"En intressant innovation"

Partnertext

Med projektet Autofreight testar Borås stad, Volvo och fyra företag i Viared ett helt nytt transportsätt med långa, delvis autonoma, transporter. <br /> – Borås vill ligga i framkant av utvecklingen och vi tror att det är attraktivt för företag att etablera sig i en kommun som har en tydlig agenda, säger Sophia Strandberg Jonsson, näringslivsutvecklare på Borås stad.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-06-20 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild

Ellos Group, Speed Group, Volvo Bussar och Kerry Logistics deltar i Autofreight.
Bild: Volvo


Projektet är från början initierat av Volvo som ett rent forskningsprojekt där man ville studera just denna typen av transporter. Bakgrunden var att se påverkan på trafiksäkerheten, på godsflödet och på miljön. Borås stad blev inblandade i projektet genom att de kopplade in företag i Viared – och plötsligt blev det mer än bara teori. Syftet är att undersöka hur man kan optimera godsflödet för de inblandade företagen. Projektet inleddes i början av mars, och kommer att pågå i tre år.

– Vi ska studera hur fyra företags gods transporteras mellan Göteborgs hamn och Viared. Kommunens del är att se exempelvis om det behövs en ny infart med denna typ av transporter, och om det kräver ny infrastruktur. Vi ser också till att de kommersiella avtalen mellan företagen, transportörer och Volvo ser bra ut.
Artikelbild

Sophia Strandberg Jonsson
Bild: Borås stad


De fyra Viaredsföretagen som deltar är Ellos Group, Speed Group, Volvo Bussar och Kerry Logistics. Kerry Logistics är ett internationellt transportföretag med huvudkontor i Hong Kong. I Sverige ligger enda kontoret i Viared.

– Vi tycker att det är en intressant innovation och vill gärna vara med och driva utvecklingen framåt. Vi tror att projektet är positiv både för oss och våra kunder – och i förlängningen för Borås som stad, säger Torbjörn Hagberg, vd för Kerry Logistics.

Han menar att projektet kan leda till både miljömässiga och ekonomiska besparingar.

– Framför allt är det viktigt ur ett miljöperspektiv, och vi hoppas att det kommer leda till betydande miljövinster, säger Torbjörn Hagberg.

Projektet innebär även ökat samarbete mellan företagen.

– Vi har alla ett antal containrar var, och nu ska vi samsas om de här fordonen och se till att de beläggs på bästa sätt. Att transporter körs autonomt är också något som vi kommer att se mer av i framtiden, säger han.
Artikelbild

Torbjörn Hagberg.
Bild: Kerry Logistics


Sophia Strandberg Jonsson bekräftar att projektet innebär att det behöver finnas en större samordning mellan företagen, och att de också behöver planera sina transporter på ett annat sätt än tidigare. Tanken med projektet är att hela in- och utflödet ska kunna kombineras.

– Det finns en del spännande utmaningar med projektet, olika företag har olika containrar i varierande storlekar, och det är olika rederier som äger containrarna. Vi ska nu se hur man kan samordna det hela rent logistiskt, säger Sophia Strandberg Jonsson.

När det gäller förarlösheten så är ett av projektets mål att utveckla teknik som gör att vissa valda sträckor på riksväg 40 kan köras autonomt.

– Men det kommer inte att finnas några självkörande fordon på riksväg 40 under projektets gång. Försöken med förarlösa transporter kommer istället att utföras på testbanan Asta Zero som ligger i kommunen, förklarar Sophia Strandberg Jonsson.
"Det finns många fördelar med autonoma transporter"
– Det finns många fördelar med autonoma transporter, bland annat innebär det ett minskat koldioxidutsläpp. En annan intressant aspekt är vad som händer med föraren, om man exempelvis kan låta chauffören vila i bilen under färd, säger hon.

Varför tror ni att denna typ av projekt genomförs i just Borås?
– Rent logistikmässigt ligger vi väl till och vi har också en god tradition av samverkansprojekt. Stad, högskola och näringsliv är vana att göra saker tillsammans i trippelhelix.

– Borås vill också ligga i framkant av utvecklingen och vi tror att det är attraktivt för företag att etablera sig i en kommun som har en tydlig agenda, därför vill vi stötta denna typ av projekt, säger Sophia Strandberg Jonsson.
Artikelbild

Anna Liljenby.
Bild: Borås stad


Anna Liljenby, ansvarig näringspolitik och expert stadsutveckling på Fastighetsägarna, om näringslivsläget i Borås:

1. Hur ser du på Borås som stad att finnas och verka i?
Det finns en väldigt positiv anda i Borås och ett starkt och nära samarbete mellan näringslivet och staden, det gör det väldigt intressant och inspirerande att verka i Borås. Här gör vi verkstad av de visioner vi gemensamt tar fram och det ger effekt. Ett exempel på det är på hur mycket centrum har utvecklats de senaste åren med street art, skulpturer, ombyggda gator och torg. I all denna utveckling tar fastighetsägarna ett stort ansvar. Både Fastighetsägarna och föreningen Centrumfastigheter i Borås har lagt in mycket pengar i stadens utveckling. Det är oerhört inspirerande att få arbeta i ett sådant klimat.

2. Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren?
Stort fokus har legat på centrums utveckling bland annat med tidigare nämnda uppdatering av stadsmiljön. Det som pågår nu med Pallas omvandling till en modern citygalleria med bostäder på taket är oerhört viktigt för stadskärnan. Det finns även fler planer för stor ökning av bostäder i centrum, vilket är viktigt för att vi ska kunna ha en levande stadskärna. Under 2017 presenterar staden och näringslivet ytterligare visioner för hur staden ska växa när det gäller bostäder, handel och mötesplatser, vi kallar det "Borås Växer". Vi kommer även fördjupa arbetet med "Drömmen om Borås" som handlar om livet på gator och torg i stadskärnan.

3. Vad vill du åstadkomma i din roll på Fastighetsägarna?
Jag vill vara med och bidra till att Borås och Sjuhärad växer och att det är så gynnsamt klimat som möjligt för fastighetsföretagen. Jag vill även fortsätta att fördjupa den samverkan som finns mellan Fastighetsägarna och staden i dag för att gemensamt fortsätta utvecklingen av Borås. Jag hoppas även kunna synliggöra vilken roll fastighetsägare spelar i stads- och ortsutveckling. Det är samhällsbyggare som med sin kunskap, engagemang, tid och pengar bidrar enormt till stadens utveckling.
Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration

Relaterade artiklar

Drömmen om den framtida stadskärnan Drömmen om den framtida stadskärnan Flyttar över vägen och storsatsar Flyttar över vägen och storsatsar "De hade kunnat dela ut ’Årets Butik’ till boråsare varje år" "De hade kunnat dela ut ’Årets Butik’ till boråsare varje år" Nytt liv i Rydaterminalen i Borås Nytt liv i Rydaterminalen i Borås Borås: Fortsatt attraktivt att ha lokal i Viared Borås: Fortsatt attraktivt att ha lokal i Viared