Den skuldfria parken i Bulltofta

Malmö stads mål är att vara en fossilfri stad 2025. Bulltoftaparken är ett gott exempel på hur man ska nå målet. Där sköter hästar och kossor gräsklippningen, vilket uppskattas av malmöiter som strövar runt i parken. – Det är ovärderligt att se barnen springa fram och titta på djuren, säger Arne Mattsson, landskapsingenjör i Malmö stad.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-06-06 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild

Bild: Malmö Stad


Innan Sturups flygplats byggdes var det i Bulltofta flygplanen lyfte och landade i Malmö. Men när verksamheten flyttades ut till Sturup 1972 vände man ryggen åt de stora öppna ytorna i östra Malmö. Men i slutet av 70-talet kom diskussionerna igång på allvar om vad som borde göras med det gamla flygplatsområdet. Två landskapsarkitektstuderande hade lösningen; de ville förvandla platsen till ett rekreationsområde. Behovet av naturmark var vid tiden stort i Malmö. 1983 påbörjades så anläggningsarbetet och grundtanken redan då var att skapa ett grönområde med stark naturprägel samt att genom ett ekologiskt arbetssätt hålla nere både anläggnings- och skötselkostnader. Gång- och cykelvägar byggdes till exempel med material från den gamla flygplatsen.

– Man tänkte redan då ekologiskt; inga kemikalier skulle användas vid planteringen av träd och buskar och arbetet skulle i första hand utföras manuellt, berättar Arne Mattsson.

Ekologiskt uthållig parkskötsel


2005 tog Malmö stad ytterligare ett steg i sin strävan att göra Bulltoftaparken till en miljöskuldfri park. Genom en rad olika åtgärder bedriver man sedan dess en ekologiskt uthållig parkskötsel. Gräset klipps på gammaldags vis med slåttermaskin som dras av hästar. Förutom att hästarna gör jobbet på ett miljövänligt sätt gynnar de samtidigt den biologiska mångfalden, till exempel genom att underlätta fröspridningen.

– Klippresultatet blir dessutom bättre när man använder häst. Och det låter ingenting, tillägger Arne Mattsson som även betonar den sociala betydelsen.

– Det här är väldigt uppskattat, folk tycker om att se parken skötas på det här sättet.
Artikelbild

Betar. Varje vår släpps kossor av rasen Charlois ut på en tio hektar stor yta i parken.
Bild: Malmö Stad


Komplettering av exotiska träd


Hästarna används även för att sladda grusytorna. Varje vår släpps också kossor av rasen Charlois ut på en tio hektar stor äng för att beta. Allt gallrat virke lämnas kvar vid de gallrade ytorna och riset flisas och sprutas ut över planteringsytorna.

– Detta görs för att minska transporterna. Vissa transporter är ändå nödvändiga, men de fordonen körs på antingen biogas eller el.

Hela Bulltoftaparken mäter 75 hektar och Malmö stad arbetar kontinuerligt med att göra parken än mer hållbar, bland annat vad gäller belysningen. Målsättningen är att parken enbart ska ha solcellsdriven belysning. Enligt Arne Mattsson jobbar kommunen även med en komplettering av exotiska träd i parken samt en utmärkning av arboretets olika världsdelar.

– Jag har dessa utmärkta på en karta, men de ska även märkas ut på plats, säger Arne Mattsson.

Lediga lokaler i Bulltofta


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Öresundsregionens arbetsmarknad lockar företag till Västra Hamnen Öresundsregionens arbetsmarknad lockar företag till Västra Hamnen Avvaktande lokalhyresmarknad i Öresundsregionen Avvaktande lokalhyresmarknad i Öresundsregionen Niagara - Malmö högskolas nya portalbyggnad Niagara - Malmö högskolas nya portalbyggnad Stort intresse för gröna lokaler i Öresund Stort intresse för gröna lokaler i Öresund Hyllie: AAA-läge för kontor Hyllie: AAA-läge för kontor Salt & Sill öppnar i Malmö Salt & Sill öppnar i Malmö