Drömmen om den framtida stadskärnan

Visionerna över Borås stadskärnas nya stråk är klara – nu tas nästa steg i förverkligandet av Drömmen om Borås.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-10-15 | Näringsliv

Dela på linkedIn

I våras presenterades webbplatsen Drömmen om Borås, där visionerna för sex utvalda stråk i stadskärnan presenteras.

Initiativtagare till Drömmen om Borås är Centrumfastighetsägarna i Borås (CIB), som driver projektet tillsammans med bland andra Borås City.

– De senaste åren har stora pengar investerats i att göra den yttre miljön i stadskärnan mer attraktiv, genom gångfartsgator, förbättrad belysning och så vidare. Nu handlar det om att utveckla innehållet i stadskärnan, säger Anna Liljenby, cityledare på Borås City, som ägs av CIB och Butiker i Borås.

Artikelbild

Anna Liljenby, cityledare, Borås City
Bild: Borås stad


Ska höja omsättningen


De sex stråken har klara inriktningar som anger vilket innehåll de bör fyllas med i framtiden – tanken är att skapa en mer attraktiv stadskärna, för besökare och näringsidkare, och för att höja omsättningen i stadskärnan.

– Vi har gjort en handelsutredning som visar att handels­omsättningen ska kunna höjas i Borås. Det ­gäller inte bara stadskärnan utan hela staden.

Lanseringen av Drömmen om Borås har tagits emot positivt, och nu i höst har en etableringsgrupp bildats, bestående av Anna Liljenby, företrädare för tre fastighetsägare – utsedda av Centrumfastighetsägare i Borås – Borås stad och Fastighetsägarna.

– Vi har genomfört undersökningar om vad för slags aktörer som borde finnas i Borås. Vi har pratat med besökare på gatan, med fastighetsägare och gjort omvärldsanalyser och satt ihop en lista som vi nu ska ­börja arbeta med, helt enkelt kontakta dem och presentera staden och satsningen som nu görs. Bland ­annat har vi kommit fram till att det behövs fler sko­butiker, barnklädesbutiker och aktörer som riktar sig till ungdomar, säger Anna Liljenby.

– Etableringsgruppen ska vara den enda väg in i Borås stadskärna som nya aktörer ska behöva. Etableringsgruppen ska kunna lotsa vidare till rätt läge och i slutändan till rätt lokal.

Det krävs då att fastighetsägarna ser till vad som är bäst för Borås och stadskärnan?


– Ja, det handlar om förtroende. Fastighetsägarna i gruppen är utvalda av CIB för att man har förtroende för dem, och förtroende är något man förtjänar. Fastig­hetsmarknaden i Borås stadskärna utmärks av att det är ett väldigt spritt ägande, och då krävs det att fastig­hetsägarna samarbetar för att staden ska kunna utvecklas, säger Anna Liljenby.

Nyligen togs ett viktigt steg i utvecklingen av Drömmen om Borås, då Fastighetsägarna GFR beviljade medel till ett nästa steg i projektet.
Artikelbild

– I första skedet gick CIB in med 150 000 kronor och Fastighetsägarna GFR med lika mycket. Nu har vi fått beviljat ytterligare 150 000 kronor och CIB går återigen in med lika mycket.

– Vad vi kommer att göra nu är först att hämta in ytter­ligare information. Genom fler kundundersökningar och besökarintervjuer ska vi få en ordentlig bas att använda som presentationsmaterial för nya etablerare. Vi kommer också att sätta samman arbetsgrupper för vart och ett av de sex stråken. Det vi kommer fram till i informationsinhämtningen blir naturligtvis också ett viktigt inspel för de nya grupperna.

Anna Liljenby hoppas att de nya arbetsgrupperna bland annat ska leda till en ökad sammanhållning i stråken, vilket bland annat kan leda till fler gemen­samma aktiviteter.

– Många handlare är redan väldigt engagerade, vilket inte är speciellt konstigt. Vi arbetar ju alla åt samma håll och målsättningen är att öka deras omsättning. Som bieffekt kan det kanske bli tal om gatufester och gemensamma satsningar.

Vilken av visionerna för de sex stråken tror du kommer att förverkligas först?


– Lilla Brogatan, som är tänkt som ett stråk för högklassigt mode. Vi har redan ett flertal butiker med den inriktningen så vi är en god bit på väg redan.
"Visionen är ungefär som Lilla torg i Malmö"

Vilken är den svåraste att få på plats?


– Hötorget. Visionen är ungefär som Lilla torg i Malmö. I dag har vi en fin restaurang här, men det krävs flera stycken för att förverkliga visionen, bland annat har vi ju ritat dit ett glastak över torget. Det krävs ganska stora investeringar innan visionen kan bli verklighet.

Visionen som kräver störst förändringar är annars Allégatan, där man ritat in en cykelbana mitt i gatan och tagit bort busstrafiken.

– I dag är Allégatan kraftigt trafikerad. Vi vill ha en paradgata som är trafikerad, men där varje trafikslag har sin plats. Det här är väl den visionsbild som kommer att diskuteras mest. Helt klart är att visionsbilden föreställer en paradgata vi kan vara stolta över, men det krävs en del för att nå dit.

När är samtliga sex visioner verklighet?


– Oj, det går inte att svara på. Men Borås stads visionsprogram sträcker ju sig till 2025, det kanske kan vara en bra utgångspunkt.

Sök lediga lokaler att hyra i Borås!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Borås: Fortsatt attraktivt att ha lokal i Viared Borås: Fortsatt attraktivt att ha lokal i Viared Nytt liv i Rydaterminalen i Borås Nytt liv i Rydaterminalen i Borås "De hade kunnat dela ut ’Årets Butik’ till boråsare varje år" "De hade kunnat dela ut ’Årets Butik’ till boråsare varje år" Flyttar över vägen och storsatsar Flyttar över vägen och storsatsar "En intressant innovation" "En intressant innovation"