Pedagogen Park i Mölndal Två nya företag till Pedagogen Park i Mölndal "Närheten skapar en enkelhet för företagarna i Högsbo-Sisjön" "Närheten skapar en enkelhet för företagarna i Högsbo-Sisjön" Med spårvagn under kontoret i Mölndal Med spårvagn under kontoret i Mölndal Backa-Ringön – för hela Göteborg Backa-Ringön – för hela Göteborg Vill öka transparensen mellan företagen i Högsbo-Sisjön Vill öka transparensen mellan företagen i Högsbo-Sisjön